اموزش معامله گری

ایندکس(INDEX) چیست؟

شاخص اچ چیست؟

استفاده از یک شاخص برای ارزیابی کار پژوهشگران درست به نظر نمی‌رسد. استفاده ترکیبی از این شاخص‌ها و با استفاده از مهمترین ابزارهای مطالعات استنادی موجود که عبارتند از وب آو ساینس، اسکوپوس، گوگل اسکالر برای ارزیابی کیفیت کار پژوهشی پژوهشگران می‌تواند کارساز باشد. در غالب تحلیل‌های صورت گرفته از عملکرد پژوهشی محققان هم در ایران و هم در خارج از ایران از سه شاخص اچ، جی، و ام استفاده شده است.

تعیین کیفیت پژوهش‌های علمی همواره موضوعی بحث برانگیز و حائز اهمیت بوده است. در این مقاله به اختصار به معرفی شاخص‌های علم‌سنجی محققان پرداخته شده است.

شاخص هرش یا اچ ایندکس (H)

شاخص (H) در سال ۲۰۰۵ توسط جرج هرش، فیزیکدان آرژانتینی ارائه شده است. هرش، شاخصی است که هم قدرت تولید علمی یک محقق و هم تأثیر علمی او را با عدد نشان می‌دهد. شاخص H یک محقق عبارت است از: H تعداد از کل مقالات (Np) وی که هر کدام حداقل H استناد داشته باشد و سایر مقالات او (Np–H) کمتر یا مساوی H (≤H) استناد داشته باشند.

این شاخص، علاوه بر اینکه برای یک محقق بکار می‌رود می‌تواند برای سنجش قدرت تولید و تأثیر علمی گروهی از محققان، یک گروه دانشگاهی، مجلات یا حتی یک کشور نیز به کار می‌رود.

مزایای شاخص هرش:

* شاخص هرش هم ارزشیابی کیفی (تاثیر یا استنادات دریافت شده) را مدنظر دارد و هم ارزشیابی کمی (تعداد مقالات) و معایب سایر شاخص‌های علم‌سنجی مانند شمارش تعداد کل مقالات یا تعداد کل استنادها را ندارد.

* شاخص هرش برآوردی قوی از تاثیر گسترده¬ی مقالات پژوهشی یک پژوهشگر ارائه می¬دهد؛ بدین معنا که مقالات کم استناد (یا بدون استناد)، یا مقالات پر استناد را از محاسبه نادیده می‌گیرد.

* وان ران در مورد شاخص هرش معتقد است که این شاخص می¬تواند معیار خوبی در ارزیابی محققانی باشد که هر چند تاثیر قابل توجهی در مشارکت علمی داشته¬اند ولی با استفاده از مجاری مرسوم علم¬سنجی کار علمی آنها فرصت نمود نیافته است.

* مزیت دیگر شاخص هرش این است که داده¬های لازم برای محاسبه به آسانی از طریق پایگاههای استنادی آی اس آی، اسکوپوس، و گوگل اسکالر بدون نیاز به هر گونه پردازش اطلاعات قابل دسترسی است.

معایب

* میزان تجمع ارجاعات مشخص نیست (مقالات با ارجاعات بسیار زیاد مشخص نمیشود). به عبارت دیگر اهمیتی به چگونگی توزیع ارجاعات نمیدهد . این مشکل با تعریف i10-index یا h10-index قابل حل است. این شاخص عبارت است از تعداد مقالات دارای بیش از 10 ارجاع.

* منابع مختلف (مانند Google Scholar- WOS-Scopus ) H index های متفاوتی را نشان می دهند و این مورد موجب اشکال در مقایسه افراد می شود.

* دانشمندان و پژوهشگرانی که به هر علت تعداد مقالات آنها بسیار کم ولی بسیار تاثیرگذار بوده¬اند، اچ ایندکس کمی دریافت می¬کنند (مانند اواریست گالوا که دو مقاله بیشتر ندارد ولی دنیای علم را با همان دو مقاله تحت تاثیر قرار داده است، در عین حال اچ ایندکس او 2 است، یا آلبرت انیشتین که اچ ایندکس برابر 4 یا 5 دارد. عکس این مساله نیز صادق است.

* شاخص اچ حداکثر ارجاعات یک فرد را نشان نمی دهد، ممکن است دانشمندی در یکی از مقالات خود 1000 ارجاع ایندکس(INDEX) چیست؟ داشته و به عنوان مقاله پراستناد معرفی شده باشد ولی این مقاله تأثیری در شاخص اچ این فرد ندارد؛

* کلی و جنیون ضمن برشمردن محدودیتهای انواع شاخص¬های متداول علم¬سنجی، از جمله شاخص¬های متاثر از تعداد استنادها (مثل شاخص H) اظهار می دارند که تعداد استنادها تحت تاثیر خوداستنادی، استناد به همکاران، و پراستناد بودن ذاتی مقالات مروری نسبت به مقالات پژوهش قرار دارند. آنها به تاثیرپذیری شاخص H از محل اقامت محقق، متغیر بودن مقدار آن برای محققان رشته¬های علمی مختلف، و نوسان زیاد آن بر اثر اختلاف جزئی در مدت زمان فعالیت علمی محققان جوان و تازه¬کار اشاره می¬کنند.

* از آنجا که ارزش‌های شاخص هرش (یعنی مقالات منتشر شده و استنادهای دریافتی) در طول زمان افزایش می¬یابد، شاخص هرش یک پژوهشگر به دوره زمانی علمی پژوهشگر (یعنی سال¬های انتشار) وابسته است، بنابراین با شاخص هرش نمی‌توان افراد جوان را با محققان مسن‌ مقایسه کرد.

* تفاوت‌های مربوط به رفتار و اصول استناددهی در حوزه‌های مختلف علمی، در شاخص H در نظر گرفته نمی‌شود. عقیده بر آن است که استناددهی به طور کل تحت تاثیر عوامل وابسته به رشته است و باعث می¬شود نه تنها مقایسه حوزه-های مختلف با هم بی‌اعتبار شود بلکه حتی در درون یک رشته و بین حوزه¬های مختلف آن نیز ارزشی نداشته باشد.
شاخص H اطلاعات مربوط به جایگاه نویسنده در بین فهرست نویسندگان را در نظر نمی¬گیرد در حالیکه در بعضی از حوزه¬ها این مساله حائز اهمیت است.
با استفاده از خوداستنادی¬ها می¬توان شاخص H را دستکاری کرد و در این مورد اگر از داده¬های گوگل اسکالر استفاده شود حتی مدارک تولید شده توسط کامپیوتر را می توان برای دستکاری آن به کار برد.

شاخص G

یکی دیگر از ضعف های شاخص اچ، نادیده گرفتن مقالات پراستناد است و البته توجهی به مقالات با استناد پایین هم نمی‌کند. برای رفع این ضعف شاخص g توسط لئو اگه پیشنهاد شده است. شاخص g گونه تعدیل یافته شاخص هرش است و مبنای محاسبه آن توزیع استنادهای دریافت شده توسط مقالات یک محقق است. در این شاخص بر خلاف شاخص هرش به مقالاتی که بیشتر مورد استناد قرار می¬گیرد وزن بیشتری داده می شود.

بنا به تعریف اگه شاخص g بصورت زیر محاسبه می‌شود: اگر مجموعه مقالات یک محقق را به ترتیب نزولی تعداد استنادهای دریافتی¬شان مرتب کنیم شاخص g آن عبارتست از g مقاله¬ای که مجموع استنادهای آنها حداقل مساوی یا بزرگتر از g2 (≤g) استناد باشد. بنا به تعریف همیشه g≥H است. برخلاف شاخص H، شاخص g به تعداد کل استنادات مقالاتی که بیشترین تعداد استناد را دریافت کرده¬اند بستگی دارد.

شاخص M

پارامتر ام یکی دیگر از شاخص¬هایی است که برای کاهش کاستی¬های شاخص هرش معرفی شده است. می‌دانیم که شاخص هرش به طول مدت زمان کاری هر پژوهشگر بستگی دارد. از جمله ضعف های شاخص H این است که شاخص H نویسندگان تازه کار را به سبب کوتاه بودن عمر پژوهشی نمی‌توان با نویسندگان کهنه کار مقایسه کرد، چرا که میزان ایندکس(INDEX) چیست؟ مقالات و استنادات با گذشت زمان افزایش می‌یابد. به همین جهت خود هرش برای مقایسه دانشمندان در مراحل مختلف دوره فعالیتشان، پارامتر m را عرضه کرد. پارامتر ام دستاورد تقسیم شاخص هرش بر عمر علمی یک پژوهشگر است. منظور از عمر علمی پژوهشگر شمار سال‌هایی است که از زمان انتشار نخستین مقاله او می¬گذرد.

شاخص H فردی

هرش (2005) معتقد است که ارزش¬های H در رشته¬های مختلف تفاوت‌های زیادی با هم دارند. رشته¬های دانشگاهی از نظر متوسط تعداد ارجاعات در هر مقاله و نیز متوسط تعداد مقالات منتشر شده توسط هر یک از محققان با هم فرق دارند. او پیشنهاد می¬کند که در مواردی که تفاوتهای زیادی در تعداد نویسندگان همکار وجود دارد بهتر است که شاخص H را با عاملی که نشان دهنده متوسط تعداد همکاران است نرمال¬سازی کرد. این شاخص با تقسیم کردن شاخص H بر متوسط تعداد نویسندگان شرکت کننده در نگارش مقاله که در به دست آمدن شاخص H سهم داشته¬اند به دست می¬آید و برای کاستن از تاثیر همکاری در تالیف ابداع شده و HI نامیده می¬شود. باتیستا و همکاران (2006) عنوان می¬کنند که مادامیکه مقالات با نویسندگان بیشتر، خوداستنادی¬های بیشتری دریافت می¬کنند و مادامیکه رفتار همکاری تالیف وابسته به ویژگیهای رشته¬های خاص است، شاخص H فردی می¬تواند کیفیت برونداد علمی افراد را در سطح رشته¬ها را ارزیابی کند.

شاخص H متاخر

این شاخص برای ارتقای شاخص H و وزن دادن به مقالات جدید ابداع شده است. در این شاخص به مقالات جدید وزن بیشتری نسبت به مقالات قدیمی¬تر داده می¬شود، درنتیجه به محققانی که فعالیتهای علمی متداوم و پیوسته دارند امتیاز بیشتری می¬دهد.

نتیجه گیری

کاملا واضح است که عملکرد علمی چندبعدی است و استفاده از یک شاخص برای ارزیابی کار پژوهشگران درست به نظر نمی رسد. استفاده ترکیبی از این شاخص¬ها و با استفاده از مهمترین ابزارهای مطالعات استنادی موجود که عبارتند از وب آو ساینس، اسکوپوس، گوگل اسکالر برای ارزیابی کیفیت کار پژوهشی پژوهشگران می¬تواند کارساز باشد. در غالب تحلیل¬های صورت گرفته از عملکرد پژوهشی محققان هم در ایران و هم در خارج از ایران از سه شاخص H، g، و پارامتر ام استفاده شده است.

شاخص دلار چیست؟یک ابزار کاربردی برای معاملات

دلار برای دهه هاست که ارز اصلی در سیستم مالی بین المللی میباشد. واحد پول بزرگترین اقتصاد جهان که دارای بیشترین شناوری بازار(شناوری نقدینگی) در جهان میباشد. شاخص دلار یک راه ساده برای پیش بینی رشد دلار در مقایسه با سایر ارزهای بین المللی است. در این مقاله قصد داریم در ارتباط با محاسبات و ارتباط با دیگر دارایی ها و علم اینکه چطور از آن استفاده کنیم، صحبت کنیم.

فهرست این مقاله

شاخص دلار چیست

شاخص دلار آمریکا (USDX) ارزش دلار آمریکا را در مقایسه با یک سبد متشکل از ۶ ارز بین المللی دیگر نشان میدهد. این شاخص در سال ۱۹۷۳ عنوان شد.این شاخص با ارزشی برابر با ۱۰۰ واحد و در بازار قراردادهای فیوچر آمریکا معامله می شد. شاخص دلار نشان دهنده یک میانگین وزنی هندسی از مقایسه دلار با ۶ ارز زیر میباشد :

(Euro (EUR) ،Japanese yen (JPY) ،British pound (GBP) ،Canadian dollar (CAD) ،Swedish crown (SEK) ،Swiss franc (CHF

همانطور که درشکل بالا مشاهده می شود یورو با داشتن ۵۷٫۶ درصد بیشترین وزن را در این شاخص دارد.

تا سال ۱۹۹۸ مارک آلمان بزرگترین شریک در شاخص دلار بود (در آن زمان تعداد این ارزها ۱۰ عدد بود) و در حدود ۲۱ درصد از این شاخص سهم داشت .تا زمانیکه یورو با ۵۷۰۶ درصد سنگین ترین وزن در این شاخص را به خودش اختصاص داد. این شاخص در سال ۱۹۹۹ و با معرفی یورو به عنوان واحد پول اروپا بازنگری شد و از تعداد ۱۰ ارز به ۶ ارز کاهش یافت و وزن آنها نیز مورد بازنگری قرار گرفت و به یورو بیشترین وزن داده شد. در شکل بالا وزن هریک از ارزهایی که در شاخص دلار قرار دارند بر حسب درصد عنوان شده است .

نحوه محاسبه شاخص دلار

در زیر فرمول محاسبه شاخص دلار را بر اساس ارزهایی که شامل می شود عنوان شده است:

۵۰٫۱۴۳۴۸۱۱۲ * ((EUR ^ 0,576) * (JPY ^ 0.136) * (GBP ^ 0.119) *(CAD ^ 0.091) * (SEK ^ 0.042) * (CHF ^ 0.036))

به شاخص وزنی – حجمی دلار (Volume-Weighted USDX) شاخص گستره (Broad Index) نیز گفته می شود که به عنوان یک شاخص جایگزین و دقیق شناخته می شود.فدرال رزرو (بانک مرکزی دولت فدرال آمریکا) در سال ۱۹۸۸ این شاخص را محاسبه و در محاسبه آن،دلار را با تعداد قابل توجهی بیشتر از محصولات مورد مقایسه قرار داد. ولی وزن ارزها بستگی به حجم بخصوص در صادرات و واردات دارد. به همین خاطر یوان چین که در شاخص دلار در نظر گرفته نمی شود ،در این شاخص در کنار یورو بیشترین وزن را به خود اختصاص می دهد.

نوسانات تاریخی

شاخص دلار یک ابزار بسیار عالی برای تحلیل میباشد. به این دلیلکه در یک لحظه قدرت و یا ضعف دلار را در مقایسه با شش ارز قدرتمند متوجه می شوید و بررسی میکنید. به این صورت که اگر این شاخص صعودی بود نشان دهنده این است که دلار در مقابل این شش ارز قوی تر شده است و یا در حال قویتر شدن است. اگر این شاخص نزولی بود سیگنال ضعیف شدن دلار در مقایسه با آنها میباشد.به این ترتیب یک چشم انداز از وضعیت دلار و این شش ارز در مقایسه با هم برای تحلیل گران بوجود می آید.

در شکل بالا نوسانات شاخص دلار را در دهه گذشته مشاهده می کنید. برجسته ترین و مهمترین اتفاق در تاریخ این شاخص مربوط به ترکیدن حباب کالاهای با ارزش (Commodities) در سال ۱۹۸۰ می باشد. این مسئله بطور کلی به دلار نسبت داده می شود که در این سالها یک کف ایجاد کرد و سپس ظرف پنج سال بعد به دو برابر آن واحد رسید. بین سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ شاخص دلار یک فاز افت قابل توجه را نشان میدهد و پس از آن در تابستان ۲۰۰۱ یک رشد ۵۰ درصدی و قوی شدن دلار را نشان می دهد.

سیاست رو به رشد بانک مرکزی آمریکا(فدرال رزرو) باعث یک نزول تا محدوده ۷۲ واحد در سال ۲۰۰۸ شد.تشدید بحران مالی جهانی نیز تنها ظرف چند ماه این شاخص را به سمت ۹۰ واحد پرتاب کرد. محدوده ای که در آن مدتی آرام گرفت و تثبیت شد و در اواخر سال ۲۰۱۴ مجدداً روند افزایشی خود را از سر گرفت.

ارتباط شاخص دلار با سایر دارایی ها

فعالان بازار که علاقمند به دانستن ارتباط سایر داراییها با شاخص دلار هستند می دانند که دلار آمریکا نقش بسیار مهمی را در بازارها دارد. نوسانات تاریخی قیمت به ما نشان می دهد که ارز اصلی ارتباط ناچیز و معکوسی با بازار کالاهای اساسی (Commodities) دارد که در شکل زیر به تصویر کشده شده است. در زیر نمودار می توانید ضرایب ارتباط برای شاخص کامودیتی (CRB) ملاحظه نمایید.

شاخص دلار ، ابزاری قابل معامله

معامله گرانی که می خواهند شاخص دلار را خرید ایندکس(INDEX) چیست؟ ایندکس(INDEX) چیست؟ و فروش کنند می توانند به راحتی اینکار را انجام دهند. شاخص دلار در بازار فیوچر در حدود ۲۰ سال است که مورد معامله قرار می گیرد.این معاملات از روز دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۲ صبح تا ۲۳ و از سال ۲۰۰۷ بصورت الکترونیکی انجام می شود. هر واحد از شاخص دلار نشان دهنده ۱۰۰۰ دلار است و کوچکترین واحد ۱ تیک است که نشان دهنده ۵ دلار می باشد.

چشم انداز دلار آمریکا

دلار آمریکا مهمترین ارز جهان میباشد و خواهد بود (از نظر نویسنده) که دلیل آن اندازه اقتصاد امریکا، نقدینگی موجود در بازارهای مالی و یا جایگاه بخصوص بانک مرکزی آمریکا می باشد. البته باید اشاره کرد که آمریکا سرگروه و پیشرو اقتصاد جهان است.ولی اقتصاد چین هم به سرعت در حال پیشرفت و نفوذ می باشد و بعید به نظر نمیرسد که این جایگاه به زودی در آینده تغییر کند.

منبع : www.tradersonline-mag.com

ترجمه توسط: آرش محجوب و امیر حسین خدری

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ایندکس(INDEX) چیست؟ ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

ایندکس در پایگاه داده( SQL ) چیست ؟

سیستم‌های پایگاه داده به دلیل سرعت کم دیسک سخت، نمی‌توانند با سرعت بالا کار جستجو و مرتب‌سازی اطلاعات را انجام دهند.

این مشکل به ویژه هنگامی که حجم اطلاعات بسیار زیاد است، باعث غیرقابل استفاده شدن سیستم و افزایش فشار روی سخت‌افزار و افزایش هزینه‌های سخت‌افزاری می‌شود.

پایگاه داده

برای رفع مشکل کندی جستجو و مرتب‌سازی، سیستم‌های پایگاه داده مثل SQL Server و MySQL و سایر سیستم‌های مدیریت پایگاه داده، با Index گذاری روی اطلاعات در SQL، کار جستجو و مرتب‌سازی را سرعت می‌دهند.

Index چیست ؟

ایندکس یک کپی جداگانه از اطلاعات است که به ترتیب دلخواه مرتب شده است. جستجو روی یک جدول مرتب شده با استفاده از روش دودویی بسیار سریع‌تر از پیمایش کلی اطلاعات است.

جستجوی دودویی به طور خلاصه، با اطلاع از اینکه اطلاعات مرتب شده هستند، می‌تواند حجم بزرگی از اطلاعات را در زمانی اندک پیمایش کند.
برای مثال اگر اطلاعات ما به شکل زیر باشد:

برای پیدا کردن حرف E از میان اطلاعات بالا به روش دودویی، عنصر وسط یعنی D را بررسی می‌کنیم. چون D از E کوچک‌تر است، متوجه می‌شویم که E از ردیف اول تا چهارم قرار ندارد و به همین شکل، اطلاعات به دو نیم تقسیم می‌شوند تا به هدف خود برسیم.

با استفاده از جستجوی دودویی، تعداد مقایسه‌ها به ویژه هنگامی که اطلاعات بسیار پرحجم هستند، کاهش چشمگیری پیدا می‌کند و در زمانی بسیار کوتاه می‌توانیم مقدار مورد نظر را پیدا کنیم.

البته توجه به این نکته ضروری است که مرتب کردن اطلاعات در Index خود کاری زمان‌بر است و روی اطلاعاتی می‌توانیم Index گذاری کنیم که حجم Insert در آن‌ها کم و حجم جستجو در آن‌ها زیاد است.

لزوم ایندکس گذاری به صورت دستی

همان طور که گفته شد، Index یک جدول کپی از اطلاعات است و فضای پایگاه داده را اشغال می‌کند. علاوه بر این، Index گذاری کاری پر هزینه است و در نتیجه نمی‌توان آن را روی تمامی جدول‌ها و تمام اطلاعات به انجام رساند.

در عوض این برنامه‌نویس است که می‌بایست تشخیص دهد، روی کدام جدول و کدام ستون‌ها Index گذاشته شود. انتخاب دقیق و کارآمد ستون‌ها برای ایندکس گذاری سبب می‌شود تا کار جستجو روی اطلاعات بسیار سریع انجام شود و در نتیجه عملکرد کلی سیستم نیز بهبود پیدا می‌کند.

جستجوهای انجام شده توسط JOINها

جستجوها در پایگاه داده همیشه به صورت صریح و توسط برنامه‌نویس به انجام نمی‌رسند. به عبارت دیگر، دستور WHERE تنها دستوری نیست که کار جستجو را انجام می‌دهد.

دستورات دیگری مثل JOINها نیز برای یافتن ردیف‌های متناظر می‌بایست کار جستجو را انجام دهند. حتی توجه به این نکته ضروری است که JOINها به دلیل سر و کار داشتن با تعداد زیاد ردیف‌ها، فشار بسیار زیادی به پایگاه داده وارد می‌کنند.

بنابراین هنگامی که از JOINها روی ستون‌های مورد نظر استفاده می‌کنید، لازم است تا با دقت بررسی کنید که آیا ستون‌های مورد مقایسه و جستجو دارای Index هستند یا خیر.

اچ ایندکس چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

همزمان با رشد تکنولوژی و مهیا شدن بسترهای مرتبط با آن روند پیشرفت علم نیز سرعت گرفت. به گونه‌ای که با به هم گره خوردن این دو هر روز شاهد نوآوری‌های چشم‌گیرتری نیز هستیم. با پیشرفت اینترنت و توسعه‌ی اپلیکیشن‌ها بر بستر آن، مبادله‌ی اطلاعات و مقالات علمی رشد چشمگیری گرفت. به همین دلیل نیز بخش عظیمی از فضای مجازی را به خود اختصاص داد. امروزه با یک سرچ ساده می‌توان به بسیاری از داده‌ها و اطلاعات علمی، منابع مختلف، مقالات و … دست یافت. بنابراین وجود شاخص‌های علم‌سنجی می‌تواند به یافتن اطلاعات ارزشمند و از منبع موثق کمک کند. یکی از این شاخص‌های علم‌سنجی معیار اچ ایندکس است.

اچ-ایندکس چرا به وجود آمد؟

اگر در فضای وب جستجو کنید مقاله‌های فراوانی پیدا می‌کنید که ممکن است از تاثیرگذاری لازم برخوردار نباشند. در حالیکه مقاله‌هایی می‌یابید که می‌توان از آنها به عنوان منبع استفاده کرد. بدون شک باید تفاوتهایی میان اینها باشد. اچ-ایندکس با محاسبه‌ی توزیع استنادات داده شده به مقاله‌ی محقق، این قابلیت را دارد که محققان تاثیرگذار را شناسایی کند.

پیش از ایجاد اچ ایندکس، یکی از معیارهای اساسی تعداد مقاله‌های پژوهشگر بود. در این بین معیاری برای سنجش میزان کیفیت آنها وجود نداشت یا حداقل خیلی مورد توجه قرار نمی‌گرفت. همچنین ممکن بود یک مقاله با تعداد استناد بالا به تنهایی به عنوان شاخص علم‌سنجی پژوهشگر در نظر گرفته شود فارغ از کیفیت سایر مقاله‌های پژوهشگر. این شاخص باعث می‌شود فرد در تحقیقات و مقالات خود وسواس بیشتری به خرج دهد. از نوشتن مقالات بی‌کیفیت خوددداری کند. پس با وجود شاخص اچ-ایندکس، معیار صرفا تعداد مقالات نخواهد بود.

پایگاه‌های محاسبه‌ی اچ ایندکس

ابزارها و پایگاه‌های زیادی برای محاسبه‌ی اچ ایندکس وجود دارند. از جمله پایگاه داده web of science، اسکوپوس و گوگل اسکالر که از زبان انگلیسی پشتیبانی می‌کنند. برای زبان فارسی نیز میتوان از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) استفاده کرد.

ایندکس سایت در گوگل چیست؟

طراحی سایت قم قصد دارد در این مقاله با یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه مدیریت سایت با موضوع نحوه عملکرد موتورهای جستجو و قرار گرفتن سایت در لیست نتایج بپردازیم. اولین قدم قبل از انجام بهینه سازی و یا سئو سایت ایندکس شدن صفحات است. شاید بارها برای شما پیش آمده است که صفحه ای را در سایتتان منتشر کرده اید ولی در لیست نتایج گوگل مشاهده نمی کنید. این بدلیل ایندکس نشدن صفحات یعنی قرار نگرفتن در لیست کتابخانه گوگل است. اما اینکه اصلا ایندکس شدن چیست و راههای افزایش آن کدامند موضوعاتی هستند که در ادامه به آن می پردازیم.

اما آنچه که بدیهی است، دنیای سئو بزرگتر و پیچیده تر از آنچه که تصور می کنیم است. تولید محتوا و نحوه انتخاب کلید واژه یکی از بخش اصلی و مهم سئو می باشد. فرآیند سئو پس از فراهم کردن محتوای مناسب و انتشار آن در وب سایت زمانی شروع می شود که صفحه ایجاد شده اصلاحا ایندکس شده باشند، سپس بهینه سازی و ارتقا رتبه گوگل انجام شود.

واژه ایندکس گوگل به همراه خزنده گوگل دو واژه ی مهم در بهینه سازی سایت به شمار می آیند.

خزنده (crawl) گوگل چیست؟

خزندیدن یعنی دنبال کردن یک مسیر. روبات ها پس از ورود به هر صفحه از سایت، لینک های موجود در صفحه را دنبال کرده و به دیگر صفحات سایت نیز وارد می شوند. پیمایش این مسیر ها همان عمل خزیدن گوگل است. البته در این بین با استفاده از فایل Robots.txt می توان لینک ها و صفحاتی که نمی خواهیم پیمایش شوند را برای گوگل مشخص کنیم.

ایندکس (Index) گوگل چیست؟

زمانی که لینکی برای بررسی به گوگل ارسال می شود، گوگل عمل خزیدن را آغاز می کند. پس از پیمایش محتویات صفحه اصلی و لینک های موجود، چگالی کلمات کلیدی را بررسی کرده و این کار را ادامه می دهد، تا زمانی که هیچ ارتباطی خارجی دیگری در صفحه پیدا نکند. . سپس کلیه صفحات شناسایی شده، جهت ایندکس ارسال می شوند و در نهایت با توجه به نوع کلمات کلیدی و دیگر معیارهای سئو، صفحات رتبه بندی شده و در کتابخانه ایندکس گوگل قرار می گیرند. گوگل در هر با جستجوی کاربر، سایت هایی را نمایش می دهد که در رتبه اول اندکس گوگل قرار دارند.

به زبان ساده قرار گرفتن یک صفحه اینترنتی در لیست گوگل، ایندکس گوگل گفته می شود.

روش های سریع ایندکس گوگل

یکی از دغدغه های اصلی مدیران وب سایت ها قرار گرفتن آنها در لیست نتایج گوگل است. این امر مستلزم زمان بوده و آنچه که مهم است کوتاهتر کردن این زمان خصوصا برای سایتهای تازه بارگذاری شده می باشد. از طریق روشهایی زیر می توان زمان ایندکس شدن گوگل را کاهش داد.

۱- بک لینک: لینک سایت خود را در دیگر سایتها قرار دهید تا زمان پیمایش آنها خزنده گوگل سایت شما را نیز بررسی و ایندکس نماید. البته اگر ارتباطی بین صفحات داخلی شما وجود نداشته باشد تنها صفحه ای که خزنده دیده است در لیست ایندکس قرار می گیرد.

۲- نقشه سایت: جهت معرفی سایت خود به گوگل می توانید از نقشه سایت استفاده کنید. نقشه سایت حاوی تمامی این مسیرها بوده و ایجاد آن در سایت باعث می شود، روبات های گوگل عمیق تر سایت را بررسی کرده و به دیگر صفحات نیز هدایت شده و آن ها را ایندکس نمایند. بعد از ایجاد صفحات شما حتی اگر لینک سایت خود را معرفی نکنید به صورت خودکار توسط گوگل ایندکس می شود البته این کار زمان بر است. اما وجود ایندکس(INDEX) چیست؟ نقشه سایت باعث می شود با سرعت بیشتری این کار انجام شود.

۳- ابزار گوگل وبمستر تولز: گوگل به عنوان یک موتور جستجوی قدرتنمد امکان مدیریت سایت را دراختیار شما قرارمی دهد. با این ابزار بسیار ساده و تنها با داشتن یک اکانت گوگل و ثبت نام در گوگل وبمستر شما می توانید از امکانات آن استفاده کنید.

-قسمت optimization و سپس sitemap جهت ایجاد لینک نفشه سایت.

– قسمت google index با زیر شاخه به نام های Index Status ، Blocked Resources،Remove URLs امکان معرفی، بلاک وحذف صفحات از لینک ایندکس گوگل.

۴- ایجاد پروفایل شبکه های اجتماعی: با بازار یابی شبکه های اجتماعی و دریافت لینک از آن ها مطالب سایت خود را به اشتراک بگذاید. از آنجایی که لینک های ورودی به سایت شما توسط موتورهای جستجو مورد بررسی قرار می گیرند، اگر این لینک از شبکه های اجتماعی به سایت شما هدایت شوند، برای گوگل دارای اهمیت خاصی دارند و رتبه بالایی را به آن اختصاص می دهد.

۵- لینک سازی داخلی: لینک سازی داخلی نه تنها یکی از ترفندهای سئو به حساب می آید بلکه باعث نگه داشتن کاربر در سایت شده و به افزایش سرعت ایندکس صفحات نیز کمک می کند.

۶- مطالب تکراری: از ثبت مطالب تکراری در سایت دوری کنید. مطالب تکراری و کپی برداری از دیگر سایت ها ضمن مضر بودن برای سایت باعث حذف سایت از لیست نتایج گوگل خواهد شد. همچنین صفحاتی که دارای پیغام ۴۰۴ هستند را از سایت حذف و یا اصلاح کنید.

۷- تولید محتوا: تولید محتوا و استفاده از کلمات کلیدی بر اساس اصول سئو یکی از ساده ترین و بهترین روشهای افزایش سرعت ایندکس سایت به شمار می آید. این امر ضمن بالابردن کیفیت سئو و رتبه سایت در لیست نتایج گوگل، کاربران بیشتری را نیز جذب سایت خواهد کرد.

۸- به اشتراک گذاری مطالب: تولید محتوای مناسب و اصولی باعث اشتراک گذاری مطالب شما توسط کاربران در دیگر سایتها خواهد شد. همچنین شخصا مطالب خود را در دیگر سایتها به عنوان پست مهمان و یا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. دریافت لینک های ورودی سرعت ایندکس شما را افزایش خواهد داد.

۹- نام دامنه: پس از بروزرسانی الگوریتم پاندا، نام دامنه و استفاده از کلمات کلیدی اصلی در نام دامنه اهمیت زیادی پیدا کرده است.

بررسی ایندکس گوگل

برای بررسی از وضعیت ایندکس سایت خود از دستور زیر استفاده کنید:

آدرس دامنه: Site

نتبجه این دستور وضعیت، تعداد و لیست صفحات ایندکس شده سایت شما را نمایش می دهد ولی اگر نتیجه ایی غیر از این دریافت کردید، یعنی سایت شما به هر دلیلی بر خلاف مقررات گوگل بوده و ایندکس نشده است. دلیل دیگر اندکس نشدن برخی صفحات، استفاده نادرست از دستور disallow در فایل robots.txt است.

آیا مطلب جدید من در گوگل ایندکس شده است؟

پس از انتشار مطلب خود برای اطلاع از ایندکس شدن آن کافی است آدرس صفحه را دقیقا در گوگل وارد کنید. اگر صفحه شما در لیست نتایج گوگل نمایش داده شد به معنای ایندکس شدن آن صفحه می باشد در غیر این صورت صفحه شما ایندکس نشده است و بایستی دلیل ایندکس نشدن صفحه مورد نظر خود را برطرف کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا