اخبار فارکس

کجا به سرمایه گذاری پول

رابرت کیوساکی: ثروتمندان هر روز به دارایی خود اضافه می‌کنند اما افراد متوسط دائما بدهی خود را زیاد می‌کنند و فکر می‌کنند که دارایی است.
کدام یک از اموال شما دارایی و کدام یک، بدهی هستند؟ قبل از این که برای خودتان بدهی‌های زیادی بتراشید، آنها را شناسایی کنید. به دارایی‌هایتان اضافه کرده و از بدهی‌هایتان کم کنید تا توازن ثروت در اموالتان، شما را به موفقیت مالی که آرزویش را داشتید برساند.

سپرده سرمايه گذاری كوتاه مدت

مشتريان گرامی می‌توانند به سهولت وجوه خود را به سپرده مورد نظر واریز و یا از آن برداشت نموده و علاوه بر آن از سود علی الحساب سپرده سرمايه‌گذاری كوتاه‌مدت به صورت ماه‌شمار بهره‌مند گردند.

 • حداقل مبلغ مورد نياز برای افتتاح سپرده سرمايه‌گذاری كوتاه‌مدت 500.000ريال می باشد.
 • سود سپرده‌های كوتاه‌مدت به صورت علی‌الحساب و برمبنای كمترين مانده در ماه محاسبه و ماهانه پرداخت می شود، چنانچه کمترین مانده سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در یک ماه از 500.000ریال کمتر باشد، برای آن ماه سودی به سپرده یاد شده تعلق نخواهد گرفت.
 • نرخ سود در سال (در حال حاضر) : 8 درصد
نحوه افتتاح سپرده سرمايه‌گذاری کوتاه‌مدت:

شما مشتری گرامی می‌توانید با استفاده از بانکداری مجازی و از طریق سایت بانک و یا مراجعه حضوری، نزد هر یک از شعبه‌های بانک اقدام به افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نمایید. برای افتتاح سپرده ارائه شناسنامه عکس‌دار و کارت ملی و تکمیل نمونه‌های مربوطه در شعبه مورد نظر ضروری می باشد.

 • هر شخص حقيقی كه به سن 18 سال تمام رسيده باشد ويا حكم رشد وی از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد می‌تواند به نام خود در بانك سپرده سرمايه‌گذاری کوتاه‌مدت افتتاح نمايد.
 • افتتاح سپرده سرمايه‌گذاری قرض‌الحسنه و انواع سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار توسط مادر به نام فرزند صغیر مجاز است.
افتتاح سپرده سرمايه‌گذاری كوتاه‌مدت مشترك:

ممكن است دو نفر يا بيشتر تصميم بگيرند به صورت مشترك سپرده سرمايه‌گذاری کوتاه‌مدت افتتاح نمايند كه در اين صورت رعايت نكات زير الزامی است.

 • نحوه و تر تيب استفاده از سپرده (متفقاً یا منفرداً) قيد و ميزان سهم هر يك مشخص و چگونگی برداشت از سپرده صريحا تعيين واعلام شود.
 • امضا يا امضاهایی که موقع افتتاح سپرده برای استفاده از سپرده تعیین می‌شود تا زمانی كه درخواست و یا دستور کتبی مخالفی از طرف هيچ يك از صاحبان به بانك واصل نشده باشد معتبر خواهد بود و در غیر این صورت بانک از برداشت در مقابل امضا یا امضاهای تعیین شده قبلی خودداری می کند.
افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت از طريق وكالت:
 • برای اينكه وكيل حق استفاده ازسپرده را داشته باشد بايد وكالت نامه رسمی (ثبتی) و معتبر كه از جانب صاحب سپرده به وی داده شده است را هنگام افتتاح سپرده ارائه نمايد.
افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت توسط قيم:
  قيم مي‌تواند به نام صغير سپرده سرمايه‌گذاری كوتاه‌مدت افتتاح نمايد و ليكن حق برداشت از سپرده مذكور مستلزم كسب اجازه كتبی از طرف اداره امور سرپرستی دادگستری می باشد.
افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت توسط وصی:
  در صورت ارائه وصيت‌نامه كه توسط دادگاه تأييد شده باشد و احراز هويت شخص وصی می توان به نام صغير سپرده سرمايه‌گذاری كوتاه‌مدت افتتاح نمود.
افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت برای اتباع خارجی:
  افتتاح سپرده برای اتباع خارجه با ارائه گذرنامه و اجازه اقامت معتبر كه به تاييد وزارت كشور رسيده باشد، ميسر می باشد.

شایان ذکر است جهت تحویل اسناد و مدارک مشتریانی که متقاضی استفاده از خدمات پایه هستند، نامه‌ای به نشانی پستی ارائه شده ارسال خواهد شد.

بانک تجارت

به آن دسته از سپرده ها اطلاق می شود که به قصد انتفاع به بانک سپرده می شود و بانک با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده طبق موازین قانونی پولی و بانکی کشور، وکیل سپرده گذار در استفاده آن در عملیات مجاز بانکی طبق دستورالعمل اجرایی هریک از امور مزبور با رعایت سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا ، برای سود آوری بکار خواهد گرفت.
افتتاح حساب برای اشخاص ایرانی حقیقی، بیسواد، حقیقی (مشترک)، حقوقی، محجور و اطفال صغیر (توسط مادر و افراد غیر از ولی، وصی و قیم) مجاز است. همچنین اشخاص حقیقی خارجی مقیم، اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم، اشخاص حقوقی خارجی مقیم، اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم،اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت ) ،اشخاص سیاسی خارجی، اشخاص سیاسی خارجی ویژه نیز با ارائه مدارک مربوطه می توانند سپرده کوتاه مدت افتتاح شود.

شرایط عمومی سپرده گذاری بلند مدت

• بانک تجارت به وکالت و وصایت از طرف سپرده گذار با داشتن حق توکیل به غیر، وجه این سپرده را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) به طور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله پس از کسر حق الوکاله و حق الوصایه و یا با داشتن حق مصالحه، طبق آئین نامه و مقررات مربوط، به تناسب مبلغ و مدت به سپرده گذار یا قائم مقام وی پرداخت می کند.
• سهم سود سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بر اساس ضوابط و مصوبات مراجع پولی و بانکی کشور (شورای پول و اعتبار)، در هر سال بطور علی الحساب محاسبه و ماهیانه پرداخت خواهد شد و تسویه حساب نهایی در هنگام ابطال یا پس از سررسید با دارنده سپرده به عمل خواهد آمد.
• در صورتیکه سپرد‌ه‌های سرمایه گذاری مدتدار قبل از سررسید ابطال شوند، روز افتتاح حساب های مذکور در محاسبه سود درنظر گرفته می‌شود. بنابراین نرخ سود علی الحساب سپرده های مذکور، نرخ متناظر با مدت ماندگاری (و احتساب روز افتتاح) با کسر نمودن نیم واحد درصد محاسبه و به حساب سپرده گذار واریز می شود.
• نرخ سود علی الحساب سپرده براساس مصوبات مراجع پولی و بانکی کشور (شورای پول و اعتبار ) در هر سال خواهد بود.
• انواع سپرده ها در سررسید، متناوباً برای دوره های بعدی، به مدت قبلی و با مشخصات موجود در چارچوب ضوابط و مقررات بانک، تمدید می شود مگر آنکه ذینفع کتباً دستور دیگری داده باشد.
بدیهی است از تاریخ تمدید، مشمول شرایط سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت جدید خواهد بود.
تبصره: به آن دسته از سپرده هایی که بانک مجاز به تمدید آنها نباشد از تاریخ انقضاء سررسید سودی تعلق نخواهد گرفت.
• بانک پرداخت اصل سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت را تعهد می کند.
• حداقل مبلغ انواع سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت هنگام افتتاح و همچنین ملاک محاسبه و پرداخت سهم منافع متعلقه به آنها تابع ضوابط مربوطه است.
• سهم سود سپرده های سرمایه گذاری که قبل از سررسید مسترد شود، مطابق مقررات موضوعه و به شرح ذیل محاسبه و پرداخت خواهد شد:

به سپرده هایی که کمتر از یک ماه باطل شود هیچگونه سودی تعلق نخواهد گرفت.
به سپرده های سرمایه گذاری مدتدار که قبل از سررسید مسترد شود نیم درصد کمتر از سود مدت نگهداری سپرده در بانک به تعداد کل روزهای سپرده گذاری تعلق می گیرد.
نرخ سود قطعی سپرده های بانکی در قالب عقود اسلامی براساس سودآوری بانک ها در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تأیید آن توسط بانک مرکزی ج.ا.ا تعیین و تسویه خواهد شد.

شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت (اشخاص حقیقی)

• دارا بودن اهلیت و سن قانونی 18 سال تمام.
• ارائه شناسنامه عکس دار به همراه کارت شناسایی ملی عکس دار و یا گذرنامه (برای اتباع خارجی ) و تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی ( درصورت داشتن توضیحات شناسنامه یک برگ کپی از صفحه توضیحات )
• تکمیل و امضاء فرم درخواست افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
• معرفی یا افتتاح یک حساب در بانک تجارت جهت واریز سود ماهانه ( اعم از جاری، قرض الحسنه و یا کوتاه مدت )
• پرداخت حداقل مبلغ مجاز جهت افتتاح حساب

شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ( اشخاص حقوقی )

• رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی
• ارائه یک نسخه فتوکپی یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه و شرکت نامه به ثبت رسیده ( در مورد شرکت های غیر سهامی )
o در اساسنامه شرکت حق افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پیش بینی شده باشد.
• ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت و همچنین یک نسخه از آخرین آگهی تغییرات منتشر شده در روزنامه رسمی کشور که مبین اطلاعات ذیل باشد:
o نام و نام خانوادگی، کدملی و مشخصات اعضاء هیئت مدیره و هیأت عامل شرکت ( مدیران اجرایی)
o مشخصات دارندگان حق امضاء شرکت با تصریح به اینکه چه کسانی حق برداشت از حساب های شرکت را دارند و چگونه امضاء اسناد و کجا به سرمایه گذاری پول اوراق تعهدآور را انجام می دهند.
o مدت و حدود اختیارات هیأت مدیره و هیأت عامل ( مدیران اجرایی )
o مواردی که در اساسنامه تغییر یافته
• ارائه شناسنامه و کارت ملی عکس دار مدیران شرکت و یک برگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه آنها ( طبق آخرین آگهی رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی )
• تکمیل و امضاء فرم قرارداد شرایط عمومی سپرده ممهور به مهر شرکت و با امضاء صاحبان امضاء مجاز (براساس مفاد آخرین روزنامه رسمی)
• معرفی یا افتتاح یک حساب در بانک تجارت برای واریز سود ماهانه ( اعم از جاری، قرض الحسنه و کوتاه مدت )

شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ( مشترک )

• رعایت کامل شرایط افتتاح سپرده گذاری بلند مدت در مورد اشخاص حقیقی
• تکمیل و امضاء فرم قرارداد با درج کامل مشخصات شناسنامه، کدملی، آدرس کامل محل سکونت همراه با کد پستی، شماره تلفن و درج موارد ذیل:
o نحوه برداشت و ابطال حساب مشخص شود ( منفرداً یا متفقاً )
o تعیین اینکه در صورت مسدود شدن حساب توسط مراجع قضایی، فوت و یا حجر هریک از صاحبان حساب موجودی به چه نسبت بین صاحبان امضاء تقسیم شود. ( درصورت عدم اعلام به نسبت مساوی خواهد بود )
• سهم الشرکه و حق برداشت برای حساب معرفی شده جهت واریز سود سپرده مفتوحه (همانند و مطابق شرایط سپرده بلندمدت مربوطه)، بصورت مشترک به نام صاحبان سپرده بلندمدت تعیین شود.
• سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت مشترک باید متناسب با سهم الشرکه صاحبان آن به جزء تقسیم و در سیستم ثبت شود تا درصورت مراجعه یکی از شرکاء و دریافت سهم خود ابطال بخشی از سپرده امکان پذیر باشد.
• دریافت سود توسط اشخاص دیگر (فرزندان، یکی از شرکاء، موسسه خیریه و . ) در هنگام افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت اعم از انفرادی یا مشترک، با برقراری سرویس "دستور پرداخت مستمر" امکانپذیر است.

شرایط و نحوه افتتاح حساب توسط پدر یا ولی قهری

هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند لذا جد پدری می تواند با در قید حیات بودن پدر برای اطفال صغیر فرزند خود حسابهای سرمایه گذاری افتتاح کند. چنانچه در زمان افتتاح حساب قید شود که شخصاً حق برداشت از حساب مذکور را دارد، در این صورت برداشت در این حساب تا رسیدن به سن قانونی منحصراً با جد پدری است. در غیر اینصورت با توجه به سمت ولایت که قانونگذار برای پدر و جد پدری قائل شده است، حق افتتاح و برداشت برای هر دو محفوظ است.

شرایط افتتاح حساب سپرده بلند مدت توسط مادر و کجا به سرمایه گذاری پول کجا به سرمایه گذاری پول افراد غیر از ولی ، وصی و قیم

• افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت توسط مادران یا افراد غیر از ولی، وصی و قیم به نام طفل صغیر/محجور صورت می پذیرد. حق برداشت از حساب مذکور تا رسیدن طفل به سن 18 سال تمام یا ارائه حکم رشد با مادر است و پس از 18 سال تمام و رفع حجر حق برداشت از مادر سلب می شود.
• هرگونه تصرف در اموال صغار و محجوران توسط قیم و امین موقت منوط به اخذ مجوز از دادستان است.

شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدتدار برای اشخاص خارجی

اشخاص حقیقی خارجی مقیم

• افتتاح انواع حساب سپرده ای برای آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت) و یا دارای اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، مجاز است.
• ‏ اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای یکی ازمدارک دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشوریا کارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور هستند، حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدتدار افتتاح شود.
• شعب می توانند نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدتدار برای اشخاص حقیقی خارجی مقیم کمتر از 18 سال توسط پدر و یا جد پدری آنها اقدام شود.

اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم

• شعب می توانند برای این دسته افراد، منوط به حضور متقاضی در شعبه و ارائه گذرنامه معتبر، حساب حساب سپرده سرمایه گذاری مدتدار افتتاح شود .
• حداقل سن مجاز جهت افتتاح حساب برای این دسته از افراد 18 سال تمام شمسی است.
• انتقال سپرده سرمایه گذاری بلندمدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان شخص حقیقی خارجی امکان پذیر است و شعب مکلفند در زمان انتقال سپرده در خصوص شناسایی افراد مذکور جهت انتقال با تایید و گواهی مراجع ذیصلاح ( دادگاه ، وزارت امور خارجه و. ) اقدام شود.
• شعبه مکلف است درخصوص آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی که اقامت آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان است، صرفاً در همان حوزه، نسبت به افتتاح حساب سپرده اقدام شود.

اشخاص حقوقی خارجی مقیم

• افتتاح انواع حساب سپرده ای برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم ، مجاز است.
• افتتاح حساب سپرده برای سفارت خانه ها منوط به اخذ تأیید وزارت امور خارجه است.

اشخاص حقوقی خارجی غیر مقیم

• افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدتدار برای اشخاص حقوقی خارجی غیر مقیم مجاز است.
• در خصوص اشخاص حقوقی خارجی غیر مقیم، ارایه کجا به سرمایه گذاری پول مدارکی مشعر بر تشکیل، ثبت و اساسنامه شخص مذکورکه به تأیید نمایندگی ایران درکشور متبوع شخص حقوقی یا نزدیکترین نمایندگی ایران به کشور متبوع آن شخص رسیده باشد، و حضور صاحبان امضای مجاز در شعبه و احراز هویت آنها الزامی است.

سایر الزامات

• ارائه همه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی ویژه ممنوع است.
• ارائه خدمات پایه به سایر اشخاص سیاسی خارجی بلامانع است لیکن مراتب باید به قید فوریت به اداره مبارزه با پولشوئی اعلام شود.
• افتتاح حساب جاری برای اشخاص سیاسی خارجی ویژه مطلقاً ممنوع است.
• در صورت انصراف شخص سیاسی خارجی از اخذ خدمات پایه و یا توقف ارایه این خدمات به وی (مثل انسداد حساب، تسویه تسهیلات و . ) لازم است مراتب به اداره مبارزه با پولشوئی اعلام شود.
• ارائه هرگونه کارت الکترونیک و نیز ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونیک به دارندگان کارت ویژه اتباع خارجی،کارت خروجی مدت دار ( آمایش) ، ممنوع است.
• شعب باید پس از اسکن مدارک اشخاص مزبور در سیستم پژواک و اخذ کد شناسه فراگیر حقیقی ‏/حقوقی نسبت به افتتاح حساب اقدام شود.
• سپرده های سرمایه گذاری مدت دار اشخاص خارجی در سررسید مربوطه تمدید خواهد شد مگر آن که افتتاح کننده درخواست دیگری داشته باشد.
• در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی غیرمقیم، اخذ گواهی معتبر خرید ارز صادره توسط بانک قابل ردیابی در سامانه پورتال ارزی و یا سند صادره مشابه توسط صرافی های مجاز قابل ردیابی در سامانه سنا از متقاضی الزامی است.
o گواهی‏/رسید بانکی‏/فاکتور ارائه شده باید اصل بوده و ممهور به مهرو امضاءبانک‏/صرافی باشد.
o در متن فاکتور ارائه شده صادره توسط صرافی مجاز ، باید کد رهگیری سنا درج شده باشد.
• در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی غیر مقیم، افتتاح حساب تا مبلغ گردش سالانه پنج هزار میلیون ریال با دریافت اطلاعات هویتی و رعایت قوانین و مقررات با پولشویی بلامانع است.
o گردش مالی سالیانه، مجموع مبالغ بستانکار تمامی حساب های اشخاص موضوع این ماده در یک بانک، پس از کسر مانده بستانکار منتقل شده از سال قبل است.
• مبلغ مذکور هر3 سال یک بار براساس تغییر شاخص قیمت های خرده فروشی حسب مورد توسط بانک مرکزی تغییر می کند.
• در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی، رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی الزامی است.
• امکان انتقال سپرده های اشخاص حقیقی صرفاً به بستگان درجه یک سپرده گذار مجاز است.

ابطال سپرده قبل از سررسید

• درصورتیکه سپرده گذار سپرده خود را قبل از سررسید ابطال کند سهم سود سپرده کجا به سرمایه گذاری پول وی مطابق مقررات و به شرح ذیل محاسبه و پرداخت می شود.
• درمورد سپرده هایی که کمتر از یکماه باطل می شوند، هیچگونه سودی تعلق نخواهد گرفت.
• درصورتیکه سپرده زودتر از 3 ماه ابطال شود. نیم درصد کمتر از سود کوتاه مدت عادی تعلق خواهد گرفت.

ابطال سپرده در سررسید

• تمامی سپرده های سرمایه گذاری مدتدار بصورت پیش فرض، توسط سیستم در سررسید تمدید می شوند.
• به منظور ارائه خدمات بهینه تر به سپرده گذاران امکان واریز سود به شماره حساب شخص دیگری ( فرزندان، یکی از شرکاء و موسسه خیریه و . ) از طریق برقراری سرویس "دستور پرداخت مستمر" امکانپذیر است.
• در مواردی که سپرده سرمایه گذاری مدتدار به صورت مشترک افتتاح شده است نیز باید شماره حساب واریز سود آن نیز به صورت مشترک و به نام شرکای افتتاح کننده سپرده سرمایه گذاری مدتدار باشد. لذا چنانچه براساس توافقات حاصله بین شرکاء سود متعلقه باید به حساب یکی از آنان واریز شود، شعب باید از امکان برقراری سرویس "دستور پرداخت مستمر" بر روی شماره حساب مشترک، سپرده گذاران را راهنمایی شود.

بهترین جملات انگیزشی در مورد سرمایه‌ گذاری از افراد ثروتمند و موفق

جملات ویژه انگیزشی در مورد سرمایه گاری، رسیدن به ثروت و مال فراوان از زبان افراد معروف را در این بخش روزانه آماده کرده ایم. این جملات حاصل یک عمر تجارب این اشخاص در امور مالی و موفقیت در رسیدن به ثروت است و امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

منتظر قسمت، سرنوشت و شانس نباش. باور داشته باش که با هدف‌گذاری، اقدام و پیگیری می‌توانی بهترین زندگی را برای خودت بسازی…
وقتی قبول داشته باشیم که سرنوشت و تقدیرمان از قبل نوشته شده است، دیگر شور و انگیزه‌ای برای تلاش کردن برایمان باقی نمی‌ماند. به جای ایمان داشتن به سرنوشت، به هدفتان ایمان داشته باشید و برای تلاش‌هایتان ارزش قائل شوید.

آلپاچینو: از شکست نترسید، از این بترسید که سال آینده همین جایی باشید که امروز هستید…
درست است که گاهی شنیدن نام شکست، توان را از زانوهای ما می‌گیرد اما چیزی از شکست ترسناک‌تر هم وجود دارد و آن درجا زدن است. اگر به خاطر ترس از شکست، تلاشی نکنیم و بعد گذر ۳۶۵ روز باز هم در جایی که اکنون هستیم باقی بمانیم چه؟ آنگاه این عمر گران‌بهای ما است که به هدر رفته و هرگز هم باز نخواهد گشت. پس چه بهتر که شکست بخوریم و با کمبودهایمان رو به رو شویم. چون در این صورت می‌توانیم رو به جلو حرکت کنیم.

کسی که پشتکار دارد کجا به سرمایه گذاری پول برای شانس ارزشی قائل نیست و با تمام توان تلاش می‌کند.
افراد موفق، دیدگاه‌های بسیار متفاوتی نسبت به شانس دارند که آن را در جملات انگیزشی زیادی می‌توانید مشاهده کنید. اما نکته مشترک در بین تمام افراد موفق این است که همه آنها پشتکار را به عنوان عنصر اصلی رسیدن به هدف معرفی می‌کنند. در واقع بدون پشتکار، نمی‌توان به جایی رسید.

مارلون براندو: هیچ گاه مقدار حقوقت را با اندازه استعدادت اشتباه نگیر…!
روان‌شناس‌ها به این نتیجه رسیدند که انسان، در مورد توانایی‌هایش خود را بسیار دست کم می‌گیرد. به همین دلیل، اعتماد به نفس شروع کارهای جدید را از دست می‌دهد و به سراغ انجام کارهایی با حداقل مهارت ممکن می‌گردد. چنین جملات انگیزشی می‌توانند تلنگر خوبی برای یادآوری ارزش واقعی توانایی‌های ما به حساب بیایند.

برای تغییر دادن زندگیت، باید اولویت‌هایت رو تغییر بدی. برای به دست آوردن چیزهایی که تا حالا نتونستی به دست بیاری، باید از راهی بری که تا حالا نرفتی.
به قول انیشتین، با فکری که مشکل را ایجاد کردی، نمی‌توانی راه‌حل هم بسازی. در نتیجه، نباید از فکرهای جدید بترسید. چون فکرهای تازه، نیروی ایجاد تغییرات کارساز را با خودشان به همراه می‌آورند.

بهترین جملات انگیزشی در مورد سرمایه‌ گذاری

استیو جابز: زمان شما محدود است، پس آن را به تقلید از زندگی دیگران هدر ندهید.
یکی دیگر از خوبی‌های خواندن جملات انگیزشی این است که می‌توانیم هشدارها را قبل از اقدام کردن دریافت کنیم. وقتی کاری را آغاز می‌کنیم، دیدن نمونه‌های آماده یا کارهای گذشته دیگران به ما کمک زیادی می‌کند. اما باید مراقب باشیم که از آنها تقلید نکنیم. می‌توانیم از آن ایده‌ها برای ساخت ایده خودمان الهام بگیریم. یادمان باشد هیچ دو کاری در جهان دقیقا مثل هم نیستند. در نتیجه تقلید بی‌فایده است. به جای تقلید کردن از دیگران، بهترین نمونه از خودتان را به دنیا معرفی کنید.

آنتونی رابینز: راحتی می‌تواند اثرات مخربی در زندگی انسان داشته باشد. کسی که زیاد احساس راحتی کند از رشد، تلاش و خلاقیت باز می‌ماند.
گاهی خواندن جملات انگیزشی آنتونی رابینز، آدم را متعجب می‌کند. مثلا همین جمله بالا. مگر راحتی چیز بدی کجا به سرمایه گذاری پول است؟ مگر نه این که ما تمام تلاشمان را می‌کنیم که به راحتی و آسایش برسیم؟ در پاسخ باید بگوییم که منظور او در این جمله، اسیر شدن در منطقه امنمان است. وقتی شرایط را بدون تغییر و ثابت نگه داریم، از رشد بازمی‌ایستیم و این هشداری است که آقای رابینز، می‌خواهد به ما بدهد.

گاهی اوقات برای رسیدن به موفقیت باید ریسک کرد.
مدیریت ریسک، بحث تازه‌ای در جملات انگیزشی نیست. از زمانی که انسان مفهوم موفقیت را کشف کرد و مزه شیرین آن به زبانش خوش آمد، فهمید که موفقیت با ریسک همراه است. اما حتی در ریسک کردن هم می‌توان هوشمندانه عمل کرد.

بهترین جملات انگیزشی در مورد سرمایه‌ گذاری

خواستن به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد. خواستن باید با برخواستن همراه باشد.
درست است که از قدیم و ندیم می‌گفتند: «خواستن توانستن است.» اما نه خواستن و نه توانستن هیچ کدام به معنای عمل کردن نیستند. چه سودی دارد اگر ما توانایی انجام کارهای فوق‌العاده را داشته باشیم اما برای نشان دادنشان – حداقل به خودمان – اقدامی نکنیم. پیروزی همیشه از آن کسانی است که اقدام می‌کنند نه کسانی که در آرزوی دست به کار شدن به سر می‌برند.

دیالوگ ماندگار فیلم «در جستجوی خوشبختی»
کریس گاردنر: هیچ وقت نذار کسی بهت بگه…تو نمی‌تونی کاری بکنی. حتی من باشه؟

کریستوفر: باشه

کریس گاردنر: اگه رویایی داری باید…ازش محافظت کنی. مردم نمی‌تونن خیلی کارها رو بکنن. دوست دارن تو هم نتونی.

جملات انگیزشی، همیشه در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها پیدا نمی‌شوند. گاهی در میان مکالمه‌های شخصیت‌های یک فیلم، می‌توان بهترین و ناب‌ترین جملات انگیزشی را پیدا کرد.

بعضی وقت‌ها برای پرواز باید اول سقوط کرد.
بعضی از شکست‌های زندگی، در ظاهر شبیه به یک سقوط آزاد هستند. اما باید این نکته را به خاطر بسپاریم که تا زمانی که زنده هستیم، در هر سقوطی چتر نجات داریم. زندگی، چتر نجات ما است. پس، باید به جای ترسیدن از ارتفاع، با تمام قدرت حرکت کنید.

بهترین جملات انگیزشی در مورد سرمایه‌ گذاری

رابرت کیوساکی: قبل از آن که کیف پول شما از فقیر به ثروتمند تغییر کند. باید ذهنیت شما از فقیر به ثروتمند تغییر پیدا کند.
ثروتمند شدن و فقیر ماندن ابتدا در ذهن ما شکل می‌گیرند و سپس در دنیای فیزیکی ظاهر می‌شوند. یک ذهن فقیر با وجود ثروت زیاد باز هم به وضعیت فقر بازمی‌گردد. پس باید اول در ذهنتان به فردی ثروتمند تبدیل شوید.

هر چیزی که می‌خواهید در آن سوی ترس قرار دارد.
واژه‌ها قدرت زیادی برای تغییر فکرها دارند. چون هر واژه با خودش معنایی را به دوش می‌کشد. برخی واژه‌ها به ما نزدیک‌تر هستند و ما خودمان را در آنها می‌بینیم. واژه‌‌ای مثل «ترس» یک بیدار باش جانانه را در تک‌تک سلول‌های وجودمان به صدا درمی‌آورد. اما در بیشتر مواقع، ترس‌ها فقط یک صدای پوشالی هستند. باید آنها را کنار زد و به پیش رفت.

جیم ران: باور من این است که از میان تمام چیزهایی که می‌توانند بر آینده شما تاثیر داشته باشند، رشد شخصی، مهم‌ترین آن‌ها است. ما می‌توانیم از رشد فروش، رشد سود یا رشد سرمایه صحبت کنیم اما شاید هیچ کدام از آنها بدون رشد شخصی اتفاق نیفتد.
رشد شخصی، یعنی رسیدن به پختگی در فکر و عمل. در طول تاریخ، انسان‌های موفق، راه‌های زیادی را برای رشد شخصی افراد پیشنهاد کرده‌اند. خواندن جملات انگیزشی و فکر کردن به مفهوم پشت آن نیز، یکی از راه‌های ساده برای رشد شخصیت و رسیدن به اندیشه‌ای پخته‌تر است.

رابرت کیوساکی: ثروتمندان هر روز به دارایی خود اضافه می‌کنند اما افراد متوسط دائما بدهی خود را زیاد می‌کنند و فکر می‌کنند که دارایی است.
کدام یک از اموال شما دارایی و کدام یک، بدهی هستند؟ قبل از این که برای خودتان بدهی‌های زیادی بتراشید، آنها را شناسایی کنید. به دارایی‌هایتان اضافه کرده و از بدهی‌هایتان کم کنید تا توازن ثروت در اموالتان، شما را به موفقیت مالی که آرزویش را داشتید برساند.

بهترین جملات انگیزشی در مورد سرمایه‌ گذاری

داشتن هدف و رفتن به دنبالش خوب است، ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است.
وقتی عاشق هدفمان هستیم، کارها را به گونه‌ای دیگر انجام می‌دهیم. به این زودی‌ها خسته نمی‌شویم و شور و خلاقیت بی‌نظیری را وارد کارمان می‌کنیم. اگر عاشق هدفتان باشید، فرصت‌ها، پول و موفقیت به عنوان یک پاداش در اختیار شما قرار خواهند گرفت.

سرمایه گذاری را بیاموزید. اگر نیاموختید باید دویدن را خوب تمرین کنید. چون تا پایان عمر باید به دنبال پول بدوید.
دنبال نان و آب دویدن، قصه زندگی انسان‌های زیادی است. در این میان، عده‌ای نیز برعکس عمل می‌کنند و پول در به در دنبال آنها می‌گردد. سرمایه گذاری درست و هوشمند امکان ایجاد ثروتی پایدار و رو به افزایش را در اختیار شما قرار می‌دهد.

جیم ران: زمان، مهم‌تر از پول است. اگر شما پولتان را از دست بدهید در آینده می‌توانید پول بیشتری به دست آورید. اما اگر زمانتان را از دست بدهید دیگر هیچ وقت نمی‌توانید آن را به دست آورید.
زمان، دارایی بزرگی است که بیشتر مواقع اصلا به حساب نمی‌آید. ما زمان ارزشمندمان را بدون هدف، صرف چیزهای بیهوده می‌کنیم و آنگاه داد از نهادمان بلند می‌شود که من چرا زمان کافی برای کار کردن یا موفق شدن ندارم. در حقیقت، ما زمان کافی داریم اما آن را درست مدیریت نمی‌کنیم.

رابرت پرچر: یکی از اصول موفقیت در سرمایه گذاری این است که هرگز اجازه ندهید احساسات شما بر رفتار و معاملات شما غالب شود.
گاهی دنیا بر عکس می‌شود. به جای این که ما روی احساس خود کنترل داشته باشیم، این احساس‌ها هستند که ما را کنترل می‌کنند. باید بگویم که گیر افتادن در چنین وضعیتی بسیار گیج کننده است. چون وقتی احساس بر ما غلبه می‌کند، توانایی دیدن چیزهای واضح را نیز از دست می‌دهیم. پس سعی کنید با تمرین‌های ساده و کوچک، بر احساس خود پیروز شوید و آن را در کنترل خودتان بگیرید.

افراد باهوش از اشتباه‌های خود درس می‌گیرند. افراد نابغه از اشتباه‌های کجا به سرمایه گذاری پول دیگران.
طی کردن مسیری که قبلا فرد دیگری آن را تا انتها رفته کار اشتباهی است. به جای پیمودن آن مسیر و رسیدن به یک تجربه شخصی، بهتر است از تجربه افرادی که در انتهای آن مسیر هستند استفاده کنیم و خودمان پا در مسیری تازه بگذاریم.

هر ثانیه، فرصتی است برای دگرگون کردن زندگی‌تان.
برای دگرگون کردن زندگی کنونی‌مان و تبدیل آن به چیزی که واقعا می‌خواهیم نیازی نیست که سا‌لها تلاش کنیم. یک ثانیه، خواندن یک جمله یا یک تلنگر می‌تواند به طور کلی جهت جهانمان را تغییر دهد. در نتیجه نباید منتظر آمدن فرصت مناسب در آینده باشیم یا افسوس فرصت‌های از دست رفته در گذشته را بخوریم. به قول شیخ اجل سعدی: «سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست / در میان این و آن فرصت شمار امروز را».

برای رسیدن به هدف‌های بزرگ، باید تعداد زیادی قدم‌های کوچک را جایگزین تعداد کمی قدم‌های بزرگ کنیم.
نمونه آشنای چنین جملات انگیزشی را می‌توان در میان شعرهای فارسی پیدا کرد. مثلا شعر معروف سعدی شیرازی که می‌گوید: «رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود…/ رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود» منظور این نیست که داشتن سرعت عمل، چیز بدی است یا از آن طرف، باید در انجام کارها دست دست کرد و زمان را هدر داد. بلکه منظور، حرکتی پیوسته و برنامه ریزی شده است که ما را به مقصد برساند.

رابرت کیوساکی: چیزی که شما را واقعا ثروتمند می‌کند نه پول است، نه طلا، نه سهام و نه املاک. بلکه درکی است که شما باید از همه اینها داشته باشید.
در حقیقت، درک ما از جهان پیرامونمان و البته خودمان، بسیار محدود است. ما خیلی خودمان را دست کم می‌گیریم و توانایی‌های خاصمان را به باد فراموشی می‌سپاریم. درک کردن مفهوم ثروت نیز یکی از همین توانایی‌ها است. قبل از این که به دنبال پول باشید، تمام تلاش خود را بکنید تا به درک درستی از آن برسید. بدون شک، این دریچه جدید، فرصت‌های تازه‌ای را به روی شما می‌گشاید.

جان تمپلتون: هر شخصی استعدادها و توانایی‌های مخصوص به خودش را دارد. وظیفه ما این است که در خودمان آنها را پیدا کنیم و به بهترین شکل به کار بگیریم.
در جملات انگیزشی زیادی از استعدادها و توانایی‌های فردی صحبت شده است. بسیاری از ما در تمام طول عمرمان اصلا به دنبال استعدادهایمان نمی‌گردیم. استعداد هم چیزی نیست که کسی آن را به ما نشان دهد. پیدا کردن استعداد و علاقه درونی برای انجام هر کاری، آغاز سفری به درون خودمان است.

بدون رنج کاشت، لذت برداشت ممکن نیست.
شاید خیلی از ما جمله بالا را شنیده یا آن را جایی خوانده باشیم. اما واژه‌ای در این جمله، اشتباه جایگذاری شده است. «رنج» واژه‌ای نیست که ما را به موفقیت برساند. حتی کسانی که از نظر ما تلاش‌های بسیار سختی کرده‌اند، هرگز گذشته خود را رنج آور توصیف نمی‌کنند. صاحب اصلی این جایگاه، نه رنج بلکه «عشق» است. بدون عشق کاشت، لذت برداشت ممکن نیست.

سرمایه گذاری در بانک

سرمایه گذاری در بانک چگونه است؟

از گذشته تا امروز، هر وقت در مورد پول صحبت شده است، کلمات و اصطلاحاتی همچون بانک، سرمایه‌ گذاری، سرمایه گذاری در بانک و مواردی از این دست نیز به میان می‌آید. این ضرب‌المثل را هم حتماً شنیده‌اید که پول، پول می‌آورد. یا بعضی از اوقات گفته می‌شود که فلانی کار نمی‌کند، پولش برایش کار می‌کند.

این چند جمله کافی است تا به این موضوع فکر کنیم که چگونه می‌شود از پول، پول درآورد؟ یا چگونه می‌شود که پولمان مانند یک کارمند خوب برایمان کار کرده و برایمان پول بیاورد؟ ساده‌ترین راه و شاید اولین راهی که به ذهن هر کسی برای سرمایه‌ گذاری و کسب پول می‌رسد، افتتاح حساب بانکی و سرمایه گذاری در بانک است. در این روش بانک در برابر پولی که به او می‌دهیم به ما سود خواهد داد. در این مطلب نگاهی به این نوع از سرمایه گذاری یعنی سرمایه گذاری در بانک و مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت.

چرا باید سرمایه گذاری در بانک انجام داد؟

چرا باید سرمایه گذاری در بانک انجام داد؟

اولین سؤال در رابطه با سرمایه‌ گذاری، دلیل نیاز به سرمایه‌ گذاری است. بسیاری خیالشان راحت‌تر است که دارایی خود را در نزد خودشان نگه داشته و اصطلاحاً، پس‌انداز کنند. در واقع این افراد ریسک‌های احتمالی انواع سرمایه‌ گذاری را نمی‌پذیرند. اما در واقع باید گفت که نیاز به سرمایه گذاری در بانک و یا هر نوع سرمایه‌ گذاری دیگری برای همه افراد جامعه با هر سطح از درآمد و پس‌انداز لازم است.

دو دلیل عمده را می‌توان برای سرمایه ‌گذاری معرفی کرد. ابتدا کسب درآمد بیشتر است. سرمایه‌ گذاری به این دلیل انجام می‌شود تا سودی نصیب مالک سرمایه بشود. در واقع این یک روش کسب و کار است که می‌توان حتی به عنوان شغل دوم به آن نگاه کرد. ممکن است فردی بگوید که من به درآمد بیشتری نیاز ندارم و سرمایه‌ گذاری نمی‌کنم. اما دلیل دوم را نمی‌توان نادیده گرفت. در کشورهایی که تورم زیاد است، سرعت کاهش ارزش پول بالا بوده و در واقع پولی که راکد باقی بماند، ارزش خود را از دست می‌دهد.

در واقع پس‌انداز پول بدون سرمایه‌ گذاری را می‌توان تشبیه به یخی کرد که با گذشت زمان آب خواهد شد. در نتیجه سرمایه ‌گذاری یک روش مهم و بدون جایگزین در حفظ ارزش دارایی‌های هر فرد است. این دلیل را می‌توان مهم‌ترین دلیل لزوم استفاده از راه‌های سرمایه ‌گذاری درست دانست. یکی از راه‌هایی که می‌توان انجام داد سرمایه گذاری در بانک است.

سرمایه گذاری در بانک چه سودی برای خود بانک دارد؟

بانک‌ها در ابتدا برای حفظ و نگهداری از پول‌ها و دارایی‌های افراد و انتقال پول از نقطه‌ای به نقطه دیگر به وجود آمدند. با گذشت زمان بانک‌ها به محل سرمایه‌ گذاری نیز تبدیل شدند. امروزه باید گفت که بانک‌ها با جمع کردن پول‌های راکد از داخل جامعه، پول‌های جمع شده را به افراد دیگر وام می‌دهند.

در واقع می‌توان گفت که بانک‌ها به عنوان واسطه وام عمل می‌کنند. فردی که وام از بانک دریافت کرده است، مبلغی را به عنوان سود به بانک پرداخت می‌کند. بانک نیز بابت پولی که از سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری در بانک دریافت می‌کند، به آن‌ها سود می‌دهد.

در این میان بانک‌ها قسمتی از سود دریافتی از مشتریان را به عنوان درآمد خود برداشت می‌کنند. یکی دیگر از اموری که بانک‌ها انجام می‌دهند، سرمایه ‌گذاری مستقیم است. در واقع بانک‌ها خودشان به عنوان یک شخصیت حقوقی در انواع پروژه‌های سودده مشارکت کرده و به کسب درآمد با پولی که در نزد آن‌ها گذاشته شده است می‌پردازند. این دو روش در حقیقت روش‌های اصلی کسب درآمد بانک‌ها است.

آیا سرمایه گذاری در بانک به صرفه است؟

آیا سرمایه گذاری در بانک به صرفه است؟

همان‌طور که گفته شد، از سرمایه ‌گذاری دو مزیت باید کسب شود. این دو مزیت، ابتدا حفظ ارزش پول در مقابل تورم و سپس کسب درآمد و افزایش سرمایه است. پس باید گفت که موفق‌ترین سرمایه‌ گذاری، نوعی از سرمایه‌ گذاری است که بتواند این دو مزیت را تأمین کند. با توجه به اینکه بانک‌ها سود مشخص‌شده از قبل را به دارندگان حساب‌های خود پرداخت می‌کنند و این سود به درآمدی که بانک‌ها خودشان توانسته‌اند کسب کنند ارتباطی ندارد، در نتیجه تورم در آن به خوبی دیده نمی‌شود.

در نتیجه ممکن است حتی سود دریافت شده توسط سرمایه‌گذار از میزان رشد تورم، مخصوصاً در سال‌هایی که تورم شدت زیادی داشته باشد، کمتر باشد. همچنین بانک‌ها همان‌طور که گفته شد، بخشی از سود کسب‌شده را به عنوان درآمد خود برمی‌دارند و در نتیجه می‌توانید مطمئن باشید که اگر شخصاً یک سرمایه‌ گذاری مستقیم و صحیح انجام داده بودید، مبلغ بیشتری را در مقایسه با سرمایه گذاری در بانک دریافت می‌کردید.

چه نکاتی را باید در سرمایه‌ گذاری رعایت کرد؟

اصول سرمایه ‌گذاری موفق را می‌توان در چند نکته کلی خلاصه کرد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

امنیت سرمایه برای صاحب سرمایه مهم است. اصطلاحی وجود دارد که گفته می‌شود سرمایه ترسو است. منظور از این جمله نیاز شدید به حفظ امنیت سرمایه است. در زمانی که شما به دنبال کسب سود هستید، باید امنیت سرمایه شما نیز حفظ شود. هرچند که همیشه در یک سرمایه‌ گذاری احتمال زیان وجود دارد، اما در واقع ریسک سرمایه ‌گذاری باید مشخص و قابل قبول باشد تا به سرمایه اولیه آسیب جدی وارد نکند.

این ریسک دو نوع است، گاهی ممکن است کسب و کاری که در آن سرمایه‌ گذاری کرده‌اید با شکست مواجه شود که در این صورت، بخش یا تمام سود و حتی بخش یا تمام سرمایه شما در خطر خواهد بود. ریسک دوم احتمال کلاه‌برداری است. در برخی مواقع دیده شده است که افرادی با فریب اشخاص صاحب سرمایه، سرمایه آن‌ها را در اختیار گرفته و پس از آن به روشی از آن‌ها کلاه‌برداری کرده‌اند.

نکاتی که در سرمایه گذاری باید رعایت کنید

دلیل بسیاری از افرادی که به سمت سرمایه گذاری در بانک می‌روند، همین موضوع امنیت سرمایه است. بانک‌ها اصل سرمایه و سلامت آن را تضمین می‌کنند و این موضوع می‌تواند برای بسیاری جذاب باشد. اما با کمی ریسک‌پذیری می‌توانید سرمایه‌ گذاری‌های بهتری را نیز انتخاب کنید که نسبت سود سرمایه به تورم سالانه کشور همخوانی بیشتری داشته باشد و همچنین امنیت سرمایه حفظ شود و در نهایت کسب درآمد از سرمایه‌ گذاری عملی شود.

انواع سرمایه ‌گذاری

1. دسته‌بندی سرمایه ‌گذاری از لحاظ زمان بازدهی

سرمایه‌ گذاری‌ها می‌توانند به دو دسته بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم شوند. در سرمایه ‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، پروژه زودبازده بوده و سود را در زمان کوتاهی ایجاد خواهد کرد. اما در بلندمدت، کسب سود به دوره انتظار بیشتری نیاز دارد که در بیشتر مواقع بیش از یک سال است. مثلاً سرمایه گذاری در بانک و افتتاح حساب‌های 5 ساله بانکی یک نوع حساب بلندمدت شناخته می‌شود. در مقابل خرید و فروش سهام، یک نوع سرمایه‌ گذاری کوتاه‌مدت می‌تواند محسوب شود.

2. دسته‌بندی سرمایه‌ گذاری از لحاظ ریسک سرمایه

به یاد داشته باشید که منظور از این ریسک، کلاه‌برداری نبوده و منظور مواردی از سرمایه‌ گذاری است که احتمال شکست یا زیان دهی در آن‌ها وجود دارد. مثلاً بازار بورس به عنوان یک بازار سرمایه‌ گذاری پر ریسک شناخته می‌شود و در مقابل سرمایه‌ گذاری در صندوق‌های سرمایه‌ گذاری ریسک کمتری دارند.

نکته مهم در سرمایه ‌گذاری

نکته مهم در سرمایه گذاری

به یاد داشته باشید که سرمایه‌ گذاری شما نباید برای اقتصاد کشور آسیب‌زا باشد. این موضوع همان‌طور که برای سایرین مشکلات ایجاد خواهد کرد، می‌تواند سرمایه خود شما را نیز در خطر قرار بدهد. زیرا اقتصاد یکپارچه بوده و هر آسیبی می‌تواند به تمامی جامعه و حتی خود شخص عامل آن مشکل، آسیب وارد کند. به همین دلیل است که گفته می‌شود، سرمایه ‌گذاری‌های مضر همچون خرید و فروش ارز یا سفته‌بازی در بلندمدت حتی برای فرد فعال در این حوزه نیز زیان‌ده خواهد بود.

پیشنهادهای جایگزین سرمایه گذاری در بانک

اگر راه های سرمایه گذاری درست را بلد باشید می‌توانید به جای سرمایه گذاری در بانک روش های دیگری را انتخاب کنید که هم برای شما و هم برای اقتصاد کشور مفید باشد. در ادامه به نمونه‌هایی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

صندوق‌های سرمایه‌ گذاری

صندوق‌های سرمایه‌ گذاری، مؤسساتی هستند که زیر نظر سازمان بورس کار می‌کنند. این صندوق‌ها با استفاده از متخصصین و امکانات زیادی که در اختیار دارند، از جانب شما در بورس سرمایه‌ گذاری کرده و ریسک بورس را برای شما کاهش خواهند داد. در واقع صندوق‌ها از جانب شما در بورس سرمایه‌ گذاری می‌کنند و در مقابل از شما دستمزد دریافت می‌کنند. این روش می‌تواند سرمایه‌ گذاری مطمئن و پرسودی برای شما باشد. به یاد داشته باشید که صندوق‌ها بعضی سود تضمین‌شده دارند که در برابر این تضمین، سود کمتری را نیز به سرمایه‌گذار اختصاص می‌دهند.

اوراق مشارکت دولتی

یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌ گذاری در صنایع دولتی، خرید اوراق مشارکت است. با خرید این اوراق شما چند سال در پروژه‌های دولتی مشارکت کرده و از سود آن‌ها بهره خواهید برد. از مطمئن‌ترین روش‌های سرمایه‌ گذاری می‌توان کجا به سرمایه گذاری پول به این روش اشاره کرد.

اوراق مشارکت دولتی

کلام آخر

همان‌طور که در این مطلب به آن اشاره کردیم، سرمایه ‌گذاری برای حفظ ارزش پول در مقابل تورم ضروری است. اما سرمایه گذاری در بانک هرچند که تضمین شده است، اما نمی‌تواند روش به صرفه‌ای شناخته شود. در نتیجه حتی اگر به دنبال روش‌های بدون ریسک و زودبازده هستید، می‌توانید روش‌های جایگزینی را انتخاب کنید که دو نمونه از آن‌ها، صندوق‌های سرمایه‌ گذاری در بورس و اوراق مشارکت دولتی است.

دوره توسعه مالی به شما کمک خواهد کرد تا اصول سرمایه ‌گذاری موفق و ایده‌های سرمایه‌ گذاری با پول کم را بهتر از قبل آموخته و بتوانید از سرمایه خود، کسب درآمد کنید. برای شرکت در این دوره، فرم زیر را کامل کنید.

برای دریافت مطالب جدید در پیج اینستاگرام و کانال تلگرام جاوید مقدم عضو شوید.

حتما نظراتتان را زیر این مطلب بنویسید.

تیم تولید محتوا

ما در تیم تولید محتوای جاوید مقدم در تلاش هستیم تا بهترین مقالات آموزشی را در زمینه‌های مختلف کسب و کار و بازاریابی اینترنتی و فضای دیجیتال برای شما فراهم کنیم.

رشد شدید ورود پول به صندوق‌های ارز دیجیتال؛ بیشترین خرید از ابتدای ۲۰۲۲

رشد شدید ورود پول به صندوق‌های ارز دیجیتال؛ بیشترین خرید از ابتدای ۲۰۲۲

پس از دو هفته متوالی خروج پول، بالاخره صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال شاهد جریان ورودی بوده‌اند و تنها در هفت روز بیش از ۱۹۰ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کردند. رشد شدید جریان ورودی می‌تواند نشانه‌ای برای صعود ادامه‌دار بازار باشد و احساسات سرمایه‌گذاران را بهبود بخشد.

به گزارش کوین دسک، جریان ورود سرمایه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال در هفته گذشته به بالاترین میزان خود در سه ماه گذشته رسید و صندوق‌های اروپایی پیشتاز این حرکت بوده‌اند.

این جهش که کوین شیرز (CoinShares) نیز در گزارش روز گذشته خود به آن اشاره کرد، نشان‌دهنده معکوس‌شدن روند دو هفته متوالی اخیر است که در آن خروج سرمایه ثبت شده بود.

این تغییر با رشد ۱۴ درصدی قیمت بیت کوین، بزرگترین ارز دیجیتال جهان از نظر ارزش بازار، رخ داد که بیشترین افزایش هفتگی آن از آوریل سال گذشته (فروردین ۱۴۰۰) است.

کوین شیرز گفته است محصولات سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال در هفته منتهی به روز جمعه ۲۵ مارس (۵ فروردین)، ۱۹۳ میلیون دلار جریان ورودی داشته‌اند. صندوق‌های اروپایی با ۱۴۷ میلیون دلار ورودی از این حیث پیشتاز هستند و بعد از آن صندوق‌های آمریکایی با ۴۵ میلیون دلار ورودی در جایگاه دوم قرار می‌گیرند.

جریان ورود سرمایه به صندوق‌های ارز دیجیتال

نمودار جریان ورود سرمایه به صندوق‌های ارز دیجیتال در هفته‌های مختلف.

در میان ارائه‌دهندگان محصولات سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، صندوق کوین شیرز فیزیکال (CoinShares Physical) با جریان ورودی ۹۱ میلیون دلاری پیشتاز این هفته است، در حالی که داده‌ها نشان از خروج ۱۶ میلیون دلار سرمایه از صندوق بورسی (ETF) پِرپوز بیت کوین (Purpose Bitcoin) دارند.

صندوق‌های متمرکز بر سولانا نیز با ۸۷ میلیون دلار سرمایه، بیشترین جریان ورودی هفتگی خود را داشته‌اند که باعث شده است این صندوق، به پنجمین محصول بزرگ سرمایه‌گذاری در میان صندوق‌های ارز دیجیتال و بزرگترین صندوق آلت کوین غیراتریومی تبدیل شود.

در همین حال، ۹۷.۸ میلیون دلار به صندوق‌های متمرکز بر بیت کوین و ۱۰.۲ میلیون دلار به صندوق‌های ویژه اتریوم وارد شده است، در حالی که صندوق‌های متشکل از ارزهای مختلف ۵.۵ میلیون دلار جریان خروجی داشته‌اند. این جریان خروجی کمی غیرعادی است؛ زیرا صندوق‌های متمرکز بر دارایی‌های چندگانه تاکنون نسبتاً بسیار محبوب بوده‌اند. هفته گذشته، دومین هفته‌ در سال ۲۰۲۲ است که این صندوق‌های متشکل از چند توکن مختلف جریان خروجی داشته‌اند.

صندوق‌های متمرکز بر کاردانو، پولکادات و کازماس (ATOM) نیز به‌ترتیب با ۱.۸ میلیون دلار، ۱.۲ میلیون دلار و ۸۰۰٬۰۰۰ دلار ورود پول را تجربه کرده‌اند.

کوین شیرز گفته است محصولات سرمایه‌گذاری متمرکز بر سهام شرکت‌های مرتبط با فناوری بلاک چین نیز همچنان پرتحرک باقی مانده‌‌اند و هفته گذشته ۲۳ میلیون دلار جریان ورودی ثبت کرده‌اند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا