دوره جامع کریپتو و فارکس

منحنی بازدهی

بازده اوراق قرضه دولتی در هفته‌های اخیر به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است و می‌توان انتظار داشت که در طول زمان به دلیل فشارهای تورمی که باقی مانده‌اند و واکنش‌های بانک‌های مرکزی اصلی روند بالاتری داشته باشد.

منحنی بازدهی

اوراق مختلف دارای سررسیدهای مختلفی هستند، علاوه بر آن اوراق دارای سررسید یکسان نیز ممکن است به دلیل ریسک خاص ناشر دارای بازده تا سررسیدهای متفاوتی باشند. به همین خاطر شاخصی از بازده تا سررسید اوراق با کیفیت اعتباری مشابه، تحت عنوان منحنی بازده تعریف شده تا نمایه ای از بازده در سررسیدهای مختلف باشد. فرابورس ایران به عنوان بزرگ ترین بازار اوراق با درآمد ثابت ایران پس از انتشار سیندکس (شاخص اوراق بهادار با درآمد ثابت) به دلیل لزوم و اهمیت بالای انتشار منحنی بازده، اقدام به محاسبه و انتشار روزانه این منحنی کرده است.

بازده تا سررسید (YTM) درصورتی که تا سررسید نگهداری شود بازده کل یک ورقه بدهی است. این مشابه بازده داخلی (Internal rate of return) است که در آن سرمایه گذار ورقه بدهی را منحنی بازدهی منحنی بازدهی تا سررسید نگهداری می کند و تمامی کوپن های آن در همان نرخ بازده تا سررسید سرمایه گذاری دوباره می کند.

با استفاده از شیب این منحنی، می توان آینده نرخ سود و وضعیت اقتصادی را تفسیر کرد، به این معنی که شیب بیشتر نشانگر رشد اقتصادی و افزایش نرخ سود در آینده است و منحنی تخت با شیب منفی یا نزدیک صفر نیز نشان دهنده کاهش فعالیت های اقتصادی و کاهش نرخ سود در آینده است. منحنی بازده به عنوان مبنا برای بازار بدهی با ابزارهایی همچون نرخ های وام مسکن و بازار بین بانکی استفاده می شود.

در حالت عادی منحنی بازده دارای شیب مثبت است و سررسیدهای بالاتر دارای نرخ بیشتری هستند، این به دلیل افزایش ریسک های مرتبط با زمان طولانی تر است. در منحنی بازده معکوس نرخ بازده اوراق کوتاه مدت از نرخ اوراق بلندمدت بالاتر است و این نشانه رکود پیش رو در اقتصاد است. در منحنی تخت، نرخ بازده اوراق کوتاه مدت و بلندمدت به هم نزدیک است که می تواند نشانه ای از ثبات نرخ سود یا تغییر وضعیت اقتصادی باشد. بنابراین تغییر در شیب و شمایل منحنی بازده نشان از تغییر در انتظارات سرمایه گذاران از اقتصاد و نرخ سود دارد.

مواردی چون نیازهای سرمایه گذاران که میزان تقاضای سرمایه گذاری در سررسیدهای مختلف را تعیین می کند نیز بر شکل منحنی بازده موثر است. به عنوان مثال هنگامی که صندوق های بازنشستگی برای تطبیق دارایی و تعهدات بیشتر در اوراق بلندمدت سرمایه گذاری کنند یا هنگامی که بانک ها برای تطابق با تعهدات به سپرده گذاران بیشتر در اوراق کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند بر این نرخ اثر دارند.

منحنی بازده نماگر کلی تغییرات نرخ و واکنش بازار بدهی به اخبار و وقایع اقتصادی است، نرخ سود، تورم و رشد اقتصادی مهم ترین عوامل موثر بر منحنی بازدهی منحنی بازده هستند.

منحنی بازده جهت طراحی استراتژی های سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت کاربرد دارد. بررسی روند تغییرات این منحنی طی زمان و پیش بینی نحوه تغییر شکل آن می تواند بسیار سودمند باشد. به عنوان مثال افزایش عرضه از مبدا منحنی یا همان افزایش یکنواخت منحنی بازده موجب کاهش ارزش اوراق در تمام سررسیدها می شود اما سررسیدهای کوتاه تر به دلیل دیرش پائین تر کمتر دچار کاهش ارزش می شوند. در این حالت استراتژی کاهش وزن اوراق بلندمدت و افزایش وزن اوراق کوتاه مدت است.

در حالت تغییر شیب و انحنا، بنا به میزان تغییر برخی اوراق دچار کاهش ارزش می شوند و ارزش دیگر اوراق افزایش پیدا می کند. روند تغییرات منحنی بازده ریسک سرمایه گذاری مجدد را نیز به منحنی بازدهی خوبی نمایش می دهد. منحنی بازده علاوه بر کاربرد در تدوین استراتژی های سرمایه گذاری و پیش بینی نرخ سود مبنایی برای هزینه تامین مالی و تعیین حباب قیمت اوراق با درآمد ثابت است.

بازده تا سررسید اوراق کوتاه مدت دولتی با نقدشوندگی بالا، شاخصی از نرخ بازده بدون ریسک محسوب می شود؛ این مقدار را از منحنی بازده می توان استخراج کرد.

برای سررسیدهای طولانی ‍ باید صرف ریسک دوره زمانی را نیز لحاظ کرد، این صرف ریسک عمدتا حاصل عدم اطمینان در مورد منحنی بازدهی تورم و چرخ های تجاری در دوره زمانی طولانی تر است. صرف ریسک را می توان از تفاوت بازده کوتاه مدت و بلندمدت در منحنی بازده تقریب کرد. در اغلب اوراق با ریسک اعتباری نیز مواجه هستیم، بنابراین در این اوراق صرف ریسک اعتباری نیز باید لحاظ شود. این صرف ریسک از تفاوت منحنی بازده اوراق دولتی و غیردولتی قابل تقریب است. صرف ریسک مهم دیگر صرف ریسک نقدشوندگی است که با بررسی اوراق در دوران عرضه توسط ناشر و پس از آن یا مقایسه منحنی بازده اوراق با نقدشوندگی بالا با منحنی بازده اوراق با نقدشوندگی پائین و رتبه اعتباری مشابه قابل تخمین است.

با محاسبه صرف ریسک های سهام مختلف و افزودن به صرف ریسک اوراق بدهی مبنایی برای ارزش گذاری سهام نیز به دست خواهد آمد. بر همین اساس بررسی روند این منحنی در تصمیم های سرمایه گذاری چه برای سرمایه پذیران و چه برای سرمایه ‎گذاران بسیار اساسی و پراهمیت است.

منحنی بازده با استفاده از مدل نلسون سیگل برازش شده است. در این مدل با استفاده از سه پارامتر منحنی بازده تاسررسید تخمین زده می شود. به معنای عرض از مبداء، به معنای شیب و نشان دهنده انحنای منحنی بازده تاسررسید است.

در حال حاضر منحنی اوراق دولتی و منحنی اوراق غیردولتی به صورت جداگانه منتشر می شوند، اما طی چند روز آینده، به دلیل تفاوت معنادار نرخ اسناد خزانه به نسبت دیگر اوراق دولتی به زودی منحنی جداگانه اسناد خزانه دولتی نیز منتشر می شود. همچنین به دلیل معاملات محدود اوراق غیردولتی و بسیاری از اوراق دولتی به زودی منحنی بازده بر حسب قیمت گذاری ماتریسی و تنها بر اساس اوراق معامله شده نیز منتشر خواهد شد.

به عنوان نتیجه گیری از این نوشتار می توان اینطور بیان کرد که در حال حاضر در بازار پول و سرمایه کشورمان، منحنی بازده توان تحلیل و پیش بینی نرخ سود را افزایش می دهد. شمایل منحنی بازده حاکی از انتظارات بازار از آینده نرخ سود است. منحنی بازده صعودی می تواند نشان از انتظارات صعودی و منحنی بازده نزولی می تواند نشان از منحنی بازدهی انتظار نزولی نرخ سود باشد.

تفکیک نرخ های مختلف بازده اوراق بر مبنای سررسید نیز توان تحلیلگر جهت بررسی رفتاری نرخ در سررسیدهای مختلف را افزایش می دهد. منحنی بازده اوراق دولتی امکان محاسبه نرخ بازده بدون ریسک را فراهم می کند. منحنی بازده امکان شناسایی حباب قیمتی مثبت و منفی اوراق با درآمد ثابت را ایجاد می کند.

گروه هایی که از تفاسیر منحنی بازده استفاده می کنند شامل واسطه گری های مالی، بانک های تجاری و مرکزی و دولت هستند. به عنوان مثال بانک های تجاری در سررسیدهای عمدتا کوتاه مدت (سپرده های بانکی) تامین مالی می شوند و در سررسیدهای عمدتا بلند مدت (وام های بانکی) سرمایه گذاری می کنند. مازاد سپرده بر وام را نیز غالبا در اوراق کوتاه مدت جهت تطبیق دیرش دارایی ها و تعهدات، سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تحلیل روندهای منحنی بازده در مدیریت سود و ریسک بانک ها اساسی است.

در تعهدات پذیره نویسی، متعهد در اوراقی با سررسید خاص متعهد می شود؛ بنابراین نرخ بازده در آن سررسید برای متعهد و ناشر بسیار پراهمیت خواهد بود یا اینکه ارزش واحدهای صندوق های سرمایه در اوراق با درآمد ثابت و بازده مورد انتظار این صندوق ها وابسته به شکل و روند منحنی بازده است. بنابراین تحلیل این منحنی برای سرمایه گذاران و منحنی بازدهی ناشران اوراق با درآمد ثابت اساسی است. در خصوص نوع استفاده بانک های مرکزی نیز باید گفت، با تحلیل منحنی بازده امکان اعمال بهتر نرخ سیاستی بانک مرکزی و انجام عملیات بازار باز فراهم می شود. در کنار این موضوع، دولت نیز با تحلیل منحنی بازده بهتر می تواند برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی خود را تنظیم کند.

چه زمانی منحنی های بازده شیب دار می شوند؟

وقتی گفته می‌شود منحنی بازدهی یک تندتر است، به این معنی است که اسپرد بالاتر ناشی از نرخ‌های کوتاه‌مدت است نه نرخ‌های بلندمدت. به عنوان مثال، زمانی که بازده 2 ساله با سرعتی سریعتر از بازدهی 10 ساله کاهش می یابد، منحنی بازده شیب دار گاو نر رخ می دهد.

چه چیزی منحنی بازده را تندتر می کند؟

منحنی بازدهی شیب دار منحنی است که در آن تفاوت بین نرخ های کوتاه مدت و بلندمدت افزایش می یابد . این که حرکت در انتهای کوتاه یا بلند منحنی باشد، می‌تواند بینشی در مورد انتظارات بازار برای اقتصاد و تغییرات نرخ بهره ارائه دهد.

چه چیزی باعث تغییر منحنی بازده می شود؟

تغییرات در منحنی بازده بر اساس حق بیمه ریسک اوراق قرضه و انتظارات از نرخ بهره آتی است . نرخ بهره و قیمت اوراق یک رابطه معکوس دارند که در آن هنگام افزایش نرخ بهره، قیمت ها کاهش می یابد و بالعکس.

چه چیزی منحنی بازده را تعیین می کند؟

به طور معمول، منحنی بازده خطی را نشان می‌دهد که از نرخ بهره پایین‌تر در اوراق قرضه کوتاه‌مدت به نرخ‌های بهره بالاتر در اوراق قرضه بلندمدت افزایش می‌یابد.

منحنی بازده چیست و چرا صاف می شود؟

شکاف انقباضی نشان می دهد که منحنی در حال صاف شدن است و تفاوت بازدهی کمتری بین بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت دارد. این یک شاخص احتمالی از عواملی مانند عدم اطمینان اقتصادی، کاهش نگرانی های تورم، و پیش بینی سیاست های پولی سخت تر است.

درک منحنی بازده

25 سوال مرتبط پیدا شد

چگونه یک منحنی بازده یکسان را معامله می کنید؟

منطق معاملات اسپرد ساده است. اگر انتظار دارید منحنی بازدهی شیب دار باشد، معمولاً می خواهید اسپرد را خریداری کنید. اگر انتظار دارید منحنی بازده صاف شود، می خواهید اسپرد را بفروشید . شما یک اسپرد منحنی بازده را بر حسب کاری که در سررسید کوتاه معامله انجام می دهید، می خرید یا می فروشید.

چرا منحنی بازده صاف برای بانک ها بد است؟

برای بانک‌های عمده‌فروش، منحنی بازدهی صاف‌تر ممکن است از طریق تعدادی از کانال‌ها باعث ایجاد ریسک بیشتر شود . همانطور که قبلاً بحث شد، هنگامی که منحنی بازده صاف می شود، یک بانک عمده فروشی NIM های کمتر و ارزش خالص دارایی کمتری را مشاهده می کند.

چرا منحنی های بازده متفاوت است؟

منحنی بازده نرمال منحنی بازدهی است که در آن اوراق با سررسید طولانی‌تر به دلیل خطرات مرتبط با زمان، بازدهی بالاتری نسبت به اوراق قرضه کوتاه‌مدت دارند . منحنی بازده معکوس منحنی بازدهی است که در آن بازدهی کوتاه‌مدت بالاتر از بازدهی بلندمدت است که می‌تواند نشانه‌ای از رکود اقتصادی آینده باشد.

چه چیزی انتهای کوتاه منحنی بازده را حرکت می دهد؟

نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت، که گاهی اوقات به‌عنوان «پایان کوتاه» منحنی بازدهی شناخته می‌شوند، متأثر از انتظارات از سیاست فدرال رزرو ایالات متحده هستند. این نرخ‌های کوتاه‌مدت اغلب زمانی افزایش می‌یابند که فدرال رزرو انتظار می‌رود نرخ‌های بهره را افزایش دهد و زمانی که انتظار می‌رود نرخ‌ها را کاهش دهد، کاهش می‌یابد.

چه کسی منحنی بازده را کنترل می کند؟

کنترل منحنی بازده احتمالاً توسط فدرال رزرو با اعلام نرخ‌ها و سررسیدهای مشخصی که قصد دارد هدف‌گذاری کند، کار خواهد کرد. از نظر تئوری، این اوراق می توانند تا پایان 30 سال به خزانه داری، دورترین اوراق قرضه دولتی برسند.

چه چیزی روی منحنی بازده تأثیر می گذارد؟

این نرخ ها در مدت زمان های مختلف متفاوت است و منحنی بازده را تشکیل می دهد. . تعدادی از عوامل اقتصادی وجود دارد که بر بازدهی خزانه داری تأثیر می گذارد، مانند نرخ بهره، تورم، و رشد اقتصادی . همه این عوامل تمایل دارند بر یکدیگر نیز تأثیر بگذارند.

چه چیزی باعث افزایش بازده می شود؟

هر چه مدت زمان سررسید اوراق خزانه داری طولانی تر باشد ، نرخ ها (یا بازده) بالاتر می رود زیرا سرمایه گذاران تقاضای دریافت بیشتر پول را دارند و پول آنها طولانی تر است. به طور معمول، بدهی های کوتاه مدت بازدهی کمتری نسبت به بدهی های بلندمدت دارند که به آن منحنی بازده عادی می گویند.

حق بیمه های ریسک سررسید چگونه بر منحنی بازده تاثیر می گذارد؟

حق بیمه ریسک سررسید عامل مهمی است که شکل منحنی بازده را تعیین می کند. اگر نگه‌داری سرمایه‌گذار برای مدت طولانی‌تری مقید شود، به ریسک می‌افزاید و بازدهی بیشتری را فراهم می‌کند. بازده اضافی که سرمایه گذار از نگهداری اوراق قرضه برای مدت طولانی به دست می آورد، حق بیمه ریسک سررسید است.

پرخطرترین بخش منحنی بازده چیست؟

پرخطرترین بخش منحنی بازده چیست؟ در یک توزیع نرمال، انتهای منحنی بازده بیشترین ریسک را دارد، زیرا حرکت کوچک در سال‌های کوتاه‌مدت به یک حرکت بزرگ‌تر در بازده بلندمدت تبدیل می‌شود. اوراق قرضه بلندمدت نسبت به تغییرات نرخ بسیار حساس هستند.

منظور از بازده مسطح چیست چرا بازده صاف را محاسبه می کنیم؟

اگر منحنی بازده در حال صاف شدن باشد، نشان دهنده کاهش بازده بین اوراق قرضه بلندمدت و کوتاه مدت است . به عنوان مثال، منحنی بازدهی یکنواخت اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، منحنی است که در آن بازده اوراق دو ساله 5 درصد و بازده اوراق 30 ساله 5.1 درصد است. . با این حال، نرخ بهره کوتاه مدت افزایش می یابد.

چرا منحنی های بازده مهم هستند؟

منحنی بازده به دو دلیل اصلی مهم است. اول و مهمتر از همه، به ما بینشی نسبت به آنچه که کلیت همه سرمایه گذاران در اقتصاد می بینند، می دهد . . اگر بازار به دلیل نگرانی در مورد رشد آتی به نرخ های بالاتر (پرمیوم بازدهی) نیاز نداشته باشد، بانک ها مجبور می شوند پول را با نرخ های پایین تر وام دهند.

رایج ترین شکل منحنی بازده چیست؟

اطلاعات بیشتر در مورد شیب منحنی بازده در 25 سال گذشته، تا حد زیادی رایج ترین شکل منحنی بازده شیب رو به بالا بوده است، به این معنی که با طولانی شدن سررسید اوراق بهادار - یا به عبارت دیگر، بلندمدت، بازده افزایش می یابد. اوراق بهادار بازده بالاتری دارند.

شکل فعلی منحنی بازده چیست؟

معمولی این رایج ترین شکل برای منحنی است و بنابراین، به عنوان منحنی نرمال شناخته می شود. منحنی بازده نرمال نشان دهنده نرخ بهره بالاتر برای اوراق قرضه 30 ساله در مقایسه با اوراق قرضه 10 ساله است.

چگونه می توانم اسناد خزانه 3 ماهه دریافت کنم؟

شما می توانید صورتحساب ها را از ما در TreasuryDirect خریداری کنید. همچنین می توانید آنها را از طریق بانک یا کارگزار خریداری کنید. (ما دیگر صورت‌حساب‌ها را در Legacy Treasury Direct که در حال حذف تدریجی آن هستیم، نمی‌فروشیم.) می‌توانید صورت‌حساب را تا سررسید نگه دارید یا قبل از سررسید آن را بفروشید.

چگونه بانک ها بر اساس منحنی بازده درآمد کسب می کنند؟

در انتهای طولانی منحنی تفاوت بین نرخ بهره کوتاه مدتی که بانک‌ها با آن وام می‌گیرند و نرخ بهره بلندمدتی که به مصرف‌کنندگان وام می‌دهند ، به عنوان «اسپرد» شناخته می‌شود و این است که بانک‌ها چگونه پول خود را به دست می‌آورند.

زمانی که منحنی های بازده به شدت به سمت بالا شیب دارند؟

43) با توجه به تئوری انتظارات ساختار اصطلاحی، الف) زمانی که منحنی بازده به شدت شیب دار به سمت بالا باشد، انتظار می رود نرخ بهره کوتاه مدت در آینده افزایش یابد .

تسهیل کمی با تورم چه می کند؟

اگر میزان تسهیل مورد نیاز بیش از حد برآورد شود و پول زیادی با خرید دارایی های نقدی ایجاد شود، تسهیل کمی ممکن است باعث تورم بالاتر از حد مطلوب شود . . در صورتی که اقتصاد نظام از سرعت افزایش حجم پول ناشی از تسهیل رشد کند، ریسک های تورمی کاهش می یابد.

مفهوم هندسی منحنی بازدهی اوراق قرضه

تشریح مفهوم هندسی منحنی بازدهی اوراق قرضه(Bonds Yield curve geometry‌)

برای کسانی که علاقه دارند تا از تحلیل بین بازاری (اثر بازار اوراق قرضه و بازار سهام بر باراز ارز)در فارکس استفاده کنند درک و فهم منحنی بازدهی بسیار اهمیت دارد در این مقاله من سعی می کنم تا مفهوم منحنی بازدهی اوراق قرضه را برای شما باز کنم.

منحنی بازدهی چیست؟

منحنی بازدهی نموداریست که رابطه بین بازدهی اوراق قرضه و سالهای مانده به سررسید آن را نشان می دهد و معمولا از یک ماه تا ۳۰ سال درجه بندی می شوند.اگرچه می توان این منحنی را برای هر نوع اوراق قرضه رسم کرد اما این اصطلاح معمولا به اوراق قرضه خزانه داری اشاره می کند. شکل منحنی از تمایلات سرمایه گذاران در اوراق قرضه پیروی می کند و اطلاعاتی درباره بازدهی کوتاه مدت در مقاسیه با بلند مدت را فراهم می کند.سرمایه گذاران می توانند با تحلیل و تفسیر شکل منحنی بازدهی درک بهتری برای جهت آینده نرخ ها و اقتصاد داشته باشند.

بطور کلی سه نوع منحنی بازدهی وجود دارد:

  1. عادی (normal)
  2. صاف(flatten)
  3. معکوس(inverted)

الف ) نوع عادی:

زمانی که شما به کسی وام می دهید اگر این وام بلند مدت باشد بازپرداخت بیشتری را هم می خواهید زیرا زمان بیشتر مستلزم پذیرش ریسک بیشتر از طرف شما می باشد از طرفی نیز خطر تورم اوراق قرضه بلندمدت را بیشتر تهدید می کند بنابراین بطور کلی می توان گفت که نرخ های بهره اوراق قرضه کوتاه مدت (مانند bill و note) از نرخ های بهره اوراق بلند مدت تر (مانند bond) کمتر است و بالعکس. نتیجتا منحنی بازدهی در این حالت از سمت چپ به راست صعودی خواهد بود

اما به طور طبیعی حرکت این منحنی به چه صورت باید باشد؟ زمانیکه فدرال رزرو نرخ بهره خود را افزایش می دهد (همان نرخ بهره پایه که فدرال رزور بر اساس آن به دیگر بانکها وام می دهد) تمام منحنی به طرف بالا حرکت می کند و بالعکس.

یکی از کاربرد های منحنی بازدهی پیش بینی آینده نرخ بهره است. برای این کار باید به شیب منحنی توجه کنید هر چقدر شیب منحنی تند باشد نشان از تمایلات بازار به افزایش نرخ بهره می باشد از آنجایی که نرخ های بهره بلند مدت بر اساس نظریه انتظارات بر اساس نرخ های بهره کوتاه مدت شکل می گیرد بنابراین نرخ های بهره کوتاه مدت و بلندمدت حرکت صعودی خود را به موازات هم انجام می دهند

ب) نوع صاف:

چنانچه فدرال رزور نرخ های بهره کوتاه مدت را افزایش دهد (برای مقابله با تورم)اما نرخ های بهره اوراق قرضه بلند مدت کاهش یابد باعث بوجود آمدن منحنی بازدهی صاف می گردد بدین ترتیب تفاوت نرخ های بلند مدت و کوتاه مدت کم و کمتر می گردد در واقع بازار به سرمایه گذاران بلند مدت بابت ریسک شان پاداشی نمی دهد شاید یکی از دلایل این حالت انتظار بازار از کاهش مجدد نرخ بهره باشد. در این حالت قیمت های اوراق قرضه افزایش و در نتیجه بازده آنها کاهش می یابد.

ج) نوع معکوس:

اگر نرخ های کوتاه مدت افزایش یابد اما نرخ های بلندمدت تمایلی به افزایش نداشته باشند و یا حتی کاهش نیز یابند منحنی بازدهی معکوس بوجود خواهد آمد.این یک حالت غیر عادی محسوب می شود که نرخ های کوتاه مدت از بلند مدت بالا تر باشد و اغلب این حالت را یکی از علائم وقوع بحران اقتصادی می شناسند اما نمی توان ۱۰۰ درصد نسبت به درستی آن ادعا کرد کما اینکه در سال ۲۰۰۰ و ۱۹۸۹ زمانی که منحنی معکوس بوجود آمد بلافاصله بحران اقتصادی اتفاق افتاد اما در سال ۱۹۹۸ این اتفاق نیافتاد.

منحنی بازدهی معکوس

زمانی که منحنی بازدهی به شکل معکوس (نزولی) در می آیند نشان از تمایلات بازار به کاهش نرخ بهره می باشد(سیاست انقباضی بانک مرکزی)

داده‌های بسیار خوب اشتغال موجب معکوس شدن منحنی بازده اوراق خزانه داری شد

بازده اوراق خزانه داری

داده‌های بسیار خوب اشتغال موجب معکوس شدن منحنی بازده اوراق خزانه داری شد

داده‌های ایالات متحده منتشر شده در روز جمعه نشان داد که کارفرمایان در ماه مارس ۴۳۱،۰۰۰ موقعیت شغلی اضافی فراهم کرده‌اند و نرخ بیکاری به ۳.۶٪ کاهش یافت که جنبه‌های کلیدی بازار کار آمریکا را با وضعیت قبل از پاندمی کرونا “کمی متفاوت” کرده است.

با رشد اقتصادی بسیار قوی ایالات متحده و تورم سه برابر هدف ۲ درصدی فدرال رزرو، سرمایه گذاران انتظار دارند نرخ بهره در سال جاری افزایش یابد.

بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات متحده که در اوایل هفته به دلیل تعدیل پرتفوی باعث افزایش تقاضا برای اوراق قرضه شد و عقب نشینی کرده بود، در روز جمعه دوباره افزایش یافت و باعث شد بخشی از منحنی بازده برای سومین بار در این هفته وارونه شود.

وارونگی منحنی بازده (یعنی زمانی که بازدهی با تاریخ کوتاه‌تر از بازدهی با تاریخ بلندتر فراتر رود)، به‌عنوان نشانه‌ای از رکود در یک یا دو سال آینده تلقی می‌شود.

ریک ریدر (Rick Rieder)، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بخش درآمد ثابت جهانی بلک راک (BlackRock)، می گوید:

رشد مستحکم حقوق و دستمزد امروز، گزینه‌هایی را برای فدرال رزرو در جهت مبارزه با منحنی بازدهی تورم تیک می‌زند. در نتیجه، به نظر می‌رسد که فدرال رزرو احتمالاً حداقل یک و شاید دو افزایش نرخ بهره را تا نشست ژوئن انجام خواهد داد که حتی می‌تواند شامل یک افزایش بین جلسه‌ای نیز باشد.

پیش‌بینی‌های مبنی بر انقباض تهاجمی پولی نتوانست بازارهای سهام را در روز جمعه پایین آورد.

سهام ایالات متحده پس از یک روز متلاطم با افزایش به پایان رسید. داوجونز (DJI) 0.4% افزایش یافت، شاخص S&P 500 (SPX) با ۰.۳۴% و Nasdaq Composite (IXIC) با ۰.۲۹% به کار خود پایان دادند.

تورم در اروپا نیز در سطوح بی سابقه ای قرار گرفته است. تورم منطقه یورو در ماه مارس به ۷.۵ درصد رسید. داده ها در روز جمعه نشان داد تورم قبل از رسیدن به اوج تاریخی خودش یک رکورد دیگر به ثبت رساند، و فشار بر بانک مرکزی اروپا را افزایش داده است تا در جهت مقابله با آن اقدام کند.

کریستین نولتینگ (Christian Nolting)، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری جهانی در بانک خصوصی دویچه بانک در یادداشتی گفت:

بازده اوراق قرضه دولتی در هفته‌های اخیر به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است و می‌توان انتظار داشت که در طول زمان به دلیل فشارهای تورمی که باقی مانده‌اند و واکنش‌های بانک‌های مرکزی اصلی روند بالاتری داشته باشد.

بازدهی اوراق خزانه داری منحنی بازدهی دو ساله (US2YT=RR) از ۲.۲۸۴% به ۲.۴۵۰۳% جهش کرد که از بازدهی ۱۰ ساله اوراق خزانه داری ایالات متحده (US10YT=RR) پیشی گرفت.

پل اشورث (Paul Ashworth)، اقتصاددان ارشد آمریکای شمالی در کپیتال اکونومیکس، می گوید: «با توجه به سابقه چشمگیر آن در پیش بینی رکودهای ایالات متحده – تقریباً ۵۰ سال از آخرین جریان مثبت کاذب گذشته است و احمقانه به نظر می رسد که در این حدس و گمان رکود نزولی تردید کنیم.

با این حال، از نظر تاریخی، بازده اوراق خزانه داری سه ماهه ۱۰ ساله نسبت به بازده اوراق خزانه داری دو ساله ۱۰ ساله عملکرد بهتری را برای نشان دادن رکود انجام داده است.

اختلال در عرضه و افزایش هزینه های مواد خام، اعتماد تجاری ژاپن را به پایین ترین سطح ۹ ماهه سه ماهه گذشته رساند.

پیش از نشست کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی که قرار است درباره آزادسازی ذخایر اضطراری نفت در کنار آزادسازی ایالات متحده بحث کنند، نفت به ناحیه منفی وارد و از آن خارج شد.

نفت خام آمریکا (CL1!) با ۰.۹۵ درصد کاهش به ۹۹.۳۳ دلار در هر بشکه و برنت (BRN1!) به ۱۰۴.۳۸ دلار رسید که ۰.۳۲ درصد در روز کاهش یافت.

پس از افزایش بیش از ۳۰ درصدی این قیمت‌ها به دلیل حمله روسیه به اوکراین، نفت برنت در این هفته ۱۳.۵ درصد کاهش یافت که شدیدترین کاهش در تقریباً دو سال اخیر است.

دلار از جریان های امن و انتظارات از افزایش نرخ های بهره ایالات متحده سود برده است. در برابر سبدی از همتایان، دلار آمریکا (DXY) با ۰.۲۳ درصد افزایش به ۹۸.۵۴۶ رسید و با افزایش ۰.۶ درصدی در برابر ین (USDJPY) به ۱۲۲.۴۹ رسید.

یورو (EURUSD) اندکی کاهش یافت و به ۱.۱۰۵۱ دلار رسید.

طلای امن پس از بزرگترین رشد سه ماهه خود در دو سال اخیر، ۰.۷۶ درصد کاهش یافت. طلای نقطه ای (XAU=) آخرین بار در قیمت ۱۹۲۳.۷۳ دلار در هر اونس قیمت گذاری شد.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در اخبار و تحلیل ها صرفا ترجمه ای از منابع مذکور می باشند و تیم تحریریه ارزینجا هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

سهام آسیا با بازارهای جهانی همراه شد

سهام آسیا با بازارهای جهانی همراه شد

در حالی که امیدها برای پایان دادن به مناقشه اوکراین از طریق مذاکره افزایش یافته، بازارهای اوراق قرضه یک شبه نگران این موضوع بودند که افزایش تهاجمی نرخ بهره می‌تواند به اقتصاد ایالات‌متحده آسیب برساند، پس از اینکه بازدهی ۱۰ ساله برای مدت کوتاهی به زیر نرخ‌های دو ساله نزول کرد، سهام آسیا به افزایش جهانی پیوستند.

به گزارش ایسنا و به نقل از استاک نیوز، گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن یک درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از چهارم مارس رسید و بیشتر بازارهای سهام آسیایی در محدوده مثبت قرار گرفتند. با این حال، نیکی ژاپن این روند را معکوس و یک درصد سقوط کرد.

داوجونز و اس‌اندپی۵۰۰ چهارمین جلسه متوالی افزایشی خود را در یک شب پس از افزایش منحنی بازدهی شدید سهام اروپا تجربه کردند. معاملات آتی اس‌اندپی ۵۰۰ ایالات‌متحده در تجارت آسیا تغییر چندانی نداشت.

منحنی بازدهی دو تا ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات‌متحده برای اولین بار از سپتامبر ۲۰۱۹ در روز سه‌شنبه برای مدت کوتاهی معکوس شد زیرا سرمایه گذاران اوراق قرضه پیش‌بینی کردند که انقباض تهاجمی توسط فدرال رزرو می‌تواند به اقتصاد ایالات‌متحده در طولانی‌مدت آسیب برساند.

افزایش اختلاف بین بازدهی ایالات‌متحده و ژاپن باعث شد که ین به شدت ضعیف شود. در صبح چهارشنبه قیمت هر دلار در برابر ین به ۱۲۲.۳۶ رسید که از پایین‌ترین سطح ۱۲۴.۳ روز دوشنبه بهبود یافت اما دلار همچنان در مقایسه با ین در این ماه ۶.۹ درصد افزایش داشت.

در سایر نقاط بازار ارز، یورو با حمایت چشم‌انداز صلح در اوکراین به ۱.۱۱۰۴ دلار رسید و یک شبه نزدیک به یک درصد جهش کرد. قیمت هر بشکه نفت برنت با یک درصد افزایش به ۱۱۱ دلار و ۳۶ سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا ۰.۸۳ درصد افزایش یافت و به ۱۰۵.۱۲ دلار رسید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا