اخبار فارکس

اسپردها و نرخ‌های کنونی

Advisor Tester - آزمایش استراتژی تجاری

سنجشگر استراتژی معاملاتی برای ارزیابی تاثیر عملکرد اکسپرت کاربر بر آمار تاریخی است. در هنگام سنجش، توالی هر تیک (کوچکترین نوسان قیمت) بر اساس میله های قیمتی طرح ریزی می شود بنابراین ممکن است برخی اشتباهات بین نتایج کار اکسپرت در سنجشگر و نتایج کارش در زمان واقعی، وجود داشته باشند.

به منظور شروع سنجشگر استراتژی، در فهرست اصلی روی "نمایش" (View) کلیک کرده و گزینۀ Advisor Tester (سنجشگر مشاور) را انتخاب نمایید. به این ترتیب پنجرۀ سنجشگر همراه با بخش هایی برای تعیین پارامترها و حالاتش باز خواهد شد.

بخش Parameters (پارامترها) - پارامترهای سنجش

بخش Parameters (پارامترها) برای تعیین پارامترهای سنجش اکسپرت تان trading expert بکار گرفته می شود. همینک به بررسی عناصر پنجرۀ دیالوگ و کاربردشان می پردازیم:

فهرست آبشاری Advisor (برنامۀ مشاور) این امکان را برای تان فراهم می کند که بتوانید یک اکسپرت انتخاب کنید. فهرست شامل تمام اسکریپت های گردآوری شده در فولدر Advisors و فولدرهای فرعی اش می باشد.

دکمۀ Properties (مشخصات) برای فراخوانی پنجرۀ دیالوگ برای تغییر مشخصات اکسپرت بکار می رود. این پنجرۀ دیالوگ فقط برای اکسپرت هایی دردسترس است که مقادیر جهانی مشخص شده با کلمۀ کلیدی extern را استفاده می کنند.

فهرست آبشاری برای انتخاب یک نماد برای سنجش. این فهرست با نمادهای موجود در پنجرۀ Market Watch (قیمت های جاری) تطابق دارد.

فهرست آبشاری برای انتخاب فاصله برای سنجش. فاصله های استاندارد با تنوع ذیل دردسترس هستند:

 • Minute - یک دقیقه
 • 5 Minutes - پنج دقیقه
 • 15 Minutes - پانزده دقیقه
 • 30 Minutes - سی دقیقه
 • 1 Hour - یک ساعت
 • 4 Hours - چهار ساعت
 • Daily - روزانه
 • Weekly - هفتگی

فهرست آبشاری Spread (اسپرد) برای انتخاب یک اسپرد برای سنجش. این فهرست به کاربر اجازه می دهد که بتواند هر مقداری را انتخاب کرده یا یک مقدار را از فهرست انتخاب نماید؛ حق انتخاب اسپرد جاری با current spread (اسپرد جاری) برای ابزار انتخاب شده مطابقت دارد.

انتخاب یک روش سنجش: Control points (نقاط کنترل) یا Open Prices Only (فقط قیمت های باز شدن). طرح ریزی تیک ها (کوچکترین میزان نوسان قیمت) در حالت Control points (نقاط کنترل) به این شکل است: 4 تیک برای هر میله وجود دارد. زمانیکه قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر باشد، تیک ها به این ترتیب شکل می گیرند: Open (باز شدن)، Low (پایین ترین قیمت)، High (بالاترین قیمت)، Close (بسته شدن). زمانیکه قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن است، توالی بدین ترتیب است: Open (باز شدن)، High (بالاترین قیمت)، Low (پایین ترین قیمت)، Close (بسته شدن). در حالت سنجش Open Prices Only (فقط قیمت های باز شدن) هر تیک با قیمت باز شدن میله مطابقت دارد. این حالت سنجش فقط برای برنامه های مشاوری (advisor) مناسب است که روی میله های از قبل شکل گرفته معاملات را انجام می دهند.

انتخاب یک فاصلۀ دستور حداقل. این کار امکان مشخص کردن هر مقدار مثبت یا انتخاب یک مقدار از فهرست گزینه های استاندارد را فراهم می سازد. گزینۀ Current distance (فاصلۀ جاری) با فاصلۀ واقعی دستورها مطابقت دارد. دستورهایی که در حال حاضر برای ابزار مشخص شده اند.

چک باکس Limit dates (محدودیت تاریخ) برای محدود کردن دورۀ سنجش بکار می رود. زمانی که این بخش خاموش باشد، سنجش از طریق تاریخچۀ کامل بارگذاری شده برای ابزار انتخاب شده پیش می رود. زمانیکه این بخش روشن باشد، کادرهای From (از) و To (به) برای تعیین محدودۀ تاریخ ها برای سنجش فعال هستند.

کادرهای تعیین تاریخ برای محدودیت سنجش. تاریخ شروع سنجش در کادر From (از) تعیین می شود، تاریخ تمام سنجش نیز در کادر To (تا) مشخص می گردد. اگر فاصلۀ سنجش از محدودۀ آمار تاریخچۀ بارگذاری شده فراتر رود در آن صورت برای تاریخ های خارج از محدودۀ زمانی مقادیر قیمت صفر استفاده خواهند شد.

کادر Initial Deposit (سپردۀ اولیه) برای مشخص کردن میزان سپرده به دلار آمریکا (USD) در زمان شروع روند سنجش بکار برده می شود.

چک باکس Enable visual mode (فعالسازی حالت تصویری). زمانیکه این چک باکس روشن باشد، لحظات عملیات تجاری و دستورها در روی نمودار در خلال سنجش به نمایش درمی آیند. این حالت از سرعت سنجش می کاهد.

تنظیم کنندۀ متحرک سرعت سنجش و دکمۀ "pause" (مکث) برای تنظیم سرعت در حالت تصویری فعال شده بکار می روند.

چک باکس Enable expert logs (فعالسازی ثبت اکسپرت) چاپ در بخش Journal (ژورنال) را ایجاد می کند.

دکمۀ Start (Stop) (شروع - توقف) برای اجرا یا توقف فوری سنجش استفاده می شود.

در زمان اجرای سنجش تصویری، نمودار با زمینه ای سیاه و سفید و زمان های باز کردن/بستن پوزیشن های معاملاتی بصورت پررنگ به نمایش در خواهند آمد: باز کردن یک پوزیشن معاملاتی خرید (Buy) - پیکان مشکی، باز کردن یک پوزیشن معاملاتی فروش (Sell) - پیکان قرمز.

بخش Results (نتایج) - نمایش جدولی نتایج

بخش Results (نتایج) اطلاعات پیرامون تمام پوزیشن های باز شده در خلال سنجش را ارائه می دهد. آمار ارائه داده شده بصورت جدول هستند. جدول با عنوان Closed Positions (معاملات بسته شده)، پوزیشن های معاملاتی ای را نمایش می دهد که بسته شده اند و جدول با عنوان Open Positions (معاملات باز)، تمامی پوزیشن هایی که در زمان تکمیل سنجش باز مانده اند را نشان می دهد.

هر پوزیشن معاملاتی که در جدول Closed Positions (معاملات بسته شده) درج شده است، شامل موارد ذیل می گردد:

 • # - عدد ترتیبی یک پوزیشن معاملاتی بسته شده
 • شناسۀ معامله (Deal ID) - شناسۀ معامله
 • نماد (Symbol) - نمادی که پوزیشن معاملاتی روی آن باز شده است
 • جهت (Direction) - جهت
 • حجم 1 (Volume1) - حجم پوزیشن معاملاتی در واحد ارز پایه
 • حجم 2 (Volume2) - حجم پوزیشن معاملاتی در واحد ارز مظنه
 • نرخ باز شدن (Open rate) - قیمت باز شدن
 • زمان باز شدن (Open time) - روز و ساعت باز شدن
 • توقف ضرر (Stop loss) - سطح توقف ضرر (اگر دستور توقف ضرر متصل دردسترس نباشد، مقدار نشان داده نمی شود)
 • کسب سود (Take profit) - کسب سود (اگر دستور کسب سود متصل دردسترس نباشد، مقدار نشان داده نمی شود)
 • آخرین سوآپ (Last swap)* – سوآپ پوزیشن معاملاتی (در نسخۀ کنونی محاسبه نمی شود)
 • نرخ بسته شدن (Rate close) - نرخ بسته شدن
 • زمان بسته شدن (Time close) - روز و ساعت بسته شدن
 • سود (Profit) - سود پوزیشن معاملاتی
 • موجودی حساب (Balance) - موجودی حساب پس از بسته شدن پوزیشن معاملاتی*
 • دارائی خالص (Equity) - دارائی خالص پس از بسته شدن پوزیشن معاملاتی *

جدول می تواند شامل مواردی باشد که توسط هر کدام از کادرهای دردسترس ردیف بندی شده باشند. برای ردیف بندی کافیست روی عنوان ستون مربوط کلیک کنید.

* این کادر زمانیکه حالت Show extended columns (نمایش ستون های طولانی) روشن باشد، نمایش داده می شود. این حالت را می توان از طریق فهرست زمینۀ جدول فعال کرد.

معاملات باز دارای اطلاعات ذیل می باشند:

 • شناسۀ معامله (Deal ID) - شناسۀ پوزیشن معاملاتی
 • نماد (Symbol) - نمادی که پوزیشن معاملاتی روی آن باز شده است
 • جهت (Direction) - جهت
 • حجم 1 (Volume1) - حجم پوزیشن معاملاتی در واحد ارز پایه
 • حجم 2 (Volume2) - حجم پوزیشن معاملاتی در واحد ارز مظنه
 • نرخ باز شدن (Open rate) - نرخ باز شدن
 • زمان باز شدن (Open time) - روز و ساعت باز شدن
 • توقف ضرر (Stop loss) - سطح توقف ضرر (اگر دستور توقف ضرر متصل دردسترس نباشد، مقدار نشان داده نمی شود)
 • کسب سود (Take profit) - کسب سود (اگر دستور کسب سود متصل دردسترس نباشد، مقدار نشان داده نمی شود)
 • آخرین سوآپ (Last swap) - سوآپ پوزیشن معاملاتی (در نسخۀ کنونی محاسبه نمی شود)
 • سود (Profit) - سود پوزیشن معاملاتی

در قسمت پایین پنجرۀ دیالوگ، اطلاعات نهایی مربوط به سنجش نشان داده می شوند:

 • Balance - موجودی حساب
 • Equity - دارائی خالص
 • Margin – نگهداری مارجین در انتهای سنجش
 • Margin free - مارجین آزاد

Equity Graph (نمودار دارائی خالص) - نمایش نموداری دارائی خالص و تغییرات در موجودی حساب

محور افقی نمودار، تعداد تراکنش های بسته شده را نشان می دهد و محور عمودی، موجودی حساب/ دارائی خالص جاری را نشان می دهد. خط آبی نشان دهندۀ تغییر موجودی حساب است و خط سبز، تغییر در دارائی خالص را نشان می دهد.

با دوبار کلیک کردن پشت سرهم روی معاملۀ انتخاب شده که بر پوزیشن معاملاتی مشخص شده در نمودار منطبق است، بخش Results (نتایج) باز می شود.

Journal (ژورنال) - ثبت پیام اکسپرت

بخش Journal (ژورنال) خروجی عملکرد System.Print در اکسپرت را نشان می دهد. اطلاعات در جدولی متشکل از دو ستون نمایش داده می شوند. ستون اول، زمان رویداد و ستون دوم متن پیام را نشان می دهد. اگر چک باکس Enable expert logs (فعالسازی ثبت اکسپرت) در بخش Parameters (پارامترها) غیرفعال باشد، Journal (ژورنال) فقط دستورهای شروع و توقف اکسپرت را نمایش خواهد داد.

صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) چیست؟

صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) چیست؟

صندوق‌ های پوشش ریسک (Hedge Fund)، به عنوان دسته‌ای از شرکت‌های خصوصی این امکان را به سرمایه‌ گذاران می دهند جهت سرمایه گذاری کردن در فرصت های مختلف، پول خود را در آن قرار ‌دهند. این‌ شرکت ‌ها برای کسب سود، استراتژی‌های متفاوتی دارند. صندوق پوشش ریسک، ساختاری در سرمایه‌ گذاری مشترک می باشد که توسط شرکت «مشاور سرمایه‌ گذاری» و یا «مدیریت مالی» تشکیل شده است که به سرمایه‌ گذاران خود امکان حضور جهت سرمایه گذاری در طیف وسیع‌ تری را می دهد. در این مقاله قصد داریم به بررسی جنبه های مختلف صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) بپردازیم.

صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) چیست؟

صندوق پوشش ریسک چیست

صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) به عنوان شرکت های سرمایه گذاری، توسط افراد حرفه ‌ای و با تجربه اداره می شوند. نحوه‌ی عملکرد این شرکت‌ها به گونه ای می باشد که افراد برای سرمایه‌گذاری فرصت‌های مناسبی پیدا می‌کنند که دارای ریسک زیادی هستند و در صورت‌ سود کردن، میزان سود رسانی آن زیاد است. این فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیازمند تحقیقات و بررسی های زیادی می باشند و این امکان وجود دارد که بخش وسیعی از این تحقیقات وابسته به اطلاعاتی باشند که دسترسی به آنها به سادگی امکان پذیر نباشد. بنابراین مدیریت این شرکت ها توسط افراد حرفه‌ ای و با تجربه در سرمایه‌گذاری صورت می گیرد. انتخاب نام صندوق پوشش ریسک برای این شرکت، یک دلیل تاریخی دارد و برگرفته شده از فرصت‌ های خرید و فروش استقراضی می باشد؛ زیرا اولین صندوق در بازارهای نزولی و با هدف پوشش ریسک معاملات مارجین و اهرمی مورد استفاده قرار گرفته است.

در طی زمان و با گسترش انواع مفهوم پوشش ریسک، این مفهوم در انواع مختلف سرمایه‌ گذاری به کار گرفته شد. صندوق‌ های پوششی در حال حاضر در طیف وسیعی از بازارها و استراتژی‌ ها و از طریق بهره‌مندی از تکنیک‌ های مدیریتی ریسک و همچنین ابزارهای مالی، حضور دارند. دست یافتن به بازدهی بالا در اوضاع نامساعد بازار، هدف اکثر استراتژی ‌های سرمایه‌ گذاری می باشد. مدیران پوشش سرمایه، اقدام به سرمایه گذاری پول خود در سرمایه‌ ای می کنند که کنترل آن را بر عهده دارند، بنابراین مدیران و سرمایه‌ گذاران دیگر، در یک اسپردها و نرخ‌های کنونی راه یکسان قرار می گیرند.

ویژگی های صندوق های پوشش ریسک

صندوق‌ های پوشش ریسک با صندوق‌ های سنتی از برخی جهات متفاوت‌ هستند که در ادامه به بررسی ویژگی های متمایز کننده این دو می پردازیم.

1- فقط در دسترس سرمایه‌گذاران واجد شرایط می باشد.

صندوق ‌های پوشش ریسک، اجازه ی گرفتن پول را فقط از سرمایه‌گذاران و اشخاصی دارند که واجد شرایط مشخصی هستند. برای مثال، در کشور آمریکا، افراد برای سرمایه‌گذاری کردن، باید یکی از شرایط ذکر شده در پایین را داشته باشند.

1- افراد باید در طی یک سال ۲۰۰.۰۰۰ دلار درآمد داشته باشند و تضمین کنند که در آینده نیز همین درآمد حفظ خواهد شد. این مقدار برای افراد متأهل، برابر با ۳۰۰.۰۰۰ دلار می باشد.

2- ارزش دارایی خالص افراد باید بیش از یک میلیون دلار باشد. ( به غیر از ارزش خانه محل سکونت)

3- متصدی، مدیر اجرایی، شریک و سایر افراد واجد شرایط که نوعی وابستگی به صندوق پوشش ریسک داشته باشند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به این ترتیب، سرمایه‌گذارانی را که دارای قدرت مدیریت و کنترل ریسک ‌های احتمالی سرمایه‌گذاری های گسترده‌ تر هستند را مناسب این امر تشخیص می دهند. همچنین حدود ۶۵ درصد از سرمایه‌ی صندوق پوشش متشکل از سرمایه‌گذاران نهادی می باشد.

2- عرضه گزینه‌ های بیشتر در مقایسه با سایر صندوق‌ها

عرضه گزینه‌ های بیشتر در صندوق پوشش ریسک

صندوق پوشش ریسک به‌ آسانی قادر است اقدام به سرمایه گذاری در زمین، مستغلات، املاک، سهام، ارزها، فروش استقراضی و قراردادها کند. در حالی که فعالیت صندوق‌های مشترک که تحت عنوان Mutual Funds هستند، محدود به حوزه‌ی سهام و اوراق قرضی می باشد. ابزارهای مالی برای مدیران امکان سودآوری حتی در شرایط رکود بازار سهام را به همراه دارد، این افراد معمولا از اهرم‌ها استفاده می‌کنند. صندوق‌های پوشش ریسک برای افزایش سود، اغلب از معاملات مارجین و وجوه استقراضی استفاده می کنند.

3- ساختار کارمزدی ۲ درصدی

اغلب صندوق ‌های پوشش ریسک، به صورت همزمان کارمزد نحوه‌ی عملکرد و ضریب هزینه را دریافت می‌کنند. این ساختار کارمزد تحت عنوان "دو و بیست" ( ۲% کارمزد مدیریت دارایی و ۲۰% سود حاصله) بیان می شود. به‌ دلیل دریافت ۲% کارمزد مدیریت دارایی، معمولا به این شرکت ها نقدهایی وارد می شود، زیرا آنها این 2 درصد را بدون توجه به کسب سود و ضرر دریافت می‌کنند. برای مثال در صورتی که صندوقی ۱ میلیارد جذب سرمایه داشته باشد، سالانه بیست میلیون دلار را بدون انجام هیچ کاری به عنوان کارمزد به دست می آورد.

4- عدم وجود نظارت گسترده بر روی آن‌ها

نهادهای ناظرِ بازار سرمایه در کشورهای دیگر، نظارت زیادی بر روی فعالیت ‌های صندوق سرمایه دارند. در مقابل، صندوق‌های پوشش ریسک شامل هیچ ‌کدام از مقررات نظارت بر نهادهای سرمایه‌گذاری نمی‌شوند و اجازه هیچ نوع بازرسی توسط دولت و یا هر سازمان دیگری را نمی دهند. بنابراین فعالیت خود را در خفای کامل انجام می دهند. البته به معنای این نیست که نهادهای نظارتی، فعالیت های کلاهبرداری را آزاد گذاشته اند. صندوق‌های پوشش ریسک توانایی بالایی در جذب اعتبار دارند و ضریب آن‌ها در جذب اعتبار از مؤسسات مالی و بانک‌ها بالاتر است.

راهبردهای سرمایه‌ گذاری در صندوق های پوشش ریسک

راهبردهای سرمایه‌ گذاری

- فروش استقراضی: در فروش استقراضی، فروش بخشی از سهامی صورت می گیرد که صندوق مالک آن نیست. در روش فروش استقراضی، صندوق پس از حدس قیمت های آتی، اقدام به استقراض سهام افراد می کند و از طریق معامله ‌ای در بازار، شروع به استفاده از نوسان قیمت‌ها می‌کند.

- استفاده از آربیتراژ: صندوق های پوشش ریسک جهت بهره ‌بردن از اختلاف قیمت در انواع بازارها از آربیتراژ استفاده می کنند.

- بهره بردن از ابزارهای مالی مشتقه از جمله اختیار معامله و قراردادهای آتی

- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با ارزش کم‌تر از حد معمول یا فاقد مطلوبیت

- استفاده از مزایای شکاف میان قیمت واقعی سهام و قیمت کنونی بازار

- سرمایه‌ گذاری در بازارهای جدید

معایب و خطرات صندوق های پوشش ریسک

سرمایه‌گذاری در صندوق‌ های پوشش ریسک به دلیل سرمایه‌ گذاری در امور مختلف و همچنین نبود مقررات محدودکننده، همراه با سود زیادتری می باشد. البته که این گسترده بودن، خطرات زیادی را می تواند به دنبال داشته باشد. برخی از شکست های‌ اقتصادی معروف، مرتبط به صندوق‌ های پوشش ریسک می باشد. البته انعطاف زیاد صندوق‌ های پوشش ریسک برای مدیران مالی تاکنون توانسته سودهای بلندمدت بسیاری را به همراه داشته باشد.

پوشش ریسک به عنوان تلاشی جهت کاهش ریسک می باشد اما در حال حاضر اکثر صندوق‌های پوششی، به دنبال به حداکثر رساندن سود به ‌دست ‌آمده از سرمایه ‌گذاری و صندوق‌های پوششی می باشند. بنابراین، کاربرد این شرکت ‌ها محدود به پوشش ریسک نمی باشد. مدیران صندوق‌ های پوششی، اقدام به انجام سرمایه‌ گذاری ‌های پرخطری می کنند که ریسک بالاتری را نسبت به دیگر سرمایه‌گذاری‌ها دارد. در واقع همین ریسک بالاست که سرمایه‌گذاران بسیاری را به سمت این شرکت ها با این تفکر که «ریسک بیش‌تر باعث سود بیش‌تر می‌شود» جذب می‌کند.

برخی خطرات صندوق ریسک

1- اثر اهرم: علاوه بر پولی که در صندوق‌های پوشش ریسک توسط سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری می شوند، این صندوق‌ها از بانک‌ها و نهادهای مالی دیگر نیز پول‌ قرض می‌کنند. برای مثال، صندوق‌های پوشش ریسک، مطابق با مقررات آمریکا می‌توانند در ازای هر 1 دلاری که تحت ‌عنوان سرمایه جذب می نمایند، از بانک ‌ها و سایر نهادهای مالی حدود 9 دلار قرض کنند. البته یک زیان ۱۰ درصدی منجر به از دست‌ رفتن کل سرمایه در صندوق شود. استفاده از اهرم و پول استقراضی ممکن است یک خسارت جزئی را تبدیل به یک ضرر خیلی بزرگ کند.

۲- استقبال از دارایی ریسک ‌پذیر: صندوق های پوشش ریسک به‌ صورت ذاتی به دنبال سرمایه‌گذاری با بازده حداکثری و البته پر ریسک ‌تر هستند.

۳- غیر شفاف بودن: متنوع ‌سازی پورتفولیو (سبد دارایی)، استراتژی معاملات و سایر تصمیم‌های صندوق برای سرمایه‌گذاران به صورت شفاف بیان نمی‌شود.

۴- کمبود نظارت: به دلیل کمبود نظارت مالی بر فعالیت‌های صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund)، اغلب آن‌ها ریسک ساختاری پنهانی دارند.

صندوق پوشش ریسک در ارز دیجیتال

صندوق پوشش ریسک در ارز دیجیتال

در سال‌های گذشته به دنیا افزایش روند صعودی بیت‌ کوین و سایر ارزهای دیجیتال، این بازار در نگاه سرمایه‌گذاران به عنوان یک بازار قانونی و موجه جلوه کرد و تعداد زیادی از سرمایه گذاران را به‌ خود جلب کرد. البته سرمایه ‌گذاری در بازار کریپتو نیز بدون ریسک نمی باشد، زیرا تحت پشتیبانی دولت ها قرار ندارند و از زمان عرضه این مفهوم و ورود آنها به جهان فقط یک دهه می گذرد. با وجود ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال، بسیاری از سرمایه گذاران توانسته اند با انتخاب استراتژی‌ های درست خرید و فروش رمز ارزها، سود خوبی را از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال کسب کنند.

صندوق‌ های بزرگ، از عملکرد بیت‌کوین که حجم سرمایه‌ی کمی نسبت به طلا و ارزهای فیات دارد، آگاهی کاملی دارند. همچنین در جریان علاقه و تقاضای افراد به سرمایه‌گذاری در این بازار می باشند. این ‌گونه از صندوق ‌ها با دو دیدگاه متفاوت به جامعه‌ی ارز دیجیتال نگاه می کنند؛ یکی دیدگاه "نگران" است، از این رو که ارزهای دیجیتال برای صندوق‌ها می توانند به عنوان یک رقیب محسوب شوند و دیدگاه دیگر که دیدگاه "قدردانی" می باشد که می تواند موقعیتی مناسب برای کسب سود زیاد برای این صندوق‌ها فراهم کند. در ارزهای دیجیتال، صندوق ‌های پوششی مشابه عملکرد یک صندوق پوشش ریسک معمولی عمل می کنند که کنترل یک پورتفوی شامل ارز دیجیتال را بر عهده دارند. دو نوع صندوق پوشش ریسک ارز دیجیتال وجود دارند که عبارتند از:

۱- صندوق‌ هایی که ارز دیجیتال را به صورت انحصاری کنترل می‌کنند.

۲- صندوق‌ هایی که سبد دارایی‌ آنها هم شامل ارزهای دیجیتال و هم شامل دارایی های دیگر می باشد.

صندوق های پوشش ریسک ارز دیجیتال، در هر دو حالت بالا، همواره برای زیاد کردن سود به‌ دنبال یک فرصت مناسب هستند، بنابراین، آن‌ها اقدام به سرمایه گذاری در ICO یا ارزهای دیجیتال می‌کنند و خرید و فروش را در وقت مناسب انجام می‌دهند.

این فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری همان‌ طور که قبل ‌تر نیز بیان شد، توسط سرمایه‌ گذاران با تجربه و متخصص، کنترل، تعادل بخشی و تجزیه می‌شوند. به این ترتیب یک فرصت برد-برد برای متخصصان و سرمایه گذاران توسط صندوق پوشش ایجاد می شود. برای نخستین ‌بار در سال 2017، ایده‌ی میلیونر شدن در مدت زمانی کوتاه رخ داد و این وضعیت به‌دلیل انفجار قیمت ارزهای دیجیتال در این سال بود که توجیه رشد تعداد زیادی از صندوق‌های Hedge Fund ارز دیجیتال را به دنبال داشت. پانترا کپیتال، بلک مون، کوین کپیتال و بیت اسپرد جز معروف‌ ترین شرکت‌ های سرمایه ‌گذاری و صندوق Hedge Fund ارز دیجیتال می باشند. ارزهای دیجیتال نوسانی و پر ریسک هستند و ریسک سرمایه گذاران با سرمایه‌گذاری در این صندوق پوششی، دوبرابر می شود زیرا صندوق‌های پوشش ریسک بسیار بالایی دارند و حتی شبیه به قمار است.

سخن پایانی

سرمایه گذارانی که قصد دارند در صندوق پوشش ریسک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند، ابتدا باید در ارتباط با اعتبار صندوق و مدیران آنها تحقیقات لازم را انجام دهند. همچنین باید بدانند که آینده‌ی مالی آنها بستگی به توانایی و علم این مدیران در بازار مالی دارد.

تاثیر جهش قیمتی نفت بر بورس چیست؟

نوسانات قیمت جهانی نفت می‌تواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر بورس و صنایع بورسی داشته باشد. برای مثال میزان فروش و سود و زیان صنایع پالایشی و پتروشیمی تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت با تغییر همراه می‌شود. به طور کلی بازار سرمایه می‌تواند با محوریت شرکت‌های پتروپالایشی، فلزی و حتی شرکت‌هایی که از توافق برجامی کسب منافع می‌کنند، روزهای خوبی رو برای سرمایه‌گذاران این بازار رقم بزند.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، انتظار می‌رود نرخ محصولات شرکت‌های پتروشیمی با افزایش همراه شود و با توجه به اینکه در قانون بودجه سقف قیمتی برای خوراک پتروشیمی‌ها درنظرگرفته شده، این روند می‌تواند به افزایش مارجین سود شرکت‌ها منجر شود. به تبع افزایش محصولات جانبی و مشتقات، به نظر می‌رسد شرکت‌های پالایشی هم بتوانند عملکرد سودآورتری برای خود رقم بزنند.

سید رضا علوی، کارشناس و فعال بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین، با در نظر گرفتن افزایش نرخ نفت، روند سودآوری صنایع مختلف را بررسی کرد و گفت: باتوجه به شرایط و اتفاقات اخیر منطقه، قیمت‌های جهانی خصوصا قیمت نفت افزایش یافته، به طوری‌که رکورد قیمت‌ها در سال‌های اخیر شکسته شده و ازطرفی دیگر کمبود انرژی نیز سبب نگرانی بسیاری از کشورها شده است.

وی افزود: نگرانی از کمبود انرژی به میزانی است که حتی اخبار توافق ایران و بازگشت انرژی ایران به بازارهای جهانی هم نتوانسته در کاهش قیمت‌ها موثر باشد. با وجود تلاش‌های آمریکا و آزاد سازی ذخایر استراتژیک در قیمت‌های جهانی نفت و انرژی در هفته گذشته کاهشی نداشته است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: درصورت تداوم این روند که به نظر می‌رسد حداقل در کوتاه‌مدت ادامه داشته باشد، چندین اتفاق برای شرکت‌های فعال در حوزه بازار انرژی ایران خصوصا شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی مورد تصور است.

وی افزود: باتوجه افزایش قیمت مواد اولیه نفت و گاز برای شرکت‌های پتروشیمی انتظار می‌رود نرخ محصولات آنها افزایش داشته باشد و باتوجه به اینکه در قانون بودجه سقف قیمتی برای خوراک پتروشیمی‌ها درنظرگرفته شده، این روند می‌تواند به افزایش مارجین سود شرکت‌ها منجر شود.

علوی بیان کرد: به نظر می‌رسد باتوجه به شرایط کنونی، بازار باید به نفت حوالی ۱۱۰دلار عادت کند. معمولا با یک تاخیر زمانی، مشتقات نفتی هم افزایش نرخ متناسبی خواهند داشت که خبر خوبی برای مجموعه پتروشیمی کشور می‌باشد.

وی افزود: درخصوص شرکت‌های پالایشی باید دقت کنیم که بالا رفتن قیمت نفت به تنهایی دلیل اصلی سودآوری نیست و مهمترین عامل در سودآوری پالایشگاه‌ها، افزایش نرخ کرک اسپرد این شرکت‌ها است که به تبع افزایش محصولات جانبی و مشتقات، به نظر می رسد شرکت‌های پالایشی هم بتوانند گزارش خوبی در این فصل داشته باشند. ضمن اینکه P/E پایین این شرکت‌ها امکان رشد آنها در آینده نزدیک را فراهم میکند.

این کارشناس ادامه داد: اما نکته مهم دیگر این است که علاوه بر تاثیر نفت برشرکت‌ها پتروپالایشی، مطالعات نشان داده که معمولا رابطه کامودیتی‌ها خصوصا فلزات با نفت از یک همبستگی مثبتی برخوردار است و در صورت تثبیت این شرایط و تداوم تکرار نرخ‌های کنونی می‌توان در آینده نزدیک برای شرکت‌های کامودیتی محور خصوصا مرتبط با فلزات اساسی آینده خوبی را پیش بینی نمود.

علوی در پایان خاطر نشان کرد: درمجموع می‌توان گفت اگر اتفاق غیرقابل پیش بینی در روزهای آینده رخ ندهد، بازار سرمایه می‌تواند با محوریت شرکت‌های پتروپالایشی، فلزی و حتی شرکت‌هایی که از توافق برجامی کسب منافع می‌کنند، روزهای خوبی رو برای سرمایه‌گذاران این بازار رقم بزند.

آیا بازار زیرارزش واقعی معامله می‌شود؟

شاخص کل ابتدای سال ۱۳۹۹ در محدوده ۵۰۰هزار واحد بود که یک رالی صعودی قوی را آغاز کرد و ۱۹ مرداد سال همان سال، در محدوده دو میلیون و ۷۸هزار واحد سقف تشکیل داد؛ به عبارتی طی ۵ماه بازدهی ۳۰۰درصدی ایجاد کرد. پس‌ازآن ۹ ماه نزولی را تجربه کرد و به یک میلیون و ۹۵هزار واحد رسید که تقریبا نسبت به سقف ۵۰درصد کاهش را تجربه کرد اما از ابتدای خرداد ماه آهنگ صعودی گرفت و طی ۳ماه به یک میلیون و ۵۷۵هزار واحد رسید و حالا از ششم شهریور ماه وارد فاز اصلاحی شده و در هفته اخیر به یک میلیون و ۳۸۶هزار واحد تنزل یافت.

اصلاح قیمتی شاخص به پایان رسیده است

به گزارش بیداربورس، همانطور که هفته قبل عنوان کردیم، اصلاح مدنظر ما ۰ الی ۲۰ درصد در تمامی نمادها است که شاخص را به محدوده ۱.۴۰۰.۰۰۰ – ۱.۴۲۰.۰۰۰ می‌رساند اما شیب این نزول در هفته قبل بسیار تند بود با این حال هرچند عدد شاخص به زیر حمایت مد اسپردها و نرخ‌های کنونی اسپردها و نرخ‌های کنونی نظر ما رسیده اما اعتقاد داریم که داده‌های بنیادی و شرایط بازار به نوعی است که می‌توان گفت، اصلاح قیمتی شاخص به پایان رسیده است.

به اعتقاد تکنیکالیست ها سیکل نزول به پایان رسیده

چارتیست‌ها نیز اعتقاد دارند که سیکل نزول مدنظر آنها به پایان رسیده و انتظاری برای تجربه اعداد پایین‌تر شاخص کل را ندارند. بر همین اساس باید بگوییم که با مفروضات امروز و عدم تغییر بااهمیت در متعیرهای اساسی، شاخص یک کف محکم در محدوده فعلی خواهد ساخت و پس‌ازآن تحرکات دیگری را به نمایش می‌گذارد. بصورت خاص از نگاه تکنیکی، شاخص اگر محدوده ۱.۳۵۰.۰۰۰ را از دست می‌داد، وضعیت بغرنجی شکل می‌گرفت که حتی تا کف قبلی حرکت کند، اما خوشبختانه با چاشنی نرخ خوراک پالایشی‌ها جهت بازار در چهارشنبه گذشته تغییر کرد، از منظر تکنیکالیست‌ها بازار اصلاح قیمتی‌ خودرا به سرانجام رسانده اما از لحاظ زمانی جای کار دارد، لذا رشد ۱۰۰ هزار واحدی و مجدد اصلاح و این‌بار زمانی و به اصطلاح کف سازی در این محدوده و کسب انرژی مجدد و شفاف‌شدن موضوعاتی همچون نرخ بهره، وضعیت از سرگیری مذاکرات، نرخ خوراک پالایشی‌ها و سوخت‌گاز و حتی تغییرات ساختاری در بدنه سازمان بورس عواملی است که بازار به آن چنگ می‌زند تا دلایل حرکتی خود را توجیه کند.

سه ماه دیگر، شاخص بالاتر از ارقام فعلی است

در مقطع کنونی، انتظاری نداریم که شاخص بدون تزریق اخبار و پتانسیل‌های جدید به فکر شکست قله قبلی (یک میلیون و ۵۸۵هزار واحد) باشد اما اگر متغیرهای امروز، تا پایان آذرماه پابرجا باشند، شاخص از قله‌ای که جدیدا برای خود ساخته به آسانی عبور می‌کند. هرچه زمان می‌گذرد، بازار سهام به لحاظ اسمی، کف خود را بالا می‌آورد و سقف‌های جدیدی می‌سازد چون اولا که در سه ماه آخر سال، تقسیم سودها را در قیمت تا حدی لحاظ می‌کنند که اگر آن را ۱۰درصد هم فرض کنیم روی شاخص عدد مهمی می‌شود و همینطور آمارهای اقتصادی همچون تورم، نقدینگی، کسری بودجه و تراز تجاری خودنمایی بیشتری می‌کنند لذا اگر همه چیز، حتی شاخص کل، مثل امروز باشد، سه ماه دیگر، شاخص بالاتر از ارقام فعلی خواهد بود.

بازار زیرارزش واقعی معامله میشود؟

ما اینطور تصور می‌کنیم که شاخص کل در نزولی که از بالای ۲میلیون واحد آغاز کرد، بی‌جهت و در یک بیش واکنشی به زیر محدوده یک میلیون و ۳۵۰هزار واحد رفته بود و در واقع به شدت زیر ارزش معامله می‌شد. رالی صعودی اخیر را تلاش بازار برای عدم قرارگیری زیر ارزش ارزیابی اسپردها و نرخ‌های کنونی می‌کنیم و لذا معتقدیم که بازار در حرکت اخیر خود به محدوده ارزش، بسیار نزدیک شد. به بیان دیگر ما معتقدیم که بازار با متغیرهای فعلی، در شاخص زیر یک میلیون و ۴۰۰هزار واحد مجددا به زیر ارزش می‌رود و اما انتظار اینکه بازده عجیب مثبتی خلق شود هم، نداریم و در یک کلام مسیر را صعودی با شیب ملایم و نه برای همه صنایع، بلکه متبنی بر عوامل اقتصادی میبینیم.

**پنج مساله زیر چراغ راه شش ماه آینده بازار است:

قیمت ارز مسیر صعودی در پیش می‌گیرد

اولا که بازار ما ۶۰-۷۰ درصد ارزش خود را مدیون کامودیتی محورها بوده که دلاری هستند. ازاین زاویه تحرکات مهم در دلار و قیمت کوموها را مهم ارزیابی می‌کنیم. برآورد ما این است که در صورت عدم توافق و نبود یک جریان دائمی در انتقال ارز به داخل، با عبور از کرونا هزینه‌های دولت افزایش یافته و با رسیدن به فصل سرما، قیمت ارز مسیر صعودی در پیش می‌گیرد که البته در این راه، افزایش قیمت نفت می‌تواند به کمک دولت بیاید، با این حال بدون اتفاقی که جریان دائمی ورود ارز ایجاد کند، ما اعتقاد داریم که ۳ماه دیگر، کف نرخ ارز همین اعداد فعلی خواهد بود. توجه کنیم که در انتهای بهار نرخ دلار نیما ۲۰.۲۰۰ بوده و زیان تسعیر ارز بهار به سود تسعیر ارز در تابستان تبدیل و طبعا در انتهای پاییز، دلار نیمایی اختلاف خود را با دلار آزاد کمتر خواهد کرد. در خصوص کامودیتی‌ها نیز، کمبود برق آبی، کاهش تولیدها و سیاست‌های مرتبط با کربن‌زدایی را عامل تقویت قیمت انرژی دانسته و تصور می‌کنیم که اروپا، زمستان سختی را در پیش دارد که باید با چالش‌های عدم تامین انرژی دست و پنجه نرم کند. این مساله را بر تامین زنجیره تولید موثر دانسته و طبعا انتظار عدم کاهش قیمت کوموها را داریم. در این میان کوموهای برنده، امثال #متانول، #اوره، #آلومینیوم و پس‌ازآن #مس، PVC، PP و PET خواهند بود.

نگاه بازار به نرخ بهره و اوراق دولتی

مساله دوم اینکه دولت با کسری بودجه فعلی در پی فروش اوراق است اما حداقل در کلام گفته می‌شود که برای فروش اوراق، قصدی مبنی بر افزایش نرخ بهره ندارند و با آن مخالفند.(در دو هفته گذشته مشاهده کردیم که سرعت فروش این اوراق بشدت زیاد شده است و در هفته منتهی به ۲۳ شهریورماه اراد۸۶ و ۸۷ و ۹۰ نزدیک به ۱۳ همت و هفته گذشته اوراق سلف نفتی به ارزش ۱۱ همت با نرخ‌های نزدیک ۲۱ درصد فروش رفته است) برخی از ارگان‌ها، ورود نقدینگی دائمی دارند لذا دولت آنها را اجبار کرده که اوراق سلف نفتی خریداری کنند و برای فروش بخش دیگری از اوراق نیز، با بخش خصوصی تفاهماتی داشته تا به مشتری‌های خاص، به شکل موردی با نرخ بهره بالاتر اوراق بدهد. به بیان دیگر آنها تمام نقدینگی جدید خود را صرف خرید اوراق دولتی خواهند کرد اسپردها و نرخ‌های کنونی که نرخ بهتری دارد و البته تحلیلگران این حوزه اذعان دارند که این مساله به صورت غیرمستقیم بر نرخ بهره بازار اثر خواهد داشت اما اثر واقعی و روانی آن را محدودتر می‌دانند.

در هر حال تحولات نرخ بهره بر روند بازار بی‌تاثیر نیست و این نیز می‌تواند روی اعداد شاخص تاثیر بااهمیتی داشته باشد، خصوصا بازار سهام به نرخ اخزا و نرخ سود بین بانکی، توجه خاصی دارد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

مساله سوم ارز ترجیحی است که چگونگی حذف آن و میزان افزایش نرخ اعطائی به صنایع حمایتی بر روند بازار سهام نیز اثر خواهد داشت. به نظر می‌رسد نیمه دوم سال شاهد این رویداد باشیم و طبعا صنایع غذا، دارو و زراعت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

آمارهای اقتصادی مهم

مساله چهارم آمارهای اقتصادی است که ماهانه و فصلی مخابره می‌شوند. بازار سهام با درک اهمیت این گزارش‌ها، بیش از پیش در تحلیل اخبار اقتصادی می‌کوشد.

گزارشات ۶ ماهه بازار

مساله پنجم گزارش‌دهی شرکت‌ها به صورت ماهانه و فصلی است که تحت تاثیر شرایط موجود، درآمدها صعودی بوده و اگر حاشیه سود پایدار بماند، سیگنال مثبتی به بازار مخابره می‌شود. هفته قبل نیز عرض کردیم که گزارش شهریور مهم است چون تحلیلگران بر پایه آن، سود انتظاری فصل تابستان را محاسبه و به سود تحلیلی کل سال می‌رسند.

بازار جهانی تحت تاثیر نرخ انرژی

در بازار جهانی که این روزها تحت تاثیر قیمت انرژی قرار گرفته است. متانول ۳۵۷دلاری شده، قیمت گاز بالای ۱۸سنت در هنری-هاب دنبال می شود. زغالسنگ بالا و بالاتر می‌رود. تقاضا برای LNG بالا بوده و نفت کوره را نیز به شدت تقویت کرده است. در چنین فضایی، روسیه هم برای اروپا یک بازی جدید راه انداخته و حالا اروپایی‌ها را به فکر فرو برده است! چه زمستانی برای اروپا در پیش است؟ ذخائر گاز احتمالا به میزان کافی تامین نخواهد شد و اختلال در زنجیره تولید و تامین این قاره سبز را مشاهده خواهیم کرد.

همراه با سیاست

پادشاه عربستان نسبت به مذاکرات اخیر با ایران واکنش مثبت نشان داده و بیانیه‌ای نیز در همین راستا قرائت نموده است. ایران در مرزها با آذربایجان و ترکیه مشکلاتی داشته و حالا هر دو طرف نیروی زمینی و ادوات سنگین نظامی خود را مستقر کرده‌اند اما نرمش ایران باعث شد تا آذربایجان و ترکیه تصمیم بگیرند که به اجلاس سه جانبه تهران، بیایند. ایران در سمت شرق با مرزبانان پاکستان به مشکل خورده اما باز هم طرف ایرانی با نرمش توانسته بحران مرزی را اسپردها و نرخ‌های کنونی مدیریت کند.

راهبرد اصلی دولت آقای رئیسی حالا شفاف‌تر می‌شود. البته این راهبرد، در واقع حاصل اتاق فکر نظام است. به نظر می‌رسد که اصلاح روابط و تقویت آن با همسایگان در حد یک شعار نیست. ایران به شکل بسیار جدی در حال تعریف کانال‌های ارتباطی با همسایگان است. آذربایجان تحت تاثیر اسرائیل می‌تواند برای ایران چالش ایجاد کند اما آذربایجان که خط فکری ترکیه را دنبال می‌کند با نرمش ایران، از دستورات اسرائیل سرپیچی خواهد کرد. آذربایجان هرچه بیشتر به ترکیه متمایل شده و ترکیه نیز به دنبال نقش‌آفرینی جدی در منطقه است که گویا ایران هم چنین فضایی را برای اردوغان، قائل است. ایران در مهمترین اتفاقات، ترکیه را نیز میزبانی می‌کند و در واقع نقش مهم این کشور را پذیرفته است.

حالا، بهبود روابط با عربستان و تداوم روابط مناسب با قطر و امارات می‌تواند کانال‌های ورود ارز را در سطح فعلی حفظ کند. چین وارد یک رویارویی جدی با غرب می‌شود و ایران همچنان به میزانی که بتواند غذا و دارو را تامین کند به این کشور نفت می‌فروشد. کالاهای غیر نفتی را نیز از طریق امارات صادر و منابع حاصل ازآن را دریافت می‌کند. آقای بانک مرکزی هم به پشتوانه درهم توانسته اسکناس تهران اسپردها و نرخ‌های کنونی را مدیریت کند و در این فضا، برداشت مقامات سیاسی ایران این است که بدون توافق سیاسی و با کمک همسایگان می‌تواند شرایط کشور را بهبود بخشیده و پس ازآن از موضع قدرت وارد مذاکره شود.

نکته این است که غنی سازی ۶۰درصدی می‌تواند همسایگان ایران را نگران کند و آنها را همسو با غرب به دنبال تضعیف ایران، سوق دهد. جمهوری اسلامی در طراحی نقشه جدید خود تنها در صورت توسعه عمیق روابط با عربستان و ترکیه می‌تواند به موفقیت دست یابد اما این مساله منوط به حل نگرانی‌های هسته‌ای این دو کشور است و نه آژانس!

اگر این بخش پازل را جمهوری اسلامی به درستی، بچیند قاعدتا می‌تواند بدون توافق در یک پروسه طولانی دوام آورده و با امتیاز بیشتری به توافق با غرب برسد. باید توجه کرد به واکنش فرانسه در خصوص زیردریایی‌های هسته‌ای استرالیا و دلخوری فرانسه از آمریکا. باید توجه کرد و رابطه اقتصادی استرالیا و چین در زمینه سنگ‌آهن و زغالسنگ در کنار مجهز شدن استرالیا به زیردریایی‌های هسته‌ای که واکنش چین را در پی خواهد داشت.

در یک کلام، فصل جدیدی از تقابلات و تفاهمات در دنیا آغاز شده و ایران اگر قصدی برای توافق برجام ندارد (که به نظر ندارد)، تنها با رفع نگرانی هسته‌ای همسایگان و تعمیق روابط با چین می‌تواند روی پای خود بایستید وگرنه تحرکات نظامی پاکستان و آذربایجان به همراه فشارهای احتمالی غرب جدی خواهد بود.

در خصوص برجام، توجه کنیم که ایران صبر غرب را بیش از اندازه آزموده و آنها مکانیزم ماشه را ممکن است اجرا کنند. همچنین برخلاف خواسته‌های روسیه مبنی بر ادامه مذاکرات دور هفتم، ایران موضع‌گیری کرده و می‌گوید دور جدیدی از مذاکرات آغاز خواهد شد. آمریکا نیز واکنش نشان داده و می‌گوید در این صورت، به مشکل جدی خواهیم خورد!

سهم‌های پرپتانسیل

صنعت پالایش نفت، وضعیت نفت و به طور کل انرژی دستخوش تغییرات اساسی متاثر از خشکسالی، سیاست‌های محیط‌زیستی، ویروس کرونا و تقابل اقتصادهای بزرگ دنیا شده است. در این بین علی رغم تهدیدهای مکرر چین در آزادسازی ذخایر نفت خام(۲۲۰ میلیون بشکه نفت تمام ذخایر چین است) اما بدلیل تقاضای قابل توجه و تورم‌های پیش رو اقتصادهای دنیا بالاخص آمریکا بدلیل سیاست‌های انبساطی، چشم‌انداز نفت تا یک سال دیگر حداقل بالای ۷۰ دلار است. این اتفاق و همچنین واکسیناسیون گسترده منجر به افزایش کرک اسپرد نفتی در سطح دنیا می‌شود. در داخل بعد از به کرسی نشستن وزیر نفت، تعیین معاونین، اکنون بعد از چند ماه بالاخره شنیده‌ها حاکی از آن است که خوراک نفت خام این گروه بزودی اعلام می‌شود. این فرمول که در گذشته میانگینی از قیمت نفت عمان، دوبی و برنت در ۹۵ درصد منهای ۱.۳۴ دلار در هر بشکه برای نفت سبک و ۳.۱ دلار در هر بشکه برای نفت سنگین بوده است، اکنون در دستورالعمل جدید شنیده می‌شود ۴ دلار تخفیف برای نفت سبک و ۶ دلار برای نفت سنگین ابلاغ می‌شود، این اتفاق باعث می‌شود که شرکت‌های این گروه، #شبندر، #شتران، #شاوان، #شپنا، #شبریز، #شراز و #نفت_ستاره_تاپیکو بتوانند گزارش‌های خود را روانه کدال کنند.

در قطعه سازان به واسطه افت های اخیر، سهم های p.e محور نیز دیده می شوند. #خکار در آینده نزدیک مجمع تجدید ارزیابی خواهد داشت که قیمت آن را تعدیل می کند. ضمنا طی ماه های اخیر بازدهی منفی سنگینی داشته اما به لحاظ p.e ttm در محدوده زیر ۹ واحد قرار دارد. انتظار تحلیلی ما این است که این p.e در سناریو محافظه کارانه هم حفظ شود. ازانجا این صنعت خالی از سهم های p.e محور است لذا در میان مدت انتظار بازده مناسب از خکار داریم. ارزش معاملات میانگین خکار به صورت روزانه بیش از ۱۰ میلیارد تومان است و ارزش بازار آن نیز در مرز هزار میلیارد تومان قرار دارد.

#فروس به دلیل قطعی برق، تابستان چندان جالبی نداشته اما قیمت های جهانی صعودی است و همچنان به واسطه این شرایط در دو فصل باقی مانده می تواند تحرکات خوبی داشته باشد. اگر قطعی برق نبود، فروس بیش از ۱۲۰تومان سود می ساخت. حالا می توان گفت بازهم به واسط طرح توسعه تعریف شده و تقویت هرچه بیشتر نرخ فروسیلیس در چین به واسطه سیاست های سختگیرانه، شرایط به نفع این شرکت است.

فارکس

بیش از 60 جفت ارز محبوب دنیا را انتخاب و به بزرگترین بازار مالی دنیا، که حجم معاملات روزانه به بیش از 6.6 تریلیون دلار میرسد، دسترسی پیدا کنید. از نقدینگی بالا، اجرای سریع و حفاظت موجودی منفی لذت ببرید

در فارکس ترید کنید و راه خودتان را بسازید

آیا هنوز کاملا آماده نیستید؟؟ یک حساب دمو را امتحان کنید حساب آزمایشی رایگان

مشخصات کالاهای معاملاتی فارکس

نماد سایز قرارداد حداقل اسپرد اسپرد معمول کارمزد شبانه (سواپ) خرید کارمزد شبانه (سواپ) فروش
EURUSD 100 000 EUR 1.0 1.1 -3,71 0,13
GBPUSD 100 000 GBP 1.0 1.4 -2,02 -0,12
USDCAD 100 000 USD 1.0 1.2 -0,79 -1,365
USDCHF 100 000 USD 1.0 1.5 0,405 -2,545
USDJPY 100 000 USD 1.0 1.2 -0,215 -1,955
AUDUSD 100 000 AUD 1.0 1.2 -0,14 -4,51

آیا هنوز کاملا آماده نیستید؟؟ یک حساب دمو را امتحان کنید حساب آزمایشی رایگان

فارکس چیست؟

فارکس، که به عنوان صرافی خارجی شناخته میشود، بازارجهانی برای مبادله ارزهای مختلف دربرابر یکدیگر است. بازارهای فارکس بیشترین حجم ها و همچنین بیشترین نقدینگی را در جهان دارند. با Ventezo معامله گران فارکس میتوانند انواع جفت های فارکس که میتوانند اصلی، فرعی یا خاص باشند را معامله کنند.

بیش از 30 جفت ارز را معامله کنید

اسپردهای رقابتی

اهرم 1:1000

اسپردهای متغیر

کمیسیون 0

بدون هزینه مخفی

باز بودن 24 ساعت طی 5 روز هفته

نقدینگی بالای بین بانکی

آیا هنوز کاملا آماده نیستید؟؟ یک حساب دمو را امتحان کنید حساب آزمایشی رایگان

چگونه معامله فارکس کار میکند؟

هنگام معامله جفت ارزهای خارجی، معامله گرها پیش بینی میکنند که قیمت ارز در برابر ارز دیگر زیاد میشود یا کاهش میابد، و تصمیم میگیرند که بخرند یا بفروشند.

مثال1: خرید EUR/USD

قیمت ارز یورو (ارز پایه) در برابر دلار(ارز وابسته) برابر 1.10429/1.10436 است

شما تصمیم میگیرید 10.000 یورو بخاطر اینکه پیش بینی کردید قیمت EURUSD صعودی است، بخرید . اهرم EURUSD برابر 1:200 (نرخ مارجین 0.5%) است، که به معنی آنست که شما میتوانید یک موقعیت تا سقف 200 برابر سرمایه مورد نیاز برای ترید، باز کنید.

قیمت در طی روز تا 1.10503/1.10510 بالا میرود، پیش بینی شما به نتیجه میرسد.در این قیمت شما تصمیم میگیرید که موقعیت خود را با فروش در قیمت کنونی فروش 1.10503 ببندید که به معنی 67 پوینت حرکت است. شما معادل 6.7 یورو سود کسب کرده اید. (10.000* (1.10503-1.10436) )

مثال 2 : فروش EURUSD

قیمت یورو در برابر دلار 1.10479/1.10486 است.

اخبار بی ثباتی سیاسی نشان میدهد که قیمت یورو احتمالا در برابر دلار آمریکا کاهش میابد، شما مجبور به فروش 10.000 یورو میشوید. اهرم EURUSD همان 1:200 باقی میماند.

قیمت در طی روز به 1.10453/1.10462 میرسد و پیش بینی شما تایید میشود. در این نقطه شما تصمیم میگیرید موقعیت خود را با خرید یورو در قیمت 1.10462 ببندید، که 17 پوینت حرکت داشته است. سود شما معادل 1.7 یورو است.

آیا آماده شروع هستید؟

یک حساب باز کنید و متوجه شوید چرا بیشتر معامله گرها بروکر ventezo را انتخاب میکنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا