استراتژی های فارکس

پلتفرم‌ تجارت الکترونیک

2022-06-18T13:26:34+04:30

بررسی عوامل مؤثر بر قصد‏ خرید در تجارت الکترونیک

با ظهور تجارت الکترونیک، سازمان‏ها در حال تغییر تجارت و کسب‏و‏کار خود هستند. اکثر محققان بر آن‌اند که تجارت الکترونیکی زمانی می‏تواند موفق باشد که عموم مردم به محیط مجازی اعتماد کنند. درجة بالای اعتماد نه‏تنها انتظارات مشتری از یک معاملة رضایت‏بخش را برآورده می‏سازد، بلکه تردید و ریسک درک‌شده از معاملات آنلاین پلتفرم‌ تجارت الکترونیک را حذف می‌نماید. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر قصد ‏خرید اینترنتی در بین مشتریان وب‏سایت رایانه است. برای آزمون فرضیه‏های پژوهش، از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، و مدل تحلیل پلتفرم‌ تجارت الکترونیک مسیر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت‏های مجازی می‏توانند، با ایجاد محیطی امن و ایجاد ضمانت‏هایی در خرید موفق، تمایل به خرید آنلاین مشتریان را، با کاهش ریسک درک‌شده و افزایش منفت درک‌شده و اعتماد، افزایش دهند. همچنین، افزایش توجه مدیران شرکت‏های مجازی به پیشایندهای شناختی، تجربی، شخصیتی، و حالت عاطفی باعث افزایش اعتماد و کاهش ریسک درک‌شدة مشتریان آنلاین می‏شود.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.20085907.1393.6.2.1.3

موضوعات

 • 19. فناوری ها و سیستم های نوین اطلاعات بازاریابی
 • 36. تحلیل مطالعات و تجربیات موردی در حوزه بازاریابی
 • 40. بازاریابی الکترونیک و مجازی،بازاریابی ایمیلی وپیامکی،بازاریابی شبکه ای،بازاریابی مبتنی برابزارهای موبایل و در محیط وب2

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Factors Affecting the Intention to Purchase on Electronic Commerce

نویسندگان [English]

 • Mohammad Montazeri 1
 • Alireza Ebrahimi 2
 • Parviz Ahmadi 3
 • Ameneh Rahnama 4

With پلتفرم‌ تجارت الکترونیک the advent of e-commerce, organizations are changing
their business. Most researchers believe that electronic trading can be
successful when the public will trust in virtual environments. High degree
of confidence not only can meet customer expectations of a satisfactory
transaction, but can also eliminate certainty and perceived risk of online
transactions. The aim of this research is to study the factors affecting the
intention of purchase among customers of the Rayaneh website. The
results پلتفرم‌ تجارت الکترونیک showed that virtual companies can create a safe environment that
guarantees the successful purchase and reduce the perceived risk and
increase perceived benefit and trust. The rise of virtual company
administrators, antecedents of cognitive, experiential, and emotional state
as well as individual personality increases the reliability and reduce the
perceived risk for online customers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electronic Commerce
 • Intention of Purchase
 • Risk Perceived
 • trust

مراجع

خداداد حسینی، ح.؛ عزیزی، ش. و میرحسینی، ح. ( 1385 ). کسب و تجارت الکترونیک ی: رویکرد ی
مدیریتی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
دهدشتی شاهرخ، ز. و مبرهن، س. ( 1391 ). بررسی تأثیر عوامل انگیزش فردی بر خرید اینترنتی، نشریة
.37 -52 :(12) مدیریت بازرگانی، 4
فتحیان، م. و آقابابایی، ف. ( 1386 ). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان فروشگاه های
.103 -108 :(27) الکترونیکی، ماهنامة تخصصی عصر فناوری اطلاعات، 3
فتحیان، م. و مولاناپور، ر. ( 1387 ). تجارت الکترونیکی، تهران، آتی نگر.
میرسپاسی، ن. ( 1384 ). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران، میر.
نیکوکار، غ.؛ دیواندری، ع.؛ ابراهیمی، ع. و اسفیدانی، م. ( 1388 ). الگوی رفتارمصرف کننده و
-150 :(2) استراتژی های بازاریابی اینترنتی: لوازم خانگی ایران، نشری ه مدیری ت بازرگان ی، 1
.135
هومن، ح. ( 1391 ). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، تهران، سازمان مطالعه کتب
علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
Bilkey, W.J. (1953). A psychological approach to consumer behavior analysis,
Journal of Marketing, 18 (1): 18-25.
Bilkey, W.J. (1955). Psychic tensions and purchasing behavior, Journal of Social
psychology, 41 (2): 247–257.

Chu, K., Li, C. (2008). A study of the Effect of Risk – Reduction strategies on
purchase intentions in online shopping, Journal of electronic Business
Management, 6 (4): 213– 226.
Evans, P.F. (2009). US Online Retail Forecast. 2008 To 2013. Retrieved from: http:
//www. 199it.com /wp. /002284.forrester.usonlineretailforecast.pdf
Gefen, D., Karahanna, E. and Straub, D.W. (2003). Trust and TAM in online
shopping: an integrated model. MIS Quarterly, 27(1): 51-90.
Grabner-Krauter, S. and Kaluscha, E.A. (2003). Empirical research in on-line trust:
A review and critical assessment. International Journal Human-Computer
Studies, 58 (6): 783-812.
Kim, D.J., Song, Y.I., Braynov, S.B., Rao, H.R. (2005). A multidimensional trust
formation model in B-to-C e-commerce: a conceptual framework and content
analyses of academia/practitioner perspectives, International Journal of
Decision Support Systems, 40(2): 143-165.
Kim, D.J., Ferrin, D.L., Rao, H.R. (2008). A trust-based consumer decision-making
model in electronic commerce: The role of trust, perceived risk, and their
antecedents, Decision Support Systems, 44(2): 544-564.
Lee, M. K. O., Turban, E. (2001). A trust model for internet shopping, International
Journal of Electronic Commerce, 6(1): 75–91.
Lewin, K. (1943). Forces behind food habits and methods of change, Bulletin of The
National Research Councit, 108(6): 35-65.
Luhmann, N. (1979). Trust and Power, Wiley, Chichester, UK.
Luhmann, N. (1988). Familiarity, confidence, thrust: problems and alternatives. in:
D.Gambetta (ED), Trust: making and breaking relations. Basil Blackwell.
Oxford.
McKnight, D.H. Cummings, L.L. Chervany, N.L. (1998). Initial trust formation in
new organizational relationships. Academy of Management Review, 23(3):
473-490.
Margherio, L. (1998). The emerging digital economy, U. S. Department of
Commerce, Washington D.C.
Martin, S. S. Camarero, C. (2008). How perceived risk affects online buying, Online
Information Review, 33 (4): 629-654.
Peter, P.J., Tarpey, L.X. (1975). A comparative analysis of three consumer decision
strategies, Journal of Consumer Research, 2(1): 29-37.
Zucker, L. (1986). Production of trust: institutional sources of economic structure

هزینه‌ی‌ کم‌تر امکانات بیش‌تر؛ ۳۰درصد تخفیف خرید بسته‌ای محصولات ابر آروان

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

هزینه‌ی‌ کم‌تر امکانات بیش‌تر؛ ۳۰درصد تخفیف خرید بسته‌ای محصولات ابر آروان

ابر آروان برای تشویق کاربران به استفاده‌ی بیش‌تر از امکانات محصولات شبکه‌ توزیع محتوا (CDN)، فضای ابری (Object Storage) و پلتفرم ویدیو (Video Platform)، از تاریخ ۲۱ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، بسته‌های رشد و حرفه‌ای را ۳۰‌درصد ارزان‌تر ارایه می‌کند.

افرادی که به‌دنبال رشد و توسعه‌ی کسب‌وکار خود هستند و می‌خواهند از امکانات متنوع و کاربردی محصولات ابری استفاده کنند، می‌توانند با خرید بسته‌های رشد و حرفه‌ای محصولات شبکه توزیع محتوا، فضای ابری و پلتفرم ویدیو ابر آروان در این بازه‌ی زمانی نیازهای زیرساختی خود را با ۳۰درصد هزینه‌ی کم‌تر برطرف کنند.

هم‌چنین مشتریانی که در حال‌حاضر از بسته‌ی پایه‌ی این محصولات استفاده می‌کنند می‌توانند با ارتقا به بسته‌ی رشد و حرفه‌ای از این تخفیف بهره‌مند شوند.

علاقه‌مندان به استفاده از این شرایط ویژه کافی است از ۲۱ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ بسته‌ی رشد و حرفه‌ای محصولات شبکه توزیع محتوا، فضای ابری و پلتفرم ویدیو آروان را بخرند تا از این تخفیف ۳‌ماهه استفاده کنند.

ابر آروان در تمام خانواده‌های محصولی خود بسته‌ای را به‌شکل رایگان در قالب «بسته‌ی پایه» ارایه کرده است تا برنامه‌نویسان و فروشگاه‌های آنلاین کوچک و متوسط با‌ کم‌ترین دغدغه‌ی‌ زیرساختی و به‌آسانی از مزایای ابر استفاده کنند. با این وجود بسته‌های بالاتر محصولات ابر آروان مانند بسته‌های رشد و حرفه‌ای امکانات کاربردی و جذاب بیش‌تری دارد که نسبت به بسته‌های پایه برای کسب‌وکارهای بزرگ و درحال رشد مناسب‌تر است.

خرید بسته‌ای با ۳۰درصد هزینه‌ی کم‌تر، برای کاربران مقرون‌ به‌ صرفه‌تر از استفاده از محصولات شبکه توزیع محتوا، فضای ابری و پلتفرم ویدیوی ابر آروان به‌شکل Pay As You Go است. از این‌رو ابر آروان تلاش دارد با فراهم کردن این فرصت به برنامه‌نویسان و فروشگاه‌های آنلاین کوچک متوسط کمک کند با هزینه‌ی کم‌تر از امکانات بیش‌تر این محصولات استفاده کنند.

امکانات بیش‌تر محصولات ابر آروان در بسته‌های رشد و حرفه‌ای

امکانات شبکه توزیع محتوا ابر آروان (CDN)

افزایش امنیت، دریافت گواهینامه‌ی رایگان، شتاب‌دهی و Cache محتوای استاتیک، کاهش پهنای باند سرورهای اصلی، افزایش سرعت بارگذاری سایت و بهبود SEO، سرویس DNS ابری رایگان و تحلیل ترافیک و دسترسی به گزارش‌ها تا یک ماه، از امکانات بسته‌ی پایه‌ی شبکه توزیع محتوا ابر آروان است. برای بهره‌مندی از طیف گسترده‌تری از امکانات شبکه توزیع محتوا ابر آروان می‌توانید از بسته‌های رشد و حرفه‌ای این محصول استفاده کنید.

امکانات بسته‌ی رشد شبکه توزیع محتوا ابر آروان:

بارگذاری گواهینامه‌ی HTTPS شخصی

امکان نوشتن قوانین محدودیت نرخ درخواست (Rate Limit) برای مسیرهای مختلف

ارسال لاگ درخواست های کاربران به‌شکل لحظه‌ای (RealTime)

گزارش از معیارهای ترافیکی با امکان فیلتر براساس زیردامنه و بازه‌ی زمانی دل‌خواه

نمایش پلتفرم‌ تجارت الکترونیک صفحه‌های خطای اختصاصی (فایروال، ریت لیمیت،. )

امکان مدیریت خطاهای سرورهای اصلی

امکانات بسته‌ی حرفه‌ای شبکه‌ توزیع محتوا ابر آروان:

قابلیت DDoS Mitigation پیشرفته با امکان شخصی‌سازی

فعال‌سازی WAF و پشتیبانی از قوانین COMODO و CRS

دسترسی و ارسال گزارشات WAF

امکان Load Balance ترافیک بین چند سرور بر اساس وزن و موقعیت جغرافیایی

تعریف Active Health Check برای مانیتورینگ و مدیریت ترافیک

از مدار خارج کردن خودکار سرورهای اصلی دارای مشکل

امکان توزیع بار براساس مسیرهای مختلف دامنه

قابلیت بهینه‌سازی و تغییر خودکار اندازه‌ی تصاویر

پاک‌سازی فایل‌های کش شده به شکل گزینشی

گزارش لحظه‌ای از IPهای مهاجم و امکان بلاک کردن به شکل آنی

دسترسی به فایروال پیشرفته و امکان نوشتن قانون به کمک Regex و پشتیبانی از اپراتورهای مختلف و AND و OR کردن قوانین

تعریف NSهای دلخواه

دریافت گواهینامه با پشتیبانی از دستگاه‌های قدیمی

امکانات پلتفرم ویدیو ابر آروان (Video Platform)

از امکانات بسته‌ی پایه‌ی پلتفرم ویدیو ابر آروان می‌توان به یکپارچگی کامل با CDN، پخش با بهترین کیفیت بر اساس سرعت اینترنت، نمایش ویدیوهای کاربر بدون تبلیغ از سوی پلتفرم آروان، گزارش از میزان تماشای ویدیوها و پخش زنده توسط کاربران و نمایش تعداد بازدید‌ها، دسترسی به APIها و جلوگیری از دانلود غیرقانونی ویدیوها اشاره کرد. برای بهره‌مندی از امکانات بیش‌تر پلتفرم ویدیو ابر آروان می‌توانید از بسته‌های رشد و حرفه‌ای استفاده کنید.

امکانات بسته‌ی رشد پلتفرم ویدیو ابر آروان:

گزارش پیشرفته به‌ازای هر ویدیو، با قابلیت فیلتر کردن بر اساس پارامترهای مختلف

کسب درآمد از طریق ایجاد تبلیغات ابتدای ویدیو یا پخش زنده

امکان ساخت ۱۰۰ کانال مجزا

امکان آرشیو استریم‌ها

استفاده از ماشین زمان روی استریم‌ها برای بازگشت به چند دقیقه قبل هنگام پخش

امکانات بسته‌ی حرفه‌ای پلتفرم ویدیو ابر آروان:

امکان نمایش ویدیو روی یک دامنه‌ی خاص ویژه پلتفرم‌ تجارت الکترونیک ی کاربر (دامنه‌ای غیر از ArvanVOD)

نمایش تبلیغات از یک مخزن تبلیغاتی غیر از ابر آروان

امکان پخش ویدیوها با کیفیت 4K

ارایه‌ی ۶ کیفیت خروجی برای پخش زنده

استفاده از تبدیل هم‌زمان برای افزایش سرعت بارگذاری ویدیو

امکان ساخت ۵۰۰ کانال مجزا برای ویدیوها

استفاده از لینک امن برای پخش زنده

قابلیت ماشین زمان تا ۳۰ دقیقه برای بازدیدکننده

امکانات محصول فضای ابری آروان (Object Storage)

با ذخیره‌سازی داده‌های خود در محصول فضای ابری آروان که با DNS ابری و CDN آروان یکپارچه است، از امکانات و مزایایی مانند ذخیره‌سازی حجم بی‌نهایت محتوا، دسترسی همیشگی به محتوا فارغ از زمان و مکان، فعال‌سازی ساده و سریع، پشتیبان‌گیری، مقرون به‌صرفه بودن، امنیت، تحلیل داده، استفاده از دیتاسنتر ایرانی، قابلیت همانندسازی (Replication)، نسخه‌نگاری (Versioning)، چرخه‌ی عمر داده (Lifecycle)، ‌دامنه‌ی اختصاصی و مالتی سایت (Multi-Region) برخوردار می شوید.

بسته‌ی پایه محصول فضای ابری آروان دارای ۵ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی و ۲۰ گیگابایت ترافیک است.

این درحالی است که بااستفاده از بسته‌ی رشد این محصول ۵۰۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی و ۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک و بااستفاده از بسته‌ی حرفه‌ای این محصول ۵۰۰۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی و ۵۰،۰۰۰ گیگابایت ترافیک به کاربر ارایه می‌شود.

برای بهره‌مندی از ۳۰درصد تخفیف 3ماهه‌ی محصولات شبکه توزیع محتوا، فضای ابری و پلتفرم ویدیو ابر آروان همین حالا به سایت ابر آروان سر بزنید و یکی از بسته‌های رشد یا حرفه‌ای این محصولات را فعال کنید. تنها تا 31 خرداد فرصت دارید از این تخفیف استثنایی بهره‌مند شوید.

پایگاه خبری شما و اقتصاد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی: «پست»؛

کلیدی ترین عامل در توسعه اقتصادی کشور است

کلیدی ترین عامل در توسعه اقتصادی کشور است

توقف برنامه طبیب به دلیل ادعای جنجالی پزشک برنامه | مجری برنامه طبیب ممنوع الکار شد

نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی پست را کلیدی ترین عامل در دستیابی به توسعه اقتصادی خواند.

توقف برنامه طبیب به دلیل ادعای جنجالی پزشک برنامه | مجری برنامه طبیب ممنوع الکار شد

قیمت مرغ گران شد | قیمت مرغ امروز 29 خرداد 1401

تازه ترین قیمت گوشت قرمز در بازار امروز | قیمت پلتفرم‌ تجارت الکترونیک گوشت قرمز 29 خرداد 1401

جشن تولد سوپر لاکچری کریستیانو رونالدو برای پسرش | کریستیانو رونالدو پسرش را به وجد آورد

به گزارش شما و اقتصاد: رضا حاجی پور در نشست با مدیرکل پست استان مازندران از زحمات و تلاش های مجموعه پست تقدیر و اظهار داشت: «پست استان در جهت رفاه حال هموطنان در شرایط همه گیری ویروس کرونا خدمات بهینه و موثری را ارائه کرد.»

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی؛ مدیریت بهینه، تلاش، تعصب و غیرت کارکنان پست را ابزاری مهم در گذر از پست سنتی به پست نوین برشمرد و افزود: «شرکت ملی پست می تواند با خلق سرویس های جدید با تکیه بر فناوری های روز دنیا، به سرعت به جایگاه واقعی خود در سطح کشور برسد.»

وی با اشاره به گستردگی شبکه توزیع پست و نقش مهم آن در گسترش تجارت الکترونیک، عنوان کرد: «پست استان باید با ایجاد راهکارهای مناسب بستر لازم را برای فروش الکترونیکی محصولات کشاورزی و تولیدات واحدهای صنعتی فراهم آورد.»

در ادامه محسن بخشی گزارشی ازعملکرد پست استان وبرنامه های توسعه ای پیش رو ارائه کرد.

هشدار درباره کالاهای غیراستاندارد برقی در فیس بوک

هشدار درباره کالاهای غیراستاندارد برقی در فیس بوک

2022-06-18T13:26:34+04:30

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، متا، شرکت مادر فیس بوک از سوی یک خیریه متهم شده اقدامات کافی برای هشدار درباره کالاهای الکتریکی خطرناک و غیرقانونی در این پلتفرم انجام نداده است.

خیریه « Electrical Safty First» در پایان ماه می گزارشی به متا ارسال کرده و درباره ۶۰ کالای برقی فهرست شده در فیس بوک هشدار داده که استانداردهای لازم را ندارند.

البته خیریه مذکور ادعا می کند با وجود ارسال چند ایمیل هنوز پاسخی از شرکت دریافت نکرده و کالاها نیز از فیس بوک حذف نشده اند.

از سوی دیگر تیم متا در انگلیس به این خبرگزاری اعلام کرد تا پنج شنبه هفته گذشته گزارش خیریه را ندیده بوده و اکنون با این سازمان در تماس است تا تحقیقات بیشتری درباره یافته های به دست آمده، انجام دهد.

در گزارش اصلی خیریه مذکور فاش کرده بود محصولات غیراستاندارد شناسایی شده شامل ابزارهای آرایشی با آداپتورهای غیرایمن و شارژرهای جعلی موبایل هستند.

خیریه مذکور اعلام کرد این چالش را به دفتر ایمنی محصول و استانداردهای انگلیس گزارش داده است.

منبع : خبرگزاری مهر

آخرین اخبار علمی

رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت ۲۰ پله و در اینترنت موبایل ۳۰ پله ارتقا می یابد

رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت ۲۰ پله و در اینترنت موبایل ۳۰ پله ارتقا می یابد

وزیر ارتباطات گفت: رتبه جهانی ایران در سرعت اینترنت موبایل تا پایان دولت ۲۰ پله و در اینترنت ثابت ۳۰ پله ارتقا می‌یابد.

مهم ترین دردهای گردنی/ چه زمان به پزشک مراجعه کنیم

مهم ترین دردهای گردنی/ چه زمان به پزشک مراجعه کنیم

متخصص جراحی مغز و اعصاب، دردهای گردنی را جزو پنج درد اصلی و شایع عنوان کرد و به بیان مهم ترین دردهای گردنی پرداخت.

موفقیت وزارت بهداشت در کنترل کرونا/ رایزنی های رئیسی جواب داد

موفقیت وزارت بهداشت در کنترل کرونا/ رایزنی های رئیسی جواب داد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: پیگیری های رئیس جمهور و عملکرد مثبت وزارت بهداشت در تأمین واکسن کرونا، از دستاوردهای ماندگار دولت سیزدهم است.

فعالیت با شدت کم هم ریسک سکته را کاهش می دهد

فعالیت با شدت کم هم ریسک سکته را کاهش می دهد

ریسک بروز علائم طولانی مدت کووید۱۹ در سویه اومیکرون کمتر است

ریسک بروز علائم طولانی مدت کووید۱۹ در سویه اومیکرون کمتر است

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که احتمال ابتلا به سندرم کووید طولانی مدت پس از ابتلا به سویه اومیکرون در مقایسه با ابتلا به نوع دلتا این بیماری به طور قابل تو.

تشخیص اختلال بیش فعالی و اوتیسم از طریق چشم ها

تشخیص اختلال بیش فعالی و اوتیسم از طریق چشم ها

محققان دریافتند که گزارش معاینات شبکیه می‌تواند سیگنال‌های متمایزی را برای اختلال بیش‌فعالی و اختلال اوتیسم شناسایی کند و یک نشانگر زیستی بالقوه برای هر بیما.

ارتباط بین کیفیت بد هوا و آریتمی قلبی

ارتباط بین کیفیت بد هوا و آریتمی قلبی

محققان پس از مشاهده مراجعه تعداد بیشتری از بیماران قلبی به اورژانس در روزهایی که کیفیت هوا بد بود، تصمیم گرفتند ارتباط بین سلامت قلب و آلودگی هوا را بررسی کنند.

ابتلا قبلی به کووید ۱۹ در مقابل سویه اومیکرون نقش حفاظتی ندارد

ابتلا قبلی به کووید ۱۹ در مقابل سویه اومیکرون نقش حفاظتی ندارد

یک مطالعه جدید هشدار می دهد که اگر در اوایل پاندمی مبتلا به کووید ۱۹ شده اید، احتمالاً از شما در برابر عفونت مجدد با اومیکرون و زیرمجموعه های آن محافظت نمی کند.

موفقیت واکسن جدید سرطان در غلبه بر سد دفاعی تومور

موفقیت واکسن جدید سرطان در غلبه بر سد دفاعی تومور

محققان واکسن جدیدی تولید کرده اند که در غلبه بر مکانیسم فرار ایمنی در تومورهای سرطانی موفقیت آمیز بوده است.

نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ فردا اعلام می شود

نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ فردا اعلام می شود

مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج اولیه و کارنامه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ فردا ۲۹ خرداد اعلام می شود.

وزیر بهداشت دستورالعمل مراقبت از جنین سالم را ابلاغ کرد

وزیر بهداشت دستورالعمل مراقبت از جنین سالم را ابلاغ کرد

وزیر بهداشت، دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را با هدف حفظ و مراقبت از جنین سالم به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، سازمان ه.

سامانه استعلام تأییدیه تحصیلی دانشگاه آزاد راه اندازی شد

سامانه استعلام تأییدیه تحصیلی دانشگاه آزاد راه اندازی شد

رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازی سامانه استعلام تأییدیه تحصیلی دانش آموختگان این دانشگاه خبر داد.

واکنش سازمان امور دانشجویان به مسمومیت اخیر دانشجویان

واکنش سازمان امور دانشجویان به مسمومیت اخیر دانشجویان

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: مرجع رسمی صلاحیت دار درباره علت مسمومیت اخیر دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان است و هرگونه اظهار نظر دیگر .

بهانه جویی تازه سناتورهای آمریکایی برای محدود کردن تیک تاک

بهانه جویی تازه سناتورهای آمریکایی برای محدود کردن تیک تاک

تعدادی از سناتورهای جمهوری خواه آمریکایی از شو زی چیو مدیر اجرایی تیک تاک خواستند تا گزارش‌های مرتبط با انتشار تبلیغات روسی در این شبکه اجتماعی را بررسی کند.

مسئول ایجاد و مدیریت شبکه سراسری مجمع خیران نخبه پرور منصوب شد

مسئول ایجاد و مدیریت شبکه سراسری مجمع خیران نخبه پرور منصوب شد

مسئول ایجاد و مدیریت شبکه سراسری پلتفرم‌ تجارت الکترونیک مجمع خیران نخبه‌پرور کشور طی حکمی از قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، منصوب شد.

نتایج رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت اعلام شد

نتایج رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت اعلام شد

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نتایج رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ICT روستایی را اعلام کرد.

امکان ثبت شرکت دانش بنیان های ایرانی در هند

امکان ثبت شرکت دانش بنیان های ایرانی در هند

مدیر مرکز فناوری‌های پیشرفته ایران در هند گفت: شرکتهای ایرانی می توانند شرکت خود را در هند برای سهولت صادرات ثبت کنند.

کره جنوبی از برزیل راکت به فضا می‌فرستد

کره جنوبی از برزیل راکت به فضا می‌فرستد

کارلوس مورا، رئیس آژانس فضایی برزیل روز جمعه اعلام کرد، یک شرکت فعال در حوزه هوافضا و پلتفرم‌ تجارت الکترونیک امور دفاعی در کره جنوبی موسوم به اینواسپیس راکتی را از برزیل به فضا پرت.

استقرار ۲ هزار واحد فناور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

استقرار ۲ هزار واحد فناور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

انتقال داده های کاربران آمریکایی تیک تاک به اوراکل

انتقال داده های کاربران آمریکایی تیک تاک به اوراکل

تیک تاک انتقال داده های کاربران آمریکایی به سرورهای شرکت اوراکل را تکمیل کرده است. این اقدام احتمالا به دلیل نگرانی های قانونگذاران درباره یکپارچگی اطلاعات .

قابلیت جدید واتس اپ برای مخفی کردن عکس پروفایل

قابلیت جدید واتس اپ برای مخفی کردن عکس پروفایل

واتس اپ ویژگی جدیدی ارائه کرده که به کاربرانش اجازه می دهد تصویر پروفایل، آخرید بازدید و آپدیت استاتوس شان از برخی افراد حاضر در فهرست شماره تماس هایشان مخف.

ابلاغ مرخصی و مهمانی مادران دانشجوی دارای فرزند خردسال بدون احتساب سنوات به دانشگاهها

ابلاغ مرخصی و مهمانی مادران دانشجوی دارای فرزند خردسال بدون احتساب سنوات به دانشگاهها

تسهیلات استفاده از مرخصی یا میهمان شدن مادران دانشجوی دارای فرزند زیر ۲ سال پلتفرم‌ تجارت الکترونیک حداکثر تا ۴ نیمسال بدون احتساب در سنوات به دانشگاه های کشور ابلاغ شد.

طراحی و احداث زیر ساخت های نوآورانه ممکن شد

طراحی و احداث زیر ساخت های نوآورانه ممکن شد

یک شرکت دانش‌بنیان اقدام به طراحی و احداث مجتمع‌های فناوری یا مراکز نوآوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان کرده است.

راه‌اندازی خدمات نسل پنجم در آمریکا یک سال به تأخیر افتاد

راه‌اندازی خدمات نسل پنجم در آمریکا یک سال به تأخیر افتاد

اداره هوانوردی فدرال آمریکا روز جمعه اعلام کرد دو اپراتور وریزون و ای تی اند تی داوطلبانه توافق کرده‌اند تا ارائه خدمات نسل پنجم را تا جولای ۲۰۲۳ به تعویق بی.

شناسایی ۷۴ بیمار جدید کرونایی/ فوت دو هموطن دیگر

شناسایی ۷۴ بیمار جدید کرونایی/ فوت دو هموطن دیگر

نگرانی وزارت خزانه داری آمریکا از تشدید تهدیدات سایبری

نگرانی وزارت خزانه داری آمریکا از تشدید تهدیدات سایبری

معاون وزیر خزانه داری آمریکا، والی آدیمو روز گذشته به بانکداران این کشور در مورد تشدید تهدیدات سایبری در پی حمله روسیه به اوکراین هشدار داد.

صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان به ۸۰۰ میلیون دلار رسید

صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان به ۸۰۰ میلیون دلار رسید

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در سال گذشته آمار رسمی صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان به ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است.

شناسایی ۷۴ بیمار جدید کرونایی پلتفرم‌ تجارت الکترونیک / فوت دو بیمار

شناسایی ۷۴ بیمار جدید کرونایی / فوت دو بیمار

۱۲ هزار و ۸۰۹ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شد

۱۲ هزار و ۸۰۹ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شد

اطلاعاتی از ۲.۵ میلیون جمعیت فاقد بیمه نداریم/ تسویه حساب با مراکز درمانی

اطلاعاتی از ۲.۵ میلیون جمعیت فاقد بیمه نداریم/ تسویه حساب با مراکز درمانی

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به بیمه رایگان ۳ دهک پایین جامعه، از وضعیت ۲.۵ میلیون جمعیت فاقد بیمه در کشور اظهار بی اطلاعی کرد.

با عنایت به اینکه سایت «میرنیوز» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است. (قانون تجارت الکترونیک)

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان «میرنیوز» نقشی در تولید محتوای خبری ندارد و مطالب این سایت، بازنشر اخبار پایگاه‌های معتبر خبری است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا