مبانی تجارت فارکس

سخنانی از بزرگان معامله گر

کمال تقوا و عدالت در آن است که هیچ گاه آنچه را که برای دیگران عیب می شماریم، خود نکنیم. «تالس»

جملات کوتاه در باره عدالت

سخنان کوتاه تأثیرگذار و پندآموز شخصیت‌ها در مورد عدالت

الف- اشخاص ایرانی

اگر كار یا اندیشه ای می كنید كه بر خلاف عدالت باشد از خداوند، از مردم و از نسل های آینده بترسید.

«كوروش بزرگ»

علم عدالت یا علم حقوق از شمار علوم دشوار است، قواعد و اصول آن وسیع است و این قواعد و اصول هر یك دستخوش مستثنیاتی است.

« دکتر لنگرودی »

ای عدالت، مرا در زمره عاشقان خود بپذیر و فیضی بخش تا سیمای تو را در پرده هر پندار و ریا از ستم بازشناسم، من نیز در برابر سراسر منطق را به پای تو می ریزم و همه قوانین را به سوی تو می کشم، باشد که این معامله به هدایت اندیشه من و چیرگی تو بر لشکر ظلم انجامد.

« دکتر امیر ناصر کاتوزیان »

شغل قضا که ضامن اصل عدالت است

تضمین آن به شغل اصیل وکالت است

شغل قضا و وکالت دو شغل نیست

کاین هر دو یک وظیفه، ولی در دو حالت است.

«ناشناس»

ب- اشخاص خارجی

تا زمانی که توده مردم برای بهبود حال یکدیگر احساس مسئولیت نکنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی یابد.

«هلن کلر»

اراده محكم و متین كه بخواهد به هر كس آنچه سزاوار اوست بدهد، عدالت نام دارد.

«اولپن»

قاضی قانون را نمی سازد بلکه این مردمند که قانون را می سازند. بنابراین اگر قانون ظالمانه باشد اما قاضی طبق قانون عمل بکند، این عین عدالـت است، هرچند غیرعادلانه باشد.

«الن پیتون»

انسانی كه با اجتماع تكامل پیدا كرده باشد، از همه جانوران بهتر است و اگر بدون قانون و عدالت زندگی كند، خطرناكترین جانور است.

«ارسطو»

بیشتر مردم عدالت را از آن جهت دوست دارند كه می ترسند روزی به آنها ستم شود.

«لارشفوكولد»

بدون عدالت، هیچ قضاوتی صحیح نیست.

«ویکتور هوگو»

به گونه ای زندگی كنید كه وقتی فرزندانتان به یاد عدالت، صداقت و مهربانی می افتند، شما در نظرشان جلوه گر شوید.

«جكسون براون»

چون مردم كمتر متوجه سعادت هستند، بدبختی ها بیشتر نمایان است، ستم و ستمگری را عادی فرض می كنند و سعادت و عدالت را جزء اتفاقات می پندارند.

«موریس مترلینگ»

عدالت انتظار پاداش ندارد، بلكه خود عمل دارای زیبایی و سرور است.

«موریس مترلینگ»

اِعمال ظلم در گوشه ای از جهان عدالت را در گوشه ای دیگر مورد تهدید قرار می دهد.

«مارتین لوتر کینگ»

بدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی.

«كنفوسیوس»

عدالت قابل تربیت نیست هر کاری که انجام دهیم نتیجه آن را می بینیم و خطاهایی که از ما سر می زند تازیانه ای را به وجود می آورد که با آن مجازات می شویم

«ویلیام شکسپیر»

وقتی انسان ببری را بكشد، نامش را تمرین مردانگی می گذارند ولی وقتی ببری انسان را بدرد، نام این كار را توحش و آدمخواری می نهند؛ تفاوت جنایت و عدالت هم در قاموس بشر از این بیشتر نیست.

«جرج برنارد شاو»

صلح تنها غیاب تنش نیست. حضور عدالت است.

«مارتین لوتر کینگ»

گنج های شرارت منفعت ندارد اما عدالت از موت رهایی می دهد.

«انجیل عهد عتیق»

به نظر من عدالت باید وجود داشته باشد اما فکر می کنم که در اعمال شیوه های عدالت باید خلاق باشیم، بعضی وقت ها زندان یک گزینه است.

«اینگرید بتانکورت»

در اجرای عدالـت، منتظر مکافات شدن، منتهای درجه بی عدالتی است.

«سیسرون»

آن که از قضاوت می ترسد. از عدالت ترسیده است.

«رابیندرانات تاگور»

هر وقت ملتی از جاده تقوا و فضیلت منحرف گردیده و اعتنائی به راستی و حق و عدالـت نکرد، آن ملت دیگر قابل بقاء و زیست نخواهد بود.

«ساموئل اسمایلز»

سیاست در مدت کمی به آنچه در طول قرن ها ساخته شده بود ضربه زد، امید و اعتماد مردم را از بین برد، ارزش قانون، جامعه، عدالت و بخصوص عدالت را از میان برداشت.

«داریو فو»

وقتی که انسان بیش از چهار ساعت نخوابیده باشد، دیگر احساساتی نیست. همه چیز را همان طور که هست می بیند،. یعنی از روی عدالت، عدالت را زشت و نیش‌دار می بیند.

«آلبر کامو»

باید آزادی را همراه عدالت انتخاب کرد ؛ یکی بدون دیگری بی معناست. اگر کسی نان شما را بگیرد، آزادی شما را هم گرفته است و اگر کسی آزادی شما را برباید، مطمئن باشید که که نان شما نیز در معرض تهدید است.

«آلبر کامو»

بدون عزت، آزادی نیست. بدون عدالت، عزتی نیست و بدون استقلال آزاد مردی وجود ندارد.

«پاتریس لومومبا»

کمال تقوا و عدالت در آن است که هیچ گاه آنچه را که برای دیگران عیب می شماریم، خود نکنیم.

«تالس»

کسی که می خواهد برای عدالت بجنگد باید دونده دو سرعت باشد، نباید تسلیم شد و باید طناب امید را محکم چسبید. این نبردی است بین امید و ترس و در نهایت هم امید و شجاعت باید پیروز شود.

«جسی جکسون»

هیچ مذهبی بالاتر از حقیقت و عدالت نیست.

«ماهاتما گاندی»

عدالت فقط به این معنا نیست که کسانی که جرمی مرتکب شده اند به سزای عمل شان برسند بلکه این معنی را نیز دارد که ما نمی توانیم هیچ وقت از جست و جوی حقیقت دست بکشیم.

«هنینگ مانکل»

حکومت آینده باید از طریق انتخابات و آرای مستقیم مردم که در آن زنان و مردان اشتراک داشته باشند به وجود آید. یگانه طرز حکومتی که بتواند عدالـت اجتماعی را بین اقوام مختلف بر قرار سازد، دمکراسی و انتخابات مردمی است.

«احمد شاه مسعود»

ثمره شیرین عدالـت، آرامش درونی است.

«اپیکور»

غلبه بر فقر تنها، شعار خیرخواهانه نیست بلکه اقدامی برای گسترش عدالت است. این کار محافظت از حق اساسی بشر یعنی حق برخورداری از حیثیت و زندگی مناسب است. با ادامه فقر آزادی واقعی وجود ندارد، اقداماتی که از سوی کشورهای توسعه یافته لازم است روشن و مشخص است.

«نلسون ماندلا»

رهبران سیاسی و مذهبی به دنبال ایدیولوژی و قدرت هستند نه آرمانخواهی و عدالــت.

«فرهنگ هلاکویی»

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! عدالت را به طور کامل به پا دارید.

«قرآن مجید، سوره نسا، آیه ۱۳۵»

هیچ چیز مانند عدالت، شهرها را آباد نکرده است.

«حضرت علی ع»

خداوند عدالت را برای آرامش دل ها واجب فرمود.

«حضرت فاطمه س»

به سبب عدالت برکت ها دو چندان می شود.

«حضرت علی ع»

سخنانی از بزرگان معامله گر

رواق انديشه 43

1ـ انسان معامله گر است

بر اساس قانون هدايت عمومي1 تمام اشياء، در حال رشد و حركت رو به جلو هستند و انسان نيز از اين قاعده مستثنا نيست؛ البته انسان داراي دو بعد است: بعد جسمي و مادي و بعد معنوي و روحاني و رشد اين دو با هم فرق مي كند.
براي رشد بعد مادي، تغذيه، پوشاك و مسكن مناسب و. لازم است؛ هر چند اين بدن تا حدّ معيني به اوج مي رسد و سپس تحليل مي رود و به ضعف مي گرايد: « وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَ فَلا يَعْقِلُونَ »2 اما به وسيله خوردن و آشاميدن نمي توان بعد روحاني را تقويت كرد بلكه خوردن و آشاميدن زياد، باعث مكدر شدن روح انساني مي گردد و از آنجا كه بعد مادي مربوط به عالم ماده است، نيازهايش نيز در عالم ماده تأمين مي شود ولي بعد معنوي مربوط به عالم بالا و عالم ملكوت است. رشد آن نيز متناسب با خودش است و چون اين بعد جلوه اي از خداست ( نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي )3؛ فقط خداوند عامل رشد اين بعد انساني را مي داند و درك نيازهاي آن بدون امداد الهي مقدور نيست. از اين رو، پيامبراني را براي راهنمايي بشر و بالندگي بعد روحاني فرستاد تا گنجينه مدفون عقل را ـ كه راه رسيدن به عالم بالا را نيك مي داند ـ در منظر مردم قرار دهد.4
از طرف ديگر انسان، مختار آفريده شده است و در پذيرش دين نيز اكراهي وجود ندارد؛ پس بايد با ميل خود به اين سمت حركت كند تا با پذيرش دين، بعد ملكوتي خود را رشد دهد.
بنابراين، انسان داراي دو حركت است: يكي حركت در جهت رشد بعد ملكي و مادي و ديگري حركت در جهت رشد ملكوتي و معنوي؛ يعني انسان در اين دنيا يا در جهت رشد مادي گام برمي دارد يا در جهت رشد معنوي و اين همان تعامل است كه در عنوان بحث از آن ياد شد. پس انسان يك معامله گر است كه سرمايه او عمر اوست كه با گذراندن آن، يا بعد مادي را تقويت مي كند و به خوراك و پوشاك و آسايش بهتر دست مي يابد يا بعد روحاني را تقويت مي كند و آرامش دنيا و آسايش آخرت را به دست مي آورد.
شايان ذكر است كه تجارت و خريد و فروش داراي معناي رايجي است كه در معامله به كار مي رود مبني بر اين كه فروشنده و خريدار جنس را در برابر پول معاوضه مي كنند مانند خريد و فروش باغها، خانه ها و. اما يك اصطلاح ديگري از خريد و فروش در آيات و روايات وجود دارد كه به اموال خارجي و دنيوي تعلق نمي گيرد بلكه مربوط به خود انسان و اعمال او مي شود و خسران و زيان واقعي در مورد اين نوع از بيع استفاده مي شود؛ يعني زيانكار واقعي كسي است كه در اين معامله، سرمايه خود (عمر) را بيهوده از دست بدهد و زيان نمايد.
مراد ما در اين نوشتار همين قسم از معامله است نه معامله در اموال خارجي.
نكته ديگر آن كه اگر كسي كه به سراغ بعد مادي برود بعد روحاني را فراموش خواهد كرد ولي كسي كه در جهت رشد بعد معنوي كوشيد از بعد مادي خويش غافل نخواهد ماند و در حال تلاش براي رسيدن به عالم افلاكي، آنچه را از عالم خاكي كه نردبان حركت اوست به دست مي آورد.
به ديگر سخن، انساني كه در صدد معامله براي نفع بردن در بعد معنوي و روحاني است به ناچار از آنچه در اين عالم خاكي است بهره مي گيرد و آخرت چيزي جز باطن همين دنيا نيست. به همين جهت، هر كاري را كه صورت مي دهد اگر رنگ خدايي داشته باشد توشه اي است براي آخرت. قرآن كريم كافران را كساني مي داند كه به ظاهر دنيا چسبيده اند و از آخرت غافل شده اند: « يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ »5
در روايت آمده است بهاي بدن شما بهشت است؛ آن را به چيز ديگري نفروشيد: « اما ابدانكم ليس لها ثمن الا الجنة فلا تبيعوها الا بها. »6 بعضي از بزرگان در شرح اين حديث شريف آورده اند:
مشتري خداست، فروشنده نفوس آدمي، مبيع ابدان، ثمن بهشت باقي، دنيا مكان تسليم مبيع به بايع. به اين بيع راضي شويد و مبيع را تسليم كنيد تا سود زيادي ببريد چون اگر مبيع به بايع تسليم نشود و تلف شود بيع فسخ مي شود. .
برخي گفته اند اين كه حضرت فرمود: «بهاي بدن شما بهشت است؛ آن را به چيز ديگري نفروشيد.» به اين معناست كه جان، قيمتي دارد كه آن خود خداوند است. گويي امام چنين فرمود كه ثمن بدن شما، بهشت و ثمن جان شما، خداوند است.7 پس در معامله براي عالم ملكوت، هم بعد مادي در معرض فروش قرار مي گيرد و هم بعد معنوي؛ يعني هم نفس و هم بدن هر دو مورد معامله اند.
با توجه به آنچه گذشت در اثبات معامله گر بودن انسان بايد گفت روح معامله گري، در نهان انسان نهفته است؛ يعني انسان به گونه اي آفريده شده است كه كارهايش را در مقابل عوض و منفعتي انجام مي دهد. براي همين است كه هيچ كاري را بدون داشتن هدف وغرض معين انجام نمي دهد. به ديگر سخن، انسان معامله گر بودن را در وجود خويش احساس كند.
انسان اگر مي خورد، براي آن است كه زنده بماند و اگر به ديگري كمك مي كند چنانچه فردي معتقد و متدين است، براي آن است كه از خداوند متعال پاداش بگيرد و اگر فرد معتقدي هم نباشد براي آن است كه روز تنگدستي اش به كمك او برخيزند. در حقيقت، دست ياري به سوي ديگران دراز مي كند، تا دست كمك خواهي او، از طرف ديگران رد نشود و كاري را نمي توان نام برد كه از انساني صادر بشود، اما براي هدف و غرضي نباشد.
مرحوم شهيد مطهري رحمه الله در اين باره مي نويسد:
«انسان در دنيا نمي تواند اكتساب نكند. انسان دائما در حال معامله است. يا مبادله اي كه نتيجه اش خسران زياد و عذاب اليم است به تعبير قرآن يا مبادله ي كه نتيجه اش سعادت ابدي است. امروزيها اصطلاحي دارند به نام «اصل تأثير متقابل» و حرف خوبي هم هست كه امروزه گفته اند. البته در گذشته هم مي گفتند ولي امروزه بيشتر روي آن تكيه مي كنند. اصل تأثير متقابل معنايش اين كه در دنيا چيزي نيست كه يك طرفه اثر بگذارد، هميشه تاثيرها دو طرفه است. درباره يك انسان هم مطلب همين است و ما با اين عالم بيروني در تأثير متقابل هستيم.»8
بنابراين، تاثير و تأثر انسان از عالم و اين كه هميشه انسان در حال معامله است، امر روشني است. مرين گرانت زير عنوان «شهادت چند دانشمند» كه در كتاب اثبات وجود خدا به چاپ رسيده مي نويسد:
«ويليام جيمز روانشناس و فيلسوف مشهور آمريكايي مي گويد: ما همواره با خداي خود معامله مي كنيم و در اين معامله است كه مقدرات اصلي ما تعيين مي شود.»9

قرآن كريم نيز اصل معامله گر بودن انسان را به رسميت شناخته است. از اين رو در مواجهه با انسان، از تعابيري استفاده مي كند كه در كسب و معامله به كار مي رود. به چند نمونه اشاره مي كنيم:
الف) در قرآن كريم از بنده مؤمن و خداوند به بايع و مشتري تعبير شده است:
« إِنَّ اللّهَ اشْتَري مِنَ الْمُؤمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ »10
يعني: خداوند جان و مال اهل ايمان را به بهاي بهشت خريده است.
مرحوم علامه طباطبايي رحمه الله، در تفسير شريف الميزان، در توضيح آيه شريفه مي نويسد:
خداوند خودش را مشتري قرار داد و مؤمنين را فروشنده و جانها و مالهايشان را مبيع و بهشت را ثمن و تورات و انجيل و قرآن را سند خريد و فروش و اين از تمثيلهاي لطيف است.11
ب) كتاب آسماني مسلمانان، كافران را چنين معرفي مي كند كه به جاي هدايت، ضلالت را خريده و زيان كردند:
« أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدي فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ »12
يعني: ايشانند كه گمراهي را به جاي راه راست خريدند پس تجارت آنها سودي نكرد.
در جاي ديگر، مؤمنان را به تجارت نجات بخش راهنمايي مي كند:
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلي سخنانی از بزرگان معامله گر تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ تُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ. »13
يعني: اي اهل ايمان! آيا شما را به تجارتي سودمند كه شما را از عذاب دردناك (آخرت) نجات بخشد دلالت كنم؟ (آن تجارت اين است كه) به خدا و رسول او ايمان آوريد و با جان و مال در راه خدا جهاد كنيد.
د)كساني كه عمل صالح انجام مي دهند به آنها بهتر از آنچه كه انجام مي دهند مزد و پاداش داده مي شود:
« مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ »14
يعني: هر زن و مردي كه كار نيكي انجام دهد، در صورتي كه مؤمن باشد، ما او را در زندگي خوش و با سعادت زنده (ابد) مي گردانيم و اجر و پاداش بسيار بهتري از عمل نيكي كه كرده است به او عطا مي كنيم.
ه) همه مردم بجز اندكي در اين معامله، ورشكسته شده اند:
« إِنَّ الإِْنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ. »15
يعني: به درستي كه همه انسانها در زيان هستند مگر آنها كه ايمان بياورند و عمل صالح انجام دهند.
از اين دو آيه شريفه چند نكته استنباط مي شود:
1ـ همه انسانها معامله گر هستند؛ زيرا خسران، در مورد سرمايه اي كه در معامله به كار مي رود، استعمال مي شود.
2ـ مقتضاي طبيعت انسانها در معامله ياد شده اين است كه سرمايه از كف مي دهد و به ورشكستگي دچار مي شود؛ مگر آنها كه ايمان بياورند و عمل صالح انجام دهند كه در اين صورت زيان نخواهند كرد.
3ـ ايمان و عمل صالح، عدم زيان انسان را تضمين مي كند؛ اما عدم ضرر را تضمين نمي كند. به ديگر سخن، اين آيات در صدد نفي زيان و خسران از مؤمن هستند، نه نفي ضرر؛ يعني ممكن است مؤمن نيز در اين معامله ضرر كند، اما زيان نمي بيند.
توضيح آن كه، هرگاه انسان در معامله اصل سرمايه را از دست بدهد، گفته مي شود زيان كرده است (خسران در مورد نقصان در سرمايه به كار مي رود.)16 اما ضرر در جايي است كه در معامله نفعي برده نشود و يا نفع آن كمتر از حد عقلايي آن باشد.17
بر طبق اين آيات، مقتضاي طبيعت انسانها اين است كه زيانگرند و در اصل سرمايه خويش، دچار ورشكستگي و خسران مي شوند، مگر آنها كه ايمان بياورند و عمل صالح انجام دهند كه در اين صورت زيان نمي كنند؛ يعني اصل عمر خويش را كه بزرگترين بلكه تنها سرمايه انساني است، هدر نمي دهند. اما نمي فرمايد كه چنين انسانهاي مؤمني ضرر هم نمي كنند؛ چرا كه ايمان و عمل صالح يك حداقلي دارد و يك حداكثري. آنها كه به حداكثر آن دست يافته اند (مانند ائمه عليهم السلام) از زيان و ضرر در امان هستند ولي آنها كه داراي ايمان و عمل حداقلي هستند و مي توانستند بيشتر از آنچه استفاده كرده اند منفعت ببرند اما چنين نكردند، دچار ضرر شده اند. نامگذاري روز قيامت به «يوم الحسرة»18 نيز به اين دليل است كه آنان كه هيچ كار نيكي نكردند و عمر خويش را تباه ساختند ناراحتند كه چرا كاري صورت ندادند19 و آرزو مي كنند كه برگردند تا عمل صالح انجام دهند20 و آنها كه مؤمن هستند نيز حسرت مي خورند كه چرا از عمر خويش استفاده بهتري نكردند.21
علاوه بر آياتي كه گذشت در قرآن كريم از تعبيراتي چون «جزأ»22 و «قرض»23 و «حرث»24 استفاده شده است كه بيانگر به رسميت شناخته شدن معامله گري انسان توسط قرآن كريم است.
نتيجه اين كه دليل بر معامله گري انسان، وجدان آدمي است و علاوه بر آن، سخنان عده اي از بزرگان و آياتي چند از قرآن مجيد مؤيد اين ادعاست.

بسازبفروشی سخنانی از بزرگان معامله گر که بنّای ساده شد/ عاقبت معامله «طلای کاغذی» یا شرط‌بندی سرِ قیمت طلا!

حدود هفت ماه است که در مشهد معامله طلای کاغذی ممنوع شده و سوالی که امروز مطرح است، این است که این پرونده به کجا رسیده است؟!

بسازبفروشی که بنّای ساده شد/ عاقبت معامله «طلای کاغذی» یا شرط‌بندی سرِ قیمت طلا!

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، مدتی است که با رصد معاملات «طلای کاغذی» در مشهد، به بررسی این گونه معاملات و نحوه فعالیت معامله‌گران می‌پردازیم.

در گزارش‌های قبلی به این نکته پرداختیم که پشتِ پرده معامله طلای کاغذی در مشهد چه افرادی هستند و اینکه این بازار چگونه، به چه شکل و از کجا راه‌اندازی شد و به خانه‌ها راه یافت.

از بزرگان و سرشاخه‌هایی که با ایجاد کانال‌های تلگرامی در سایه نبود نظارت دستگاه‌های متولی، اقدام به راه اندازی قمارخانه مجازی کرده بودند، گفتیم تا اینکه حتی به موضوع قاچاق طلا و ارتباطی که می‌تواند بین این دو موضوع باشد، رسیدیم.

این بار اما به سراغ تعدادی از افرادی که در این کانال‌های تلگرامی اقدام به خرید و فروش طلای کاغذی می‌کردند و زندگی‌شان را باخته‌اند، رفتیم؛ افرادی که جز حسرتِ روزها و پول‌های از دست رفته، هیچ برای‌شان نماند.

ضرر چند ۱۰ میلیاردی

یکی از فعالین سابق اتاق‌های معامله طلای کاغذی که چند ۱۰ میلیارد تومان در این معاملات متضرر شده در خصوص طریقه شکل‌گیری این اتاق‌ها، بیان کرد: از حدود یک سال و نیم پیش که نوسانات طلا افزایش یافت، طلای کاغذی و هفته‌ای در صنف ما روی کار آمد.

وی ادامه داد: در آن دوره چنانچه فردی می‌خواست به صورت نقدی معامله کند به طلافروش مراجعه و به طور مثال دو هزار گرم طلا را برای شنبه هفته‌آینده معامله می‌کرد و ما اعلام می‌کردیم سکه را یک و ۷۱۰ خرید می‌کنیم و به طور مثال یک و ۷۱۰ برای شنبه هفته آینده می‌فروشیم؛ سر موعد نه طلایی جابه‌جا می‌شد و نه پول، بلکه اخلاف قیمت‌ ایجاده شده به واسطه نوسانات، پرداخت می‌شد.

این فعال سابق بازار معاملات طلای کاغذی بیان کرد: با توجه به اینکه پول و طلایی جابه‌جا نمی‌شد بسیاری تا ۲۰ و حتی۳۰ کیلوگرم طلا معامله می‌کردند و این در حالی سخنانی از بزرگان معامله گر بود که کل سرمایه یک طلا فروش شاید به دو کیلوگرم هم نرسد.

وی یادآور شد: این شد که همه شهرستان‌ها فروشنده این کار شدند و حتی بسیار مشاهده می‌کردیم که افراد خانگی، بخر و بفروش خودرو، بنگاهدار، بساز و بفروش و دیگر افراد هم وارد این بازار شدند.

قیمت طلا در تهران مشخص می‌شود؛ ما مقلد هستیم

این فعال سابق بازار معاملات طلای کاغذی با بیان این نکته که قیمت در تهران مشخص می‌شد، تصریح کرد: باتوجه به اینکه قیمت تنها در دست حدود ۱۰ نفر در تهران بود، چنانچه آنان مشاهده می‌کردند شهرستان‌ها فروشنده هستند به یکباره قیمت را پایین می‌کشیدند و چنانچه می‌دیدند که شهرستان‌ها خریدارند، نرخ را بالا می‌بردند.

وی ضمن تاکید بر اینکه ما در مشهد تنها یک تقلید کننده هستیم، ابراز کرد: حتی در بازار ارز و سکه و طلای واقعی هم همین گونه است، چنانچه دقت کنید طلا فروشان به ویژه بزرگان طلافروشی و صراف قیمت را تا ساعت پنج عصر اعلام می‌کنند؛ چراکه «پله آهنی» تهران تا این ساعت نرخ را اعلام می‌کند.

این فعال سابق بازار معاملات طلای کاغذی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان از تهران تقلید نکرد، گفت: نمی‌توانیم از تهران تقلید نکنیم، چراکه به طور مثال چنانچه در تهران اعلام شود سکه سخنانی از بزرگان معامله گر ۱۲ میلیون تومان و ما در مشهد بگوییم ۱۱ میلیون و ۹۵۰؛ آنگاه از مشهد سکه خریداری و به تهران برده می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: همچنین در بازار، ما همیشه تابع بزرگتر خود هستیم؛ وقتی دست‌های پشت پرده مجموعه بانک‌ها در تهران هستند خود به خود ما مجبور به تقلید می‌شویم؛ چراکه بزرگان ما در تهران زندگی می‌کنند.

این معامله‌گر سابق طلای کاغذی در ادامه سخنان خود در خصوص چگونگی روی کار آمدن این نوع معاملات و نحوه همه‌گیر شدن آن، خاطرنشان کرد: پس از اینکه این نوع معاملات چه نقدی و چه تلگرامی آن در تهران راه‌اندازی شد، پس از مدتی آوازه میزان سود در دیگر شهرها و استان‌ها هم پیچید و اینگونه شد که باتوجه به اینکه قرار نبود عملا طلایی مورد معامله قرار گیرد، این شد که جمع کثیری برای یک شبه پولدار سخنانی از بزرگان معامله گر شدن وارد این بازار شدند، حتی مشاهده می‌کردید یک نفر توان خرید دو کیلوگرم طلا را ندارد؛ اما ۲۰ کیلوگرم طلا معامله می‌کند به این امید که ۲۴ ساعت بعد و یا شنبه هفته بعد به سودی سرشار برسد.

وی اضافه کرد: من نیز همچون مابقی افراد وارد این بازار شدم، البته در کانال‌های تلگرامی معامله نمی‌کردم، بلکه افراد با مراجعه به مغازه‌ام اقدام به خرید طلا به صورت صوری و برای ۲۴ ساعت و یا شنبه هفته آینده می‌کردند و در روز موعود قیمت سود یا زیان جابه‌جا می‌شد.

این معامله‌گر سابق طلای کاغذی یادآور شد: در این معاملات سرمایه چند دهه زندگی خود را از دست دادم و یک ضرر چند ۱۰ میلیارد تومانی متحمل و برای جبران آن مجبور به فروش زندگی‌ام شدم.

وی با بیان اینکه پس از اینکه این ضرر را سخنانی از بزرگان معامله گر متحمل شدم از این بازار کنار کشیدم، افزود: این گونه معاملات چند سالی ادامه داشت تا اینکه تیر ماه سال جاری اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد در اطلاعیه‌ای، غیر قانونی بودن این گونه معاملات را اعلام کرد.

این فعال سابق بازار معاملات طلای کاغذی ضمن گلایه از مسؤولان، ابراز کرد: ای کاش دولت در شروع کار، جلوی این معاملات را می‌گرفت نه زمانی که همه متضرر شدند.

وی ادامه داد: تا تیر ماه امسال هیچ نهادی این معاملات را جرم انگاری نکرده بود و به یکباره تیر ماه سال جاری اتحادیه اعلام کرد این گونه معاملات غیر قانونی است. این شد که عده‌ای ماندند با ضررهای چند ۱۰۰ میلیونی و حتی چند ۱۰ میلیاردی.

این فعال سابق بازار معاملات طلای کاغذی گفت: پس از این اطلاعیه، افرادی که ضرر کرده بودند جواب مغازه‌دار را ندادند و افرادی که استفاده کرده بودند، سودشان را می‌خواستند.

سرشاخه‌های اصلی معاملات طلای کاغذی در مشهد

وی دربخش دیگری از سخنان خود در خصوص بزرگان و سردمداران این بازار در مشهد، خاطرنشان کرد: تا مدتی بیشتر معاملات کاغذی توسط فردی به نام«ح.م» انجام می‌شد. علاوه بر او «م.ب» و «ع.ح» هم جزو سرشاخه‌های این نوع معاملات بودند و هرچه معامله انجام می‌شد چه خانگی و چه طلافروش، حواله‌اش به این افراد می‌رسید.

پنج میلیارد تومان در این بازار باختم

در ادامه به سراغ یکی دیگر از افرادی رفتیم که او هم مانند چند هزار نفر دیگر در این کشور فریب تبلیغات سوء این کانال‌ها خورده و وارد این معاملات شد.

وی که ضرر هنگفتی هم در این رابطه کرده است، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد در خصوص چگونگی آشنایی با این اتاق‌ها، بیان کرد: پیش از اینکه وارد حوزه خرید و فروش طلا شوم در پیشه ساخت و ساز مشغول به فعالیت بودم زمانی که بازار ملک خوابید به فکر ایجاد یک مغازه طلافروشی افتادم.

این فعال سابق اتاق‌های معاملات طلای کاغذی ادامه داد: پس از یک سال و نیم، خبر ایجاد این اتاق‌ها بر سر زبان‌ها افتاد و گفته شد معاملاتی روی کار آمده که افراد می‌توانند تنها به صورت لفظی و بدون استفاده از طلا و به صورت کاغذی معامله کنند.

وی اضافه کرد: پس از مدتی فعالیت فقط ضرر عاید من شد و حدود پنج میلیارد تومان در این راه باختم و زندگیم را از دست دادم؛ حتی به مرز سکته رسیدم.

این فعال سابق اتاق‌های معاملات طلای کاغذی بیان کرد: به جایی رسیدم که امروز مانند یک کارگر ساده بنایی می‌کنم و حدود هشت ماه است که کوچک‌ترین فعالیتی در این اتاق‌ها ندارم.

امیدی به احقاق حق خود ندارم

وی ضمن اشاره به اینکه هیچ امیدی به احقاق حق خود ندارم و تنها امیدم این است که دیگران وارد این راه نشوند، تصریح کرد: بسیاری بودند که با فعالیت در این اتاق‌ها همه زندگی خود را از دست دادند و حتی به زندان افتادند.

این بازنده معاملات طلای کاغذی در ادامه سخنان خود با بیان این نکته که مرکزیت تمام اتاق‌هایی که در کل کشور فعال بودند با تهران بود، خاطرنشان کرد: به طور کلی یک نفر از تهران در هر اتاقی که در مشهد تشکیل می‌شد، عضویت داشت و تمام پول کشور به تهران می‌رفت.

وی با بیان اینکه کل میزان معاملات مشهد را که حساب کنید به یک نفر از پولداران تهران که در این زمینه فعالیت دارد نمی‌رسد، در خصوص علت این مرکزیت گفت: به طور کل نرخ طلا و ارز از تهران می‌آید و خودشان نرخ را بالا و پایین می‌کنند.

این فعال سابق اتاق‌های معاملات طلای کاغذی بیان کرد: یکی از اتاق‌های تهران که درآمد سنگینی داشت اتاق«پردیس» به مدیریت «م .ع» بود.

«آساگُلد»؛ بزرگترین اتاق معامله طلای کاغذی در مشهد

وی بیان کرد: همچنین در مشهد اتاق بزرگی فعالیت داشت با نام «آساگلد» که می‌توان گفت قوی‌ترین اتاق مشهد بود و بیش از سه هزار نفر زیرمجموعه داشت که پس از مدتی فعالیت باتوجه به اینکه پلیس امنیت اقتصادی اقدام به شناسایی و پیگیری موضوع کرد، مدیر گروه پیامی در گروه با این مضمون که «این اتاق دیگر فعالیتی نخواهد داشت و هر فردی که متضرر شد طلب خود را دریافت کند» منتشر کرد و در نهایت اتاق جمع شد.

این فعال سابق اتاق‌های معاملات طلای کاغذی در ادامه سخنان در خصوص سرشاخه‌های اتاق‌های معاملات کاغذی در مشهد از فردی به نام «ح.م» نام برد که مدتی است به تهران رفته و در پله آهنی تهران مشغول به فعالیت است و مهره‌های خود را در دیگر شهرها و استان‌ها می‌چیند.

چرا از همان ابتدا جلوی اتاق‌ها گرفته نشد

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ابراز گلایه از ناظران قانون و دولت، بیان کرد: چرا دولت از همان ابتدا که این اتاق‌ها در حد یک کِرم بودند جلوی‌شان را سد نکرد و امروز که تبدیل به اژدها شدند و صدها تریلیون از این مردم گرفتند و فراری شدند، به فکر مقابله افتاده است.

این فعال سابق اتاق‌های معاملات طلای کاغذی تاکید کرد: متاسفانه کار به جایی رسیده که برخی به قدری از مدیران اتاق‌ها هراس دارند که از ترس دشمن تراشی اقدام به شکایت از مدیران نمی‌کنند؛ پلیس امنیت اقتصادی باید اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کند هر فردی که در این خصوص متضرر شده به آگاهی مراجعه و شکایت نامه خود را تنظیم کند؛ اما اسمی از متضررین نیاورد تا برای فردی مشکلی رخ ندهد.

وی ابراز کرد: متاسفانه برخی از این مدیران به قدری زرنگ بودند سخنانی از بزرگان معامله گر که برای اینکه از خودشان ردی به جا نگذارند از بازنده، پول دریافت نمی‌کردند، بلکه به اندازه ضرر طرف مقابل، از او سکه و آبشده دریافت می‌کردند.

در ادامه گزارش به سراغ یکی از افرادی رفتم که طی این چند گزارش از او به عنوان یکی از سرشاخه‌های معاملات طلای کاغذی یاد کردند.

فردی که به عنوان دلال برای هر فردی که به اتاق‌ها معرفی می‌کرد، کمیسیون دریافت و بسیاری را این گونه به خاک سیاه نشاند.

سخنان پشت سرم تهمت است

پس از پرس و جو شماره «م.ح» را پیدا کردم و با او تماس گرفتم. وی پس از شنیدن موضوع گزارش، خود را یکی از متضررین بزرگ این معاملات معرفی و بیان کرد: مدتی در این کانال‌ها فعالیت داشتم و اموالم را به باد دادم، حتی ماشین خود را هم فروختم و از این اتاق‌ها بیرون آمدم!

«م.ح» در خصوص نحوه فعالیت این اتاق‌ها، ابراز کرد: در ابتدا مبلغی به عنوان بیعانه به این امید که چند برابر آن را به دست آوردید، پرداخت می‌کنید؛ اما این گونه نیست. به طور مثال بنده اموال خود را از دست دادم!

وی تصریح کرد: از اسفند ماه سال گذشته فعالیت در این گروه‌ها را تعطیل کردم، چراکه چیزی نمانده بود، فرش زیر پای خود را بفروشم!

«م.ح» خاطرنشان کرد: معمولا افراد توسط آشنایان و دوستان به این گروه‌ها کشیده می‌شوند. ابتدا از پول کم شروع می‌کنند و بعد وسوسه می‌شوند و معاملات بزرگتر انجام می‌دهند و اینگونه است که به یکباره ضرر هنگفتی متحمل می‌شوند و بار دیگر برای اینکه ضرر را جبران کنند ادامه می‌دهند تا اینکه میزان ضررها افزایش می‌یابد.

وی فعالیت در این کانال‌ها را همچون افتادن در مرداب دانست و تاکید کرد: این کانال‌ها با سایت‌های شرط بندی تفاوتی ندارد و انسان را به خاک سیاه می‌نشاند.

«م.ح» با بیان این اینکه این کانال‌ها سال گذشته زیاد بودند و امسال با آنان برخورد شد، اضافه کرد: از حدود سه سال پیش این کانال‌ها راه اندازی شدند.

وی در ادامه در پاسخ به این نکته که بسیاری شما را یکی از دلالان این کانال‌های تلگرامی معرفی کرده‌اند، با تعجب، این گفته را دروغ خواند و گفت: من تنها در گروه «دیپلمات» فعال بودم که ضرر کردم و حدود ۶ ماه است که خانه نشین و بیمار شدم.

«م.ح» ادامه داد: اینکه گفته شده من افراد را برای عضویت در گروه‌ها، تطمیع می‌کردم تهمت است. وقتی من ضرر می‌کنم و باز هم معامله را ادامه می‌دهم مقصر خودم هستم که اراده نداشتم از معامله کنار بکشم نه فرد دیگری.

«علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد»

آنچه که در طول این چند گزارش به شدت خودنمایی می‌کند اینکه متاسفانه مسؤولان نظارتی ما فرسنگ‌ها از شگردهای متخلفان عقب هستند، کاری که می‌شد همان ابتدا با اندک بررسی و کمترین هزینه جلویش را گرفت و نگرفتند امروز تبدیل به درختی تنومند شده است.

درختی که بسیاری از متضررین این بازار معتقدند مسؤولان توان زدن ریشه آن را ندارند و تنها شاخ و برگ‌ها هستند که در این میان قربانی می‌شوند

هفت ماه گذشت و هیچ خبری نشد

حدود هفت ماه است که در مشهد معاملات کاغذی طلا جرم انگاری شده و دادگستری و پلیس امنیت اقتصادی هم طبق آنچه که ادعا دارند در حال رسیدگی و بررسی پرونده هستند؛ اما پس از این مدت طولانی تنها، خبر از مسدود شدن تعدادی اتاق‌‌ها و حساب بانکی‌ها که احتمالا همه باید از اتباع بیگانه باشد مخابره شده و خبری از برخورد با سرشاخه‌های این معاملات نیست.

سرشاخه‌هایی که همچون زالو، خون هزاران نفر از این مردم را مکیدند و هست و نیست عده‌ای را به یغما بردند، امروز با خیال آسوده در خیابان‌ها راه می‌روند و خبری از برخورد با آنان نیست.

جملات سخنانی از بزرگان معامله گر بزرگان در مورد موفقیت – ۱۵ نقل قول درباره موفقیت

جملات بزرگان در مورد موفقیت – 15 نقل قول درباره موفقیت

داشتن یک مربی برای راهنمایی گرفتن یکی از نیازهای فرد جویای موفقیت است. اما اغلب نمی توان به بهترین مربیان دسترسی داشت ولی می توانیم با بررسی جملات بزرگان در مورد موفقیت و همچنین مطالعه زندگی آنها درسهایی را از آنها بیاموزیم.

برای اینکه ذهنتان کارآمدتر باشد، باید همیشه مثبت اندیش و خوش بین باشید. داشتن ذهنی باز با ساختاری صحیح مهمترین کلید موفقیت است. با وجود اینکه دست اندازهای زندگی و کسب و کار می تواند برای شما چالشهایی بوجود بیاورد ولی صدای دیگران گاهی می تواند انگیزه عمیقی برای رو به جلو حرکت کردن باشد. جملات بزرگان در مورد موفقیت و شکست می تواند انگیزه ما را برای رسیدن به اهدافمان قدرتمندتر کند. اگر به دنبال چنین نصایح الهام بخشی هستید پس با ما و با این ۱۵ نقل قول همراه شوید.

جملات بزرگان در مورد موفقیت

۱ – توماس ادیسون – مخترع لامپ در باره موفقیت می گوید :

بزرگترین نقطه ضعف ما رها کردن است. مطمئن ترین راه موفقیت همیشه این است : فقط یک بار دیگر سعی کنید.

۲ – مارتین لوتر کینگ – رهبر حقوق برابر انسان ها

اگر نمی توانید پرواز کنید، پس بدوید. اگر نمی توانید بدوید، پس راه بروید. اگر نمی توانید راه بروید، پس سینه خیز حرکت کنید. اما هر کاری می کنید از حرکت نیایستید.

۳- چارلز داروین – زیست شناس و زمین شناس

گونه هایی که توانستند به بقای خود ادامه دهند قدرتمندترین آنها نبودند، حتی باهوش ترین آنها هم نبودند. بلکه آنهایی بودند که توانستند در مقابل تغییرات منعطف تر باشند و به آنها پاسخ متناسب بدهند.

۴ – والتر دیسنی – بنیانگذار والت دیسنی و دیسنی لند

اگر می توانید چیزی را در ذهن خود بیافرینید پس می توانید آن را انجام دهید.

۵ – مایکل دل – بنیانگذار کمپانی دل

برای موفقیت نیاز ندارید که نابغه و خارق العاده باشید، حتی نیازی هم نیست که از دانشگاه فارغ التحصیل شده باشید. تنها چیزی که برای موفقیت نیاز دارید یک چارچوب و یک رویاست.

۶ – ریچارد برنسون – بنیانگذار گروه ویرجین

بزگترین انگیزه من ؟ تنها اینکه خودم را به چالش بکشم. من زندگی را مانند یک دانشگاه تمام مدت می بینم که هرگز به آن نرفته بودم – هر روز از آن چیزی جدیدی یاد می گیرم.

۷ – بیز استون – یکی از بنیانگذاران توئیتر

زمان، پشتکار و ده سال تلاش سرانجام شما را مانند کسی می کند که یک شبه به موفقیت بزرگی رسیده است.

۸ – بیل گیتس – یکی سخنانی از بزرگان معامله گر از بنیانگذاران مایکروسافت

جشن گرفتن موفقیت خوب است اما از آن مهمتر به خاطر سپردن درس های شکست است.

۹ – مارک زاکربرگ – بنیانگذار فیسبوک

سئوالی که من تقریبا هر روز از خودم می پرسم این است که : آیا هم اکنون در حال انجام دادن مهم ترین کاری هستم که می توانستم انجام دهم ؟

۱۰ – وینستون چرچیل – یکی از معروترین نخست وزیران انگلیس

موفقیت حرکت کردن از شکستی به شکست دیگر است بدون اینکه زره ای از اشتیاق شما کم شود.

۱۱ – هلن کلر – نویسنده امریکایی

اگر دری به روی ما بسته شود دری دیگر باز خواهد شد. اما اغلب ما آنقدر به آن در بسته خیره می مانیم که نمی توانیم دری که برایمان باز شده است ببینیم.

۱۲ – هنری فورد – بنیانگذار فورد و خالق خودرو

اگر من از مردم می پرسیدم که چه چیزی می خواستند آنها می گفتند که اسب هایی که سریع تر بدوند.

۱۳ – استیو جابز – یکی از بنیانگذاران اپل

من به این نتیجه رسیدم که نیمی از چیزی که افراد موفق را از افراد ناموفق جدا می کند استقامت و پشتکار خالصانه آنهاست.

۱۴ – جیم ران – کارآفرین و نویسنده امریکایی

تحصیلات رسمی به شما زندگی کردن را می دهد و خودآموزی به شما خوش بختی و موفقیت را اهدا می کند.

۱۵ – مایکل جردن – بازیکن افسانه ای بسکتبال

من بیش از ۹۰۰۰ شوت را در دوران شغلی خود از دست داده ام. تقریبا ۳۰۰ بازی را باخته ام. ۲۶ بار کاملا مطمئن بودم که بازی را می برم ولی در انتها بازنده بودم. بارها و بارها در زندگی شکست خوردم و به همین دلیل به موفقیت رسیدم.

برخی از جملات بزرگان در مورد موفقیت را در ذهن خود بسپارید و از آنها برای انگیزه دادن به خود استفاده کنید. نقل قول های بالا می توانند منبعی الهام بخش برای موفقیت شما باشند.

جملات بزرگان در مورد موفقیت – ۱۵ نقل قول درباره موفقیت

تجارت آفرین

سردبیر و نویسنده در سایت تجارت آفرین. متخصص بازار فارکس، سرمایه گذاری در بازارهای مالی بین المللی و معامله در فارکس و ارزهای دیجیتال.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

ممکن است علاقه مند باشید

یکی از بهترین سخنرانی های وارن بافت و دو داستان

یکی از بهترین سخنرانی های وارن بافت – دو داستان

روانشناسی معامله گری - روانشناسی معاملات در بازار فارکس

روانشناسی معامله گری | روانشناسی معاملات در بازار فارکس

8 روش برای کسب درآمد از بیت کوین و ارزهای دیجیتال

۸ روش برای کسب درآمد از بیت کوین و ارزهای دیجیتال

متاورس چیست؟ تا سال 2021 متاورس به کجا رسیده است؟

متاورس چیست؟ | تا سال ۲۰۲۲ Metraverse به کجا رسیده است؟

۵ محرک اصلی بازار فارکس؛ از نرخ بهره تا آپشن ها

۵ محرک اصلی بازار فارکس | از نرخ بهره تا آپشن ها

تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق چقدر زمان می‌برد؟

تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق چقدر زمان می‌برد؟

بروکر‌ فاکس

تجارت آفرین

تجارت آفرین

دانلود متاتریدر

آخرین مطالب

 • پیش بینی بازار فارکس این هفته | از ۱۶ تا ۲۰ خرداد
 • پیش بینی بازار فارکس این هفته | از ۹ تا ۱۳ خرداد
 • تحلیل فاندامنتال فارکس | اصول فاندامنتال بازار فارکس
 • پیش بینی بازار فارکس این هفته | از ۲ تا ۶ خرداد
 • چرا مقایسه بروکرهای فارکس و بررسی نظرات مهم است
 • پیش بینی بازار فارکس این هفته | از ۲۶ تا ۳۰ اردیبهشت
 • اندیکاتور سشن های فارکس | چگونه با سشن ها معامله کنیم ؟
 • پیش بینی واقعی قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۲
 • ۵ حقیقت مهم معاملات فارکس در ایران که باید بدانید
 • ۸ استراتژی معاملات فارکس | استراتژی فارکس خود را پیدا کنید
 • یکی از بهترین سخنرانی های وارن بافت – دو داستان
 • تماشا کنید: این تریدر جوان در ۴ ساعت ۲۰۰ دلار را به ۱۹۰۰۰۰ دلار تبدیل کرد
 • سقوط تاریخی ین ژاپن در مقابل دلار
 • انواع مختلف سرمایه گذاری چیست؟
 • تحلیل تکنیکل EUR/USD – بازگشت به بالای ۱٫۰۸۰۰

دانش خود از بازار فارکس را بسنجید

تجارت آفرین

در خبرنامه تجارت آفرین عضو شوید

برترین های هفته

بروزرسانی شده

محبوبترین ها

برچسب های داغ

تجارت آفرین

سایت تجارت آفرین فعالیت خود را در خرداد ماه سال 1394 بعنوان رسانه آموزشی آغاز کرد. رسالت ما آموزش راهکارهایی برای کسب درآمد آنلاین از طریق اینترنت است. مباحث مربوط به معامله و تریدینگ در بازارهای مالی از جمله بازار بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال که محبوبیت بالایی بین مردم دست پیدا کرده است در تجارت آفرین مورد بحث قرار میگیرد. مشاوره برای آشنایی با روش های سرمایه گذاری در بازار بورس امریکا و هچنین شاخص های بین المللی از طریق تیم ما صورت میگیرد. مباحثی بصورت تصویری برای آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بازارهای مالی و نحوه ورود به بازار فارکس نیز در این وبسایت گردآوری شده است. ما سعی میکنیم با معرفی بهترین سایت های کلیکی خارجی و ایرانی مخاطبین خود را در مورد سایت های کلاهبرداری راهنمایی کنیم

واکنش ایران به سخنان وزیر جنگ عربستان سعودی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به سخنان وزیر جنگ عربستان سعودی محمد بن سلمان واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بهرام ‌قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش به اظهارات جانشين وليعهد عربستان در ديدار با وزير دفاع آمريكا تصريح كرد: عربستان سعودی طی سال های پر التهاب گذشته در منطقه، نه تنها به عنوان يک بازيگر منطقه ای هیچ كمكی به استقرار ثبات و آرامش نكرده، بلكه با حمايت از گروه های تروريستی در سوريه و به راه انداختن جنگ تأسف بار علیه يمن، بر آتش جنگ، بی ثباتی و ناامنی در منطقه دميده است.

قاسمی افزود: دیپلماسی وهم آلود و مبتنی بر دروغ این مقام سعودی تا آنجا پیش رفته است که خود یکی از اداره كننده گان اصلی جنگ سعودی عليه مردم بی گناه و بی دفاع يمن و مظهر ترور و وحشت در سوریه، بحرین و سایر کشورهای منطقه و جهان است، در یک " بی ربط گویی " ناشی از استیصال، ديگر كشورهای منطقه را به حمايت از تروريسم متهم می كند.

سخنگوی دستگاه ديپلماسی تصریح کرد: بارها تاکید کرده ایم مقابله با تروريسم و تلاش برای ايجاد ثبات در منطقه، جز با اراده، همكاری و مشاركت جمعی كشورهای این منطقه ميسر نیست و در این مسیر ایران به عنوان یک کنشگر فعالِ صلح جو، آماده هر نوع همکاری منطقه ای و ثبات ساز است.

وی خاطر نشان کرد: تاريخ اين منطقه به همگان و کشورهایی که تنها با اتکاء به دلار های نفتی و از روی خیال پردازی و توهم خرید امنیت به نشان دادن چراغ سبز برای مداخله بازيگران خارجی بر خاسته اند، می آموزد که به خطائی بزرگ دست می زنند؛ چرا که دخالت های قبلی کشورها و قدرت های فرا منطقه ای، دستاوردی جز نا امنی كشورها و خود دعوت کنندگان از قدرت های بیگانه نداشته است.‌ ورود آنان همواره باعث بی ثباتی، تفرقه و گسترش امواج تروریسم و خشونت بوده و هرگز نتیجه ای به سود مردم منطقه به همراه نداشته است.

قاسمی در پایان تاکید کرد: آنان که هنوز در این مسیر آزموده سیر می کنند و راه نجات را حضور بیگانگان می پندارند دچار اشتباهی راهبردی اند و باید بدانند ثبات و امنیت منطقه راهی جز همکاری های جمعی منطقه ای نداشته و ندارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا